Teisės aktai

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI  • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai - Daugiau Informacijos

  • Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų skirtų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarka - Daugiau Informacijos