Šilumos ir dujų ūkio priežiūra

Šilumos ūkio priežiūra

ŠILUMOS ŪKIO PRIEŽIŪRA 

 • Šilumos punktų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas;
 • Šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdyno atšakų ir stovų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas;
 • Norminės šildomų patalpų į patalpas tiekiamo šilumos ir karšto vandens temperatūros palaikymas;
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas, reguliuojant šilumos punkto įrenginius nepažeidžiant higienos normų;
 • Bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki apskaitos prietaisų;
 • Vamzdynų šiltinimo, termoizoliacijos įrengimas ar keitimas;
 • Šildymo sistemų praplovimas;
 • Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai.
 • Šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 • Šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui.
 • Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra;
 • Šilumos punkto automatikos įrenginių priežiūra;
 • Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;
 • Manometrų demontavimas (sumontavimas), atliekant metrologinę patikrą;
 • Nuotėkio iš šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas;
 • kiti darbai.

 

Dujų ūkio priežiūra

DUJŲ ŪKIO PRIEŽIŪRA

 • Dujų įrenginių periodinis ir metinis techninės profilaktikos atlikimas;
 • Automatikos sistemų techninio periodinio patikrinimo darbai;
 • Dujų sistemų įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo ir signalizacijos sistemų techninis patikrinimas;
 • Katilinių ir dujų ūkio eksploatavimo normatyvinės techninės dokumentacijos tvarkymas;
 • Dujų degimo proceso (išmetimo užterštumas) cheminė analizė, išvadų ir pasiūlymų pateikimas;
 • Dūmtakių, dumtraukių techninės apžiūros ir traukos matavimai;
 • Katilinių paleidimo, derinimo darbai;
 • Šildymo, dujų katilų, dūmtraukių valymas ir priežiūra;
 • Kiti dujų sistemų nuolatinės priežiūros darbai.