Šilumos ir dujų ūkio priežiūra

Šilumos ūkio priežiūra
Šilumos punktų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas.
Šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas.
Vamzdynų šiltinimo, termoizoliacijos įrengimas ar keitimas.
Šildymo sistemų praplovimas.
Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai.
Šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui.
kiti darbai.

Dujų ūkio priežiūra
Dujų įrenginių periodinis ir metinis techninės profilaktikos atlikimas
automatikos sistemų techninio periodinio patikrinimo darbai
dujų sistemų įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo ir signalizacijos sistemų techninis patikrinimas
katilinių ir dujų ūkio eksploatavimo normatyvinės techninės dokumentacijos tvarkymas
dujų degimo proceso (išmetimo užterštumas) cheminė analizė, išvadų ir pasiūlymų pateikimas
dūmtakių, dumtraukių techninės apžiūros ir traukos matavimai
katilinių paleidimo, derinimo darbai
šildymo, dujų katilų, dūmtraukių valymas ir priežiūra
kiti dujų sistemų nuolatinės priežiūros darbai.