Renovacija

DAUGIABUČIŲ NAMŲ INVESTICINIAI PROJEKTAI (2018 m.)

Viešojo aptarimo
laikas ir vieta
Daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) IP po viešojo aptarimo
Susirinkimo (balsavimo raštu) laikas ir vieta
2018-01-24 18:00h
2018-07-10 18:00h
Šeškinės g. 7 IP po aptarimo (su gyv. derinamas B variantas)  Susirinkimas
2018-12-18 18:00h
2018-07-09 18:00h Paberžės g. 10 Investicinis projektas po aptarimo (su gyv. derinamas A variantas) Susirinkimas
2018-12-17 18:00h
2018-08-28 18:00h Ukmergės g. 226 IP po aptarimo (su gyv. derinamas A variantas) Balsavimas raštu
nuo 2018-12-05 iki 2018-12-19

2018 m. gyventojų susirinkimus ir balsavimus raštu vykdė UAB "Šilėja"


2019-12-16
Mažoji renovacija: pratęsiamas paraiškų teikimo terminas 

Aplinkos ministro įsakymu pratęsiamas terminas teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui – jos bus priimamos iki liepos 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma (5 mln. eurų).
Daugiau informacijos: http://betalt.lt/apie/naujienos/31/mazoji-renovacija-pratesiamas-paraisku-teikimo-terminas:74


2019-11-21
Mažoji renovacija
Nuo 2019 m. lapkričio 6 d. bendrojo naudojimo objektų administratoriams iš „Energijos efektyvumo finansavimo platformos“ (EEFP) teikiamos ilgalaikės paskolos (iki 80 proc. nuo darbų sumos), skirtos mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui.
Mažoji renovacija – tai tokie daugiabučių namų atnaujinimo projektai, kurie padeda didinti energijos vartojimo efektyvumą investuojant į vieną ar kelias energijos efektyvumo priemones (pvz. šilumos sistemų atnaujinimas, stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, langai ir t.t.).
Numatoma, kad šilumos sistemų atnaujinimui Valstybė papildomai teiks subsidiją iki 30 proc.
Daugiau informacijos: https://www.vipa.lt/paslaugos/paskolos-mazosios-renovacijos-projektams/


2019-08-22
Kvietimas teikti paraiškas
 
Aplinkos ministerija skelbia septintą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių renovacijai. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki kitų metų sausio 31 d.
Aukščiausias prioritetas šiame kvietime bus taikomas tiems projektams, kurie anksčiau parengs investicijų planą, suderins jį su BETA ir pradės techninio darbo projekto pirkimą ar net jį parengs. Taip pat bus atsižvelgiama į kitus kvietime numatytus atrankos kriterijus: ar projektas įtrauktas į savivaldybių parengtas kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, aukštesnė energinio naudingumo klasė bei energinis efektyvumas, didesnis gyventojų palaikymas.
Numatoma, kad Valstybė kompensuos 30 proc. nuo investicijų sumos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidos bus kompensuojamos 100 proc. Taip pat, valstybė pilnai padengia visas nepasiturintiems gyventojams tenkančias išlaidas.
Daugiau informacijos: http://betalt.lt/apie-naujienos/aplinkos-ministerija-skelbia-septinta-kvietima-teikti-paraiskas-daugiabuciu-renovacijai-skirs-150-mln.-euru:68


2019-06-13
Kvartalinė renovacija
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1949 patvirtino Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programą.  Patikrinti ar jūsų namas įtrauktas į Vilniaus m. renovacijos programą galite interaktyviame Vilniaus kvartalų renovacijos žemėlapyje: https://maps.vilnius.lt/pastatai.
Namai, kurie įtraukti į programą, gali būti modernizuojami prioriteto tvarka pagal priskirtą prioriteto grupę. Sprendimą dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procese priima namo gyventojai balsuodami raštu ar susirinkimo metu. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus savivaldybės puslapyje.
Daugiau informacijos: https://vilnius.lt/lt/2019/06/13/prasidejo-naujas-kvartalines-renovacijos-vilniuje-etapas-planuojama-atnaujinti-755-daugiabucius/
Nuoroda į tarybos sprendimą: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30320858


2017-10-02
Kvietimas teikti paraiškas
Gerbiami butų savininkai, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas gyvenamųjų namų atnaujinimui (renovacijai). Kvietimas skelbiamas 150 milijonų eurų investicijoms (valstybės parama – 50 milijonų eurų).
Kvietimų numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektus pamečiui atsižvelgiant į kvietime nurodytus atrankos kriterijus.
Paraiškų (paruošus ir ne mažiau kaip 55 proc. namo savininkų patvirtinus investicinį planą) teikimo terminas – 2017-11-01 iki 2018-02-01.
Siūlome dalyvauti. Valstybės parama (30 proc.) pagal dabar galiojančius teisės aktus yra numatyta iki 2020 metų. Plačiau žiūrėkite čia nuoroda Nr.1, Nr.2, Nr.3