Renovacija

NAMŲ INVESTICINIAI PROJEKTAI

Viešojo aptarimo
laikas ir vieta
Daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) IP po viešojo aptarimo
Susirinkimo (balsavimo raštu) laikas ir vieta
2018-01-24 18:00h*
2018-07-10 18:00h*
Šeškinės g. 7 IP po aptarimo (su gyv. derinamas B variantas)  Susirinkimas
2018-12-18 18:00h*
2018-07-09 18:00h* Paberžės g. 10 Investicinis projektas po aptarimo (su gyv. derinamas A variantas) Susirinkimas
2018-12-17 18:00h*
2018-08-28 18:00h* Ukmergės g. 226 IP po aptarimo (su gyv. derinamas A variantas) Balsavimas raštu
nuo 2018-12-05 iki 2018-12-19 9:00h

*Viešieji aptarimai ir susirinkimai rengiami UAB „Šilėja“ patalpose Ukmergės g. 222 (3 aukštas)

2018-08-06
NAUJAS KVIETIMAS DAUGIABUČIAMS RENOVUOTI

Informuojame, kad Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.
Paraiškas Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau – Agentūra) nuo š. m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d. gali teikti savivaldybė, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius VšĮ ,,Atnaujinkime miestą“ (Panerių g. 20, tel. (8 5) 250 3408, el. paštas info@amiestas.lt).
Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
Detalesnę informaciją apie naująjį kvietimą daugiabučiams renovuotis rasite VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ tinklalapyje:
http://www.betalt.lt/paskelbtas-naujas-kvietimas-daugiabuciams-renovuoti-2/

2017-10-02
Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas gyvenamųjų namų atnaujinimui (renovacijai). Kvietimas skelbiamas 150 milijonų eurų investicijoms (valstybės parama – 50 milijonų eurų).

Kvietimų numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektus pamečiui atsižvelgiant į kvietime nurodytus atrankos kriterijus.

Paraiškų (paruošus ir ne mažiau kaip 55 proc. namo savininkų patvirtinus investicinį planą) teikimo terminas – 2017-11-01 iki 2018-02-01.

Siūlome dalyvauti. Valstybės parama (30 proc.) pagal dabar galiojančius teisės aktus yra numatyta iki 2020 metų. Plačiau žiūrėkite čia nuoroda Nr.1, Nr.2, Nr.3