Termoviziniai tyrimaiATLIEKAME TERMOVIZINIUS TYRIMUS

Termovizoriai – tai įrenginiai, gebantys per atstumą fiksuoti infraraudonosios spinduliuotės intensyvumo pasiskirstymą  paviršiuje.

Atliekant termovizinį tyrimą galima greitai nustatyti pastato problemines vietas, įvertinti esančios problemos svarbą matuojant temperatūrą, bei imtis prevencinių priemonių susidariusiai situacijai pašalinti.

Atliekant termovizinius tyrimus galima pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, statybos darbų broką, įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius, aptikti inžinerinių sistemų defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą.

Svarbu: atliekant pastatų termovizinį tyrimą, lauko ir vidaus temperatūros skirtumas turi būti 10-15 laipsnių, todėl termoviziniai tyrimai atliekami žiemos sezono metu.


PASTATO BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ŠILUMINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS TERMOVIZORIUMI UAB „ŠILĖJA“ ADMINISTRUOJAMUOSE NAMUOSE

Paslaugos aprašymas:

Pastato apžiūra ir sudėtingumo įvertinimas.
Pastato vizualinė apžiūra, reikalingų nuotraukų skaičių nustatymas.
Pastato tyrimas ir skenavimas termovizoriumi.
Ataskaitos paruošimas ir pateikimas.

Paslaugų kainos:

Eil. Nr. Pastato naudingas plotas Minimalus nuotraukų skaičius vnt. Kaina Eur (su PVM)
1. iki 1000 m2 4 29
2. nuo 1001-3000m2 5 45
3. nuo 3001-5000m2 6 75
4. nuo 5001-7000m2 7 87
5. daugiau kaip 7000m2 8 100