Administravimas

Administravimas

ADMINISTRAVIMAS

 • Atsakingo asmens administravimo klausimams spręsti – pastatų administravimo vadybininko – paskyrimas. Kontaktinių duomenų (telefono nr. ir el. pašto adresas) pateikimas klientams bei paskelbimas informacinėje lentoje;
 • Kliento priėmimas, konsultavimas namo eksploatavimo klausimais, informacijos skelbimų lentoje pateikimas;
 • Dispečerinės tarnybos pokalbių įrašymas ir gyventojų poreikių analizavimo paslaugos;
 • Namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus;
 • Bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas;
 • Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio ūkinių-finansinių planų sudarymas, viešas skelbimas savininkams;
 • Metinių ataskaitų pateikimas;
 • Mėnesinių įmokų patalpų savininkams apskaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas;
 • Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka;
 • Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas;
 • Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas;
 • Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra;
 • Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas;
 • Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti;
 • Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, remonto ar rekonstrukcijos sutarčių sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas;
 • Pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos parengimo žiemai, priežiūros konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas (jeigu nenuspręsta kitaip);
 • Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas;
 • Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas;
 • Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas ir iškabinimas;
 • Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas;
 • Vėliavų iškėlimas švenčių metu.


Bendrijoms ir JVS atstovams

PASLAUGOS BENDRIJOMS IR JVS ATSTOVAMS

 • Sudarome sutartis su Daugiabučių namų savininkų bendrijomis ir JVS atstovais dėl paslaugų teikimo;
 • Bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymas, komunalinių ir kitų paslaugų mėnesinių įmokų apskaičiavimas, paskirstymas ir surinkimas. Pranešimų už paslaugas suformavimas ir pristatymas;
 • Elektros ūkio priežiūros ir remonto darbai;
 • Vandentiekio ir nuotekų priežiūros ir remonto darbai;
 • Šilumos ūkio priežiūros ir remonto darbai;
 • Bendro naudojimo patalpų valymas;
 • Teritorijos priežiūra;
 • Želdinių priežiūra, vejos pjovimas, šienavimas;
 • Kiti darbai.NORITE TAPTI UAB "ŠILĖJA" KLIENTAIS?

Parašykite mums ir gaukite pasiūlymą!