Kokybės Politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

UAB „Šilėja“ moderni, greitai besivystanti bendrovė, kurios pagrindinės veiklos sritys yra daugiabučių ir komercinės paskirties pastatų ūkio valdymo administravimo, inžinierinių sistemų priežiūros ir remonto, teritorijų ir patalpų sanitarinio valymo bei atliekų tvarkymo organizavimo paslaugų teikimas. Bendrovė siekia, kad  jos teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius bei lūkesčius.  Aukšta darbų kokybė, išskirtinis dėmesys kiekvienam klientui ir lankstus aptarnavimas - mūsų veiklos pagrindas. Bendrovė nuolat rūpinasi, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai, kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema užtikrintų harmoningą bendrovės veiklą. Kurdama ir vystydama konkurencingą verslą, rūpindamasi vykdomų paslaugų kokybe, suprasdama ir vertindama aplinkai daromus poveikius bei siekdama išlaikyti švarią ir sveiką aplinką, UAB „Šilėja“ vadovybė įsipareigoja:

  • kurti moderniais vadybos principais paremtą, nuolat tobulėjančią, į užsibrėžtų tikslų siekimą orientuotą, su iššūkiais kovojančią ir greitai į pokyčius reaguojančią bendrovę bei siekti, kad visi veiklos procesai būtų efektyviai valdomi;
  • siekti, kad politika atitiktų bendrovės paskirtį ir kontekstą, įskaitant veiklų ir paslaugų pobūdį, mastą ir poveikį aplinkai bei palaikyti strateginę kryptį;
  • tausoti aplinką bei gamtinius išteklius, įskaitant taršos prevenciją ir kitus su organizacijos kontekstu susijusius įsipareigojimus, mažinti atliekų susidarymą;
  • teikiant paslaugas taikyti aplinkosauginius kriterijus, skatinti savo klientus rinktis aplinką tausojančius sprendimus bei optimizuoti energijos suvartojimą;
  • pašalinti pavojus ir mažinti darbuotojų sveikatos ir saugos rizikas;
  • šviesti ir mokyti darbuotojus, ugdyti jų ir kitų bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę ir aplinkos apsaugą, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, rūpintis jų sveikata ir gerove, iškilus incidentams suteikti visapusišką pagalbą, visose darbo situacijose pašalinti arba stengtis kiek galima sumažinti profesinę riziką;
  • užtikrinti konsultavimąsi su darbuotojais ir jų atstovais bei jų dalyvavimą vadybos sistemos veikloje;
  • laikytis bendrovei taikomų teisės aktų ir kitų reikalavimų, kuriuos bendrovė prisiima;
  • plėtoti ilgalaikius ryšius su partneriais ir užsakovais, atsakingai vertinti tiekėjus bei subrangovus, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus ir DSS pavojus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius;
  • siekti vadybos sistemos nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos, kuriant aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimo procedūras ir susijusius rodiklius.

Aukščiausioji vadovybė sukūrė, įgyvendino bei tinkamai prižiūri vadybos sistemą,  atitinkančią  LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 standartų reikalavimus, nuolat gerina jos rezultatyvumą ir didina bendrovės aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos veiksmingumą. Politika yra viešas dokumentas, paskelbta bendrovėje ir prieinama suinteresuotoms šalis. Bendrovė periodiškai peržiūri vykdomą politiką, vadovaujasi jos nuostatomis ir nustato konkrečius bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei uždavinius.

 

Direktorius

 

Rimantas Daugėla

 

Vilnius, 2021-05-03