Pirkimai

2019-04-19
SKELBIMAS teikti pasiūlymą darbams pirkti
UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus gyvenamųjų namų sienų/sienų siūlių remonto darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2019-05-06 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

2018-12-11
Kviečiame dalyvauti UAB „Šilėja“ administruojamų gyvenamųjų namų deratizacijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos (blusos, tarakonai, širšės, vapsvos, skruzdės) darbų pirkimo apklausoje.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2018-12-21, 14:00 val., UAB „Šilėja“ referentei adresu Ukmergės g. 222, Vilnius.

2017-04-13
Kviečiame bendroves teikti pasiūlymus gyvenamųjų namų sienų, sienų siūlių hermetizavimo, stogo dangos, laiptinių remonto, plastikinių langų keitimo laiptinėms, šiukšlių šalintuvų ir ventiliacijos kanalų valymo ir biocheminio apdorojimo darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2017-04-28  10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

2017-04-13
Kviečiame bendroves teikti pasiūlymus Gelvonų g. 17 namo lifto keitimo darbams atlikti.
Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2017-04-28  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

2016-08-03
Kvietimas teikti rangos darbų pasiūlymus dėl Gelvonų g. 42 stogo remonto UAB "Šilėja" kviečia teikti pasiūlymus dėl Gelvonų g. 42 namo Vilniuje stogo remonto. Informaciją, būtiną pasiūlymui rengti, galite gauti užklausus el. paštu info@sileja.lt.
Pasiūlymus pateikti iki 2016-08-17, 13:00val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

2016-05-30
Pranešame, kad  2016-05-30 įvyko konkursas dėl laiptinių šiukšlių šalintuvų valymo ir dezinfekavimo darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje. (informacija - kvietimas teikti pasiūlymus buvo atspausdintas  2016-05-14 „Lietuvos aidas“ Nr. 103,104,105).
Laiptinių šiukšlių šalintuvų valymo ir dezinfekavimo darbams atlikti:Kviesta – 3 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 2 rangovai; Darbus atliks – UAB „Freiga ir partneriai“.

2016-05-19
Pranešame, kad  2016-05-19 įvyko konkursas dėl laiptinių remonto darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje. (informacija - kvietimas teikti pasiūlymus buvo atspausdintas  2016-05-03 „Lietuvos aidas“ Nr. 94,95,96).
Laiptinių remonto darbams atlikti:
Kviesta – 3 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 1 rangovas; Darbus atliks – UAB „Verslo transformacija“.

2016-05-14
UAB „Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl laiptinių šiukšlių šalintuvų valymo ir dezinfekavimo darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje. Informaciją, būtiną pasiūlymui parengti, galite gauti UAB „Šilėja“ el. paštu vitkute@sileja.lt, tel.2404580. Pasiūlymus pateikti iki 2016-05-24 10:00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

2016-05-03
UAB „Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl laiptinių remonto darbų Šeškinės mikrorajone, Vilniuje. Informaciją, būtiną pasiūlymui parengti, galite gauti UAB „Šilėja“ el. paštu vitkute@sileja.lt, tel.2404580. Pasiūlymus pateikti iki 2016-05-19 10:00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje

2016-04-29
Pranešame, kad  2016-04-26 įvyko konkursas namų bendro naudojimo objektų atnaujinimo, remonto darbams atlikti (informacija - kvietimas teikti pasiūlymus buvo atspausdintas  2016-04-12 „Verslo žinios“ Nr. 55 (4511)).
Sienų, sienų siūlių remontui:
Kviesta – 5 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 2 rangovai; Darbus atliks – UAB „Rakursas“.
Ukmergės g. 200 III L, Ukmergės g. 212  II L stogų remontui:
Kviesta – 10 rangovų; Pasiūlymus pateikė- 5 rangovai; Darbus atliks –UAB „Rakursas“.
Namų laiptinių, rūsių plastikinių langų keitimui:
Kviesta – 5 rangovai; Pasiūlymus pateikė- 1 rangovas; Darbus atliks – UAB „Šilėja.“

2016-04-12
UAB “Šilėja“ kviečia teikti pasiūlymus dėl Ukmergės g. 200 namo III laiptinės, Ukmergės g. 212 namo  II laiptinės stogo dangos remonto su visais paruošiamaisiais ir papildomais darbais. Sienų siūlių hermetizavimo, laiptinių, rūsių plastikinių langų keitimo darbų Vilniuje. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti galite gauti UAB “Šilėja“ el.paštu vitkute@sileja.lt, Tel. 852404580. Pasiūlymus pateikti iki 2016-04-26  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

Pirkimų taisyklės