Pirkimai

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS KONKURSUS IR APKLAUSAS

2022-06-15

Skelbimas apie vykdomus konkursus
Konkurso pabaiga 2022-07-12

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Vilniuje laiptinių, rūsio langų ir tambūro durų keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-06-15

Skelbimas apie vykdomus konkursus
Konkurso pabaiga 2022-06-30

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Čiobiškio g. 41, Laisvės pr. 47 (1 ir 2 laiptinės), Musninkų g. 18 (1 laiptinė), Musninkų g. 12 (2 laiptinė), Ukmergės g. 230 (2 laiptinė), Čiobiškio g. 7(3 laiptinė) Vilniuje laiptinių remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-06-14

Skelbimas apie vykdomus konkursus
Konkurso pabaiga 2022-06-30

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučių gyvenamųjų namų Laisvės pr. 53A, 55, 55A, Vilnius fasadų mūro plytų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-06-14

Skelbimas apie vykdomus konkursus
Konkurso pabaiga 2022-06-30

UAB „Šilėja“ pakartortinai kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Lazdynėlių g. 12, balkonų remonto, hidroizoliacijos darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-05-10
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-05-25

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų (dalinai su keltuvu) ir komercinių pasatatų langų valymo (su keltuvu) darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-05-10
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-05-25

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Raitininkų g. 2C, Vilnius lietvamzdžių pakeitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-05-10
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-05-31

UAB „Šilėja“ pakartotinai kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 20, Vilnius balkonų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-05-10
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-05-25

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo J. Franko g. 4, Vilnius fasado remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-05-06
Skelbimas apie vykdomą apklausą
Konkurso pabaiga 2022-05-24

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo J. Treinio g. 5 stogo remonto projektavimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-04-06
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-04-21

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 45, Vilnius fasado mūro plytų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-04-04
Skelbimas apie vykdomus konkursus
Konkurso pabaiga 2022-04-28
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Ukmergės g. 194 (3 laiptinė), Ukmergės g. 196 (3 ir 4 laiptinė), Ukmergės g. 216, Vilniuje laiptinių remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-04-01
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-04-18

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Gelvonų g. 49, Vilnius, vidaus ir lauko tinklų buitinių nuotekų remonto darbams (su žemės kasimu ir medžio pjovimu) atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-03-18
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-04-08

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo M.Katkaus g. 8, Vilnius terasos remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-03-09
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-04-12

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamojo namo Verkių g. 28, Vilnius balkonų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-03-09
Skelbimas apie vykdomus konkursus
Konkurso pabaiga 2022-04-08

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Lazdynėlių g. 12, Tramvajų g. 8, Semenavičiaus g. 4, Verkių g. 28, Paberžės g. 16, Vilniaus g. 20, Vilnius balkonų ir terasų remonto, hidroizoliacijos bei susijusiems darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-03-09
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-04-01

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Ukmergės g. 206 (1 laiptinė), Vilnius keleivinio lifto keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-03-09
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-03-31

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Vilniuje tarpblokinių siūlių remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2022-02-07
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2022-02-28

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 20, Vilnius balkonų ir fasado tvarkybos darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.
««« Darbų pirkimas neįvyko (negauta pasiūlymų);


2021-12-14
Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2021-12-31

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų elektros energijos tiekimui bendrojo naudojimo objektams. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.
««« Darbų pirkimas neįvyko (negauta pasiūlymų);


2021-12-03
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti valandinių įkainių pasiūlymus UAB "Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros, remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


2021-12-01

Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymus daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 99A laiptinės (1 aukšto) remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.
««« Apklausa įvyko. Gauti 3 kainos pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2021-12-06 komisijos protokolas R8-35);


2021-09-01

Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymus daugiabučių namų Šventeliškių g. 40, 42, Santariškių g. 85, M.K.Oginskio g. 24, V.Sezemano g. 7, dujų katilinių aptarnavimo ir priežiūros kompleksinėms paslaugoms atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.
««« Apklausa įvyko. Gauti 3 kainos pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Šiltra“, į.k. 302485587 (2021-09-07 komisijos protokolas R8-34A);


2021-08-26

Skelbimas apie vykdomą konkursą
Konkurso pabaiga 2021-09-16

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučio gyvenamojo namo, Pamėnkalnio g. 23, balkonų tvarkybos darbams atlikti pagal pateiktą projektą, Vilniuje. Projektas bus pridedamas konkurso dalyviams, kurie pateiks prašymus. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-07-23
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-08-17

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 5a ir 9a daugiabučių gyvenamųjų namų langų keitimo darbams, naujų išorės palangių montavimo ir angokraščių apdailos darbams laiptinėse atlikti, Vilniuje.  Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-06-25
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-07-16

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daliniam sutapdinto stogo remonto darbams atlikti daugiabučiame 5a. gyvenamajame name, Paberžės g. 10 (2 laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-06-15
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-07-07

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti daugiabučiame 5a. gyvenamajame name, Musninkų g. 22 (1 ir 3 laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-06-04
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-25

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti daugiabučiame 9a. gyvenamajame name, Čiobiškio g. 19, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-06-04
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-25

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti daugiabučiame 5a.
gyvenamajame name, Šeškinės g. 49 (3Laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-05-21
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-11

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 9a. gyvenamojo namo, Čiobiškio g.23, laiptinės grindų plytelių klijavimo darbams atlikti, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-05-21
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-11

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 9a. namo, Gelvonų g.10, laiptinės (langai jau pakeisti) angokraščių apdailos ir palangių montavimo darbams atlikti, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-05-21
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-11

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus ugniasienės remonto darbams atlikti Užupio g. 19 (nuo Užupio g. 21 namo kiemo pusės), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-05-14
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-04

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus lifto keitimo darbams atlikti 9a. daugiabučiame gyvenamajame name, Dūkštų g. 5 (2 laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-05-14
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-04

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus lifto keitimo darbams atlikti 13a. daugiabučiame gyvenamajame name, Ozo g. 32, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-05-14
Skelbimas apie vykdomą
konkursą
Konkurso pabaiga 2021-06-04

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus lifto keitimo darbams atlikti 9a. daugiabučiame gyvenamajame name, Čiobiškio g. 21, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-23
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 5a. ir 9 gyvenamųjų, blokinių namų langų keitimo darbams atlikti Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, plytiniame name, Buivydiškių g. 16, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, plytiniame name, Buivydiškių g. 12, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, plytiniame name, Buivydiškių g. 2, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, monolitiniame name, Paberžės g. 2, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, monolitiniame name, Ozo g. 32, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, monolitiniame name, Šeškinės g. 65, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 12a. daugiabučiame, monolitiniame name, Šeškinės g. 35, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinių sistemų ir dūmų šalinimo įrangos atstatymo darbams atlikti 16a. daugiabučiame, monolitiniame name, Ukmergės g. 224, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-04-21
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučių namų sienų tarp blokinių siūlių hidroizoliacijos ir blokų remonto darbams atlikti Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-03-23
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti 5a. daugiabutyje, Dūkštų g. 4 (1 laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-03-23
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus šilumos apskaitos skaitiklių, duomenų koncentratoriaus, radijo sistemos paleidimo derinimo, šilumos skaitiklių programavimo, duomenų bazės sudarymo darbams atlikti daugiabučiame, gyvenamajame name, Rugių g. 12A, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-03-23
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus šilumos apskaitos skaitiklių, duomenų koncentratoriaus, radijo sistemos paleidimo derinimo, šilumos skaitiklių programavimo, duomenų bazės sudarymo darbams atlikti daugiabučiame, gyvenamajame name, Kalvarijų g. 99A, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-03-18
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti 5a. daugiabutyje, Musninkų g. 22 (2 laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-03-18
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti 5a. daugiabutyje, Dūkštų g. 3 (2 laiptinė), Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-02-15
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučių namų rūsių ir laiptinių deratizacijos, dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugoms atlikti Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-02-15
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinės, dūmų šalinimo sistemų atstatymo ir kitiems darbams atlikti daugiabučiame name Ukmergės g.186, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2021-01-23
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus 5a. namo laiptinės remonto darbams atlikti daugiabučiame gyvenamajame name Gelvonų g. 70, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

««« Konkursas  įvyko. Darbus atliks UAB "Verslo tarnsformacija", į.k. 302311565 (2021-02-05 apklausos pažyma R14-7).


2020-12-17
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus lifto keitimo darbams atlikti daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Šeškinės g. 35 ir Šeškinės g. 63, I laiptinė, Vilniuje. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


2020-10-19
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymus balkono atitvaro keitimui Musninkų g. 9-40, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

 

««« Apklausa įvyko. Gauti 2 kainos pasiūlymai. Darbus atliks UAB "Rakursas", į.k. 302643496 (2020-10-21 apklausos pažyma R8-29).


2020-10-19
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymą  laiptinės remonto darbams atlikti daugiabučiame gyvenamajame name Vileišio g. 13 (3 laiptinė), Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2020-11-09 10.00 val.


««« Darbų pirkimas įvyko. Pirkimo rezultatai: Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2020-11-04 komisijos protokolas R8-33);


2020-10-19
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinių remonto darbams atlikti daugiabučiuose gyvenamuose namuose Musninkų g. 5 (3 laiptinė), Ukmergės g. 208 (2 laiptinė), Polocko g. 47, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2020-11-04 10.00 val.


««« Darbų pirkimas įvyko. Pirkimo rezultatai:

 • Musninkų g. 5 (3 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-11-04 komisijos protokolas R8-31);
 • Ukmergės g. 208 (2 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 3 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-11-04 komisijos protokolas R8-32);
 • Polocko g. 47 laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2020-11-04 komisijos protokolas R8-30)
 •  

2020-09-30
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus priešgaisrinės sistemos atstatymo darbams atlikti daugiabučiame name Ukmergės g. 186, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2020-10-16 10.00 val.


««« Darbų pirkimas neįvyko. Pirkimo rezultatai: Pasiūlymus pateikė 2 įmonės, pasiūlymai neatitiko konkurso reikalavimų ir kriterijų.


2020-08-26
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus stogo remonto darbams atlikti daugiabučiame name Ukmergės g. 194 (3 laiptinė), Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2020-09-11 10.00 val.


««« Darbų pirkimas įvyko. Gauti 3 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-09-11 komisijos protokolas R8-27).


2020-07-22
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymus el. skydelių atnaujinimo darbams 5 aukštų ir 9 aukštų blokinio tipo daugiabučiuose gyvenamuose namuose Šeškinės mikrorajone, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


««« Apklausa įvyko. Gauti 4 kainos pasiūlymai. Darbus atliks UAB "Šilėja", į.k. 124823858 (2020-07-28 apklausos pažyma R8-20).


2020-07-13
Skelbimas apie vykdomus konkursus

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti daugiabučiuose namuose Vilniuje:

 • Ukmergės g. 200 (4 laiptinė) stogo remontas,
 • Lazdynėlių g. 10, Lazdynėlių g. 12 daliklių montavimas ir priežiūra,
 • Čiobiškio g. 15 (1 laiptinė), Gelvonų g. 16 (2 laiptinė), Gelvonų g. 19 laiptinių remontas.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2020-07-29 10.00 val.


««« Darbų pirkimas įvyko. Pirkimo rezultatai:

 • Gelvonų g. 16 (2 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-07-29 komisijos protokolas R8-21);
 • Čiobiškio g. 15 (1 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-07-29 komisijos protokolas R8-22);
 • Gelvonų g. 19 laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-07-29 komisijos protokolas R8-23)
 • Ukmergės g. 200 (4 laiptinė) stogo remontas. Gauti 4 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vitamino projektai“, į.k. 126202750 (2020-07-29 komisijos protokolas R8-24);
 • Lazdynėlių g. 10, Lazdynėlių g. 12 daliklių montavimas ir priežiūra. Gauti 5 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Artakija“, į.k. 124823858 (2020-07-29 komisijos protokolas R8-25);


2020-06-08
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymus plokštelinių lituojamų šilumokaičių Alfa Laval CB-60-80L pirkimui (2 vnt.) daugiabučiams gyvenamiesiems namams Gelvonų g. 39, Paberžės g. 16 ir Danfoss XN 51H-2-30/30 (1 vnt.)  Šeškinės g. 51, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


««« Apklausos įvyko. Apklausų rezultatai:
 • Alfa Laval CB-60-80L šilumokaičių įsigijimui gauti 4 pasiūlymai. Komisija pasirinko UAB „Artakija“, į.k. 124823858, pasiūlymą (2020-06-11 apklausos pažyma R8-13).
 • Danfoss XN 51H-2-30/30  šilumokaičių įsigijimui gauti 6 pasiūlymai iš 4 tiekėjų. Komisija pasirinko UAB „Absoliuta“, į.k. 300091647, pasiūlymą analogui Danfoss XB 52M-2-30/30 įsigyti (2020-06-15 apklausos pažyma R8-14).

2020-06-04
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymą plokštelinio lituojamo šilumokaičio Danfos XB10-2 40/40 pirkimui (1 vnt.) daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Mėnulio g. 18, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt


««« Apklausa įvyko. Gauti 5 kainos pasiūlymai. Komisija pasirinko UAB „Artakija“, į.k. 124823858, pasiūlymą (2020-06-09 apklausos pažyma R8-12).


2020-06-03
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymą cirkuliacinio šilumos siurblio Grundfos 25-80 pirkimui (1 vnt.) daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Ukmergės g. 186, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.


««« Apklausa įvyko. Gauti 3 kainos pasiūlymai. Komisija pasirinko UAB „Absoliuta“, į.k. 300091647, pasiūlymą (2020-06-04 apklausos pažyma R8-11).


2020-06-03
Skelbimas apie vykdomą konkursą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinių remonto darbams atlikti daugiabučiame gyvenamajame name Lazdynėlių g. 8, Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2020-06-22 10.00 val.


««« Darbų pirkimas įvyko. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2020-06-22 komisijos protokolas R8-19).


2020-05-26
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymą šilumos punktų įvadinių sklendžių (Naval DN 50 arba lygiaverčių) keitimo naujomis (plieninės, rutulinės, įvirinamos) darbams atlikti Ukmergės g. 186, Musninkų g. 1, Buivydiškių g. 13 ir Čiobiškio g. 13 - po 2 vnt. (viso 8 vnt.).

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt


««« Apklausa įvyko. Gauti 4 kainos pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Euromodelis“, į.k. 304695431 (2020-06-03 apklausos pažyma R8-10).


2020-05-22
Skelbimas teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinių remonto darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Dūkštų g. 4 (1 laiptinė), Šeškinės g. 43 (1 laiptinė), Šeškinės g. 49 (2 laiptinė).

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2020-06-15 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


««« Darbų pirkimas įvyko. Pirkimo rezultatai:

 • Dūkštų g. 4 (1 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-06-15 komisijos protokolas R8-15).
 • Šeškinės g. 43 (1 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2020-06-15 komisijos protokolas R8-16).
 • Šeškinės g. 49 (2 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2020-06-15 komisijos protokolas R8-16)


2020-05-04
Skelbimas apie vykdomą apklausą

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves pateikti kainos pasiūlymą kiemo šaligatvio remonto darbams atlikti Tramvajų g. 8.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt


««« Apklausa įvyko. Gauti 3 kainos pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Verslo transformacija“, į.k. 302311565 (2020-05-11 apklausos pažyma R8-8).

2020-03-19
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti įmonės administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuose namuose:

 • sienų ir sienų siūlių remontas;
 • laiptinės ir rūsio langų, tambūro durų keitimas;
 • šiukšlių šalinimo vamzdžių dezinfekcija ir uždarymas;
 • ventiliacijos kanalų dezinfekcija;
 • Gelvonų g. 49 (3 laiptinė) laiptinės remontas

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2020-04-06 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


««« Darbų pirkimas įvyko. Pirkimo rezultatai:

 • sienų ir sienų siūlių remontas. Gauti 3 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Golanas“, į.k. 303234310 (2020-04-06 komisijos protokolas R8-7);
 • laiptinės ir rūsio langų, tambūro durų keitimas. Gautas 1 pasiūlymas. Darbus atliks UAB „Šilėja“, į.k. 121462961, prieš tai gavus gyventojų pritarimą (2020-04-06 komisijos protokolas R8-4);
 • šiukšlių šalinimo vamzdžių dezinfekcija ir uždarymas, ventiliacijos kanalų dezinfekcija. Gauti 2 pasiūlymai. Kriterijus atitiko 1 pasiūlymas, komisijos parinktas rangovas UAB „Freiga ir partneriai“, į.k. 300046577 (2020-04-06 komisijos protokolas R8-5);
 • Gelvonų g. 49 (3 laiptinė) laiptinės remontas. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Vladalsta“, į.k. 126202750 (2020-04-06 komisijos protokolas R8-6).

2020-01-29
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučio gyvenamojo namo Pavilnionių g. 29, Vilnius komercinių elektros energijos apskaitų pertvarkymo darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2020-02-17 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


««« Darbų pirkimas įvyko. Gauti 2 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Milera“, į.k. 303275499 (2020-02-19 komisijos protokolas R8-2).


2020-01-08
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Gelvonų g. 44 lifto keitimas.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2020-01-27 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


««« Darbų pirkimas įvyko. Gauti 4 pasiūlymai. Komisija rangovu pasirinko UAB „Baltijos liftai", į.k. 302496587 (2020-01-27 komisijos protokolas R8-1).


2019-12-05
SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Gelvonų g. 46 lifto keitimas, Gelvonų g. 39 (2 laiptinė) stogo remontas.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-12-19 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-11-21
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Čiobiškio g. 37, Gelvonų g. 46, Čiobiškio g. 9 (1 laiptinė) laiptinių langų keitimas, Gelvonų g. 20 (3 laiptinė), Musninkų g. 8 (3 laiptinė), Šeškinės g. 69 (1 laiptinė) laiptinių remontas.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-12-09 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-11-08
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Čiobiškio g. 9 (2 laiptinė) ir Gelvonų g. 10 laiptinių langų keitimas, Ozo g. 32 krovininio lifto keitimas.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-11-20 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-10-11
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Gelvonų g. 44 langų keitimas, Ukmergės g. 236 (1 laiptinė) laiptinės remontas.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-10-28 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-09-19
SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.
Požeminės automobilių aikštelės sienų ir lubų remontas: Justiniškių g. 146;
Laiptinių remontas: Musninkų g. 8 (3 laiptinė), Gelvonų g. 8, Gelvonų g. 62 (1 laiptinė), Ukmergės g. 236 (3 laiptinė).
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-10-07 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-08-29
SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.
Požeminės automobilių aikštelės sienų ir lubų remontas: Justiniškių g. 146;
Langų keitimas: Gelvonų g. 68 (2 laiptinė)
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-09-16 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-08-22
SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.
Šilumos paskirstymo prietaisų įrengimas ir priežiūra: Bajorų kel. 1, 3, 5;
Nuotekų tinklų remontas: Čiobiškio g. 39;
Laiptinės remontas: Tramvajų g. 8 (3 laiptinė).
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-09-09 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-08-08
SKELBIMAS
teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučio namo Gelvonų g. 42, Vilnius laiptinės langų keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-08-26 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-07-04
SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus daugiabučio namo Tramvajų g. 8 (2 laiptinė), Vilnius laiptinės remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-07-15 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-06-18
SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.
Laiptinių langų keitimas: Ukmergės g. 208 (2 laiptinė), Gelvonų g. 45;
Laiptinių remontas: Ukmergės g. 208 (2 laiptinė), Čiobiškio g. 39, Šeškinės g. 51 (3 laiptinė).
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-07-01, 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-05-24
SKELBIMAS teikti pasiūlymą darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus gyvenamojo namo Musninkų g. 20 (2 laiptinė) laiptinės remonto darbams ir laiptinės langų keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-06-10, 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-05-17
SKELBIMAS teikti pasiūlymą darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuosiuose namuose Vilniuje:
Dalinis stogo remontas: Šeškinės g. 11;
Vidaus nuotekų tinklų remontas: Laisvės pr. 65A rūsyje;
Laiptinės langų keitimas: Ukmergės g. 206 (3 laiptinė);
Laiptinių remontas: Dūkštų g. 11 (4 laiptinė), Ukmergės g. 194 (4 laiptinė).
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-06-03, 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-04-25
SKELBIMAS teikti pasiūlymą darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus gyvenamojo namo Gelvonų g. 27 stogo ir parapetų dangos remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2019-05-15, 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2019-04-19
SKELBIMAS teikti pasiūlymą darbams atlikti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus gyvenamųjų namų sienų/sienų siūlių remonto darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2019-05-06, 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2018-12-11
Kviečiame dalyvauti UAB „Šilėja“ administruojamų gyvenamųjų namų deratizacijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos (blusos, tarakonai, širšės, vapsvos, skruzdės) darbų pirkimo apklausoje.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2018-12-21, 14:00 val., UAB „Šilėja“ referentei adresu Ukmergės g. 222, Vilnius.


2017-04-13
Kviečiame bendroves teikti pasiūlymus gyvenamųjų namų sienų, sienų siūlių hermetizavimo, stogo dangos, laiptinių remonto, plastikinių langų keitimo laiptinėms, šiukšlių šalintuvų ir ventiliacijos kanalų valymo ir biocheminio apdorojimo darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2017-04-28, 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2017-04-13
Kviečiame bendroves teikti pasiūlymus Gelvonų g. 17 namo lifto keitimo darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2017-04-28, 13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2016-08-03
Kvietimas teikti rangos darbų pasiūlymus dėl Gelvonų g. 42 stogo remonto UAB „Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl Gelvonų g. 42 namo
Vilniuje stogo remonto. Informaciją būtiną pasiūlymui rengti, galite gauti užklausus el. paštu info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2016-08-17, 13:00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2016-05-30
Pranešame, kad  2016-05-30 įvyko konkursas dėl laiptinių šiukšlių šalintuvų valymo ir dezinfekavimo darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje.
(informacija - kvietimas teikti pasiūlymus buvo atspausdintas  2016-05-14 „Lietuvos aidas“ Nr. 103,104,105).
Laiptinių šiukšlių šalintuvų valymo ir dezinfekavimo darbams atlikti:Kviesta – 3 rangovai;
Pasiūlymus pateikė- 2 rangovai; Darbus atliks – UAB „Freiga ir partneriai“.


2016-05-19
Pranešame, kad  2016-05-19 įvyko konkursas dėl laiptinių remonto darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje. (informacija - kvietimas teikti
pasiūlymus buvo atspausdintas  2016-05-03 „Lietuvos aidas“ Nr. 94,95,96).
Laiptinių remonto darbams atlikti:
Kviesta – 3 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 1 rangovas; Darbus atliks – UAB „Verslo transformacija“.


2016-05-14
UAB „Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl laiptinių šiukšlių šalintuvų valymo ir dezinfekavimo darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje.
Informaciją, būtiną pasiūlymui parengti, galite gauti UAB „Šilėja“ el.paštu; vitkute@sileja.lt, tel; 852404580.
Pasiūlymus pateikti iki 2016-05-24, 10:00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


2016-05-03
UAB „Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl laiptinių remonto darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje. Informaciją, būtiną pasiūlymui parengti,
galite gauti UAB „Šilėja“ el. paštu vitkute@sileja.lt, tel.2404580.
Pasiūlymus pateikti iki 2016-05-19 10:00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje


2016-04-29
Pranešame, kad  2016-04-26 įvyko konkursas namų bendro naudojimo objektų atnaujinimo, remonto darbams atlikti (informacija kvietimas teikti pasiūlymus buvo atspausdintas  2016-04-12 „Verslo žinios“ Nr. 55 (4511)).
Sienų, sienų siūlių remontui:
Kviesta – 5 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 2 rangovai; Darbus atliks – UAB „Rakursas“.
Ukmergės g. 200 III L, Ukmergės g. 212  II L stogų remontui:
Kviesta – 10 rangovų; Pasiūlymus pateikė- 5 rangovai; Darbus atliks –UAB „Rakursas“.
Namų laiptinių, rūsių plastikinių langų keitimui:
Kviesta – 5 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 1 rangovas; Darbus atliks – UAB „Šilėja“.


2016-04-12
UAB „Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl Ukmergės g. 200 namo III laiptinės, Ukmergės g. 212 namo II laiptinės stogo dangos remonto su visais paruošiamaisiais ir papildomais darbais. Sienų siūlių hermetizavimo, laiptinių, rūsių plastikinių langų keitimo darbų Vilniuje.
Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti galite gauti UAB „Šilėja“ el.paštu; vitkute@sileja.lt, tel; 852404580.
Pasiūlymus pateikti iki 2016-04-26  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


Pirkimų taisyklės