Buivydiškių g. 2

Buivydiškių g. 2

Naujienos


Gerbiami Buivydiškių g. 2  namo butų savininkai!

 Informuojame, kad vykdant STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. rugsėjo mėn. Jūsų namo rūsyje buvo atliekamas  (blusų  naikinimas). Darbų kaina – 28.38  Eur. Darbus atliks UAB “Dezinfa”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimam plotui. UAB „Šilėja“ .R7-1185


Gerbiami Buivydiškių g. 2  namo butų savininkai!

 Informuojame, kad vykdant STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. rugsėjo mėn. Jūsų namo rūsyje bus atliekamas  (blusų  naikinimas). Darbų kaina – 28.38  Eur. Darbus atliks UAB “Dezinfa”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimam plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580.R7-1156


GERB BUIVYDIŠKIŲ G. 2 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. liepos 26 d. buvo  atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina 402,57 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-987


GERB BUIVYDIŠKIŲ G. 2 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. liepos 26 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina 402,57 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-689


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-21 d. 00:00 val. iki 2018-05-23 d.16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-23 16:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-370


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų bus priskaičiuota 24,80 EUR, darbų vadovė D. Jasutienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-219


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo gyventojai, Gerbiami butų savininkai, pranešame, kad užrakindami holuose duris Jūs pažeidžiate priešgaisrines saugos taisyklių XVIII skr. 505.1 ir 505.3 punktus, kur draudžiama:. Užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus, sandėliuotit daiktus bendrojo naudojimo patalpose. Nr. R7-217


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, buvo atliekami elektros šviestuvų su optiniais jutikliais montavimo darbai (priešgaisrinėje laiptinėje). Atliktų darbų vertė-736,62 EUR (darbų vadovas A. Igaunis telefonas-203 1605). Mokestis bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-127


NFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-12 nuo 13.00 iki 15.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. R7-13


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, bus atliekami elektros šviestuvų su optiniais jutikliais montavimo darbai (priešgaisrinėje laiptinėje). Darbų sąmatinė vertė-765,69 EUR (darbų vadovas A. Igaunis telefonas-203 1605). Mokestis bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-1635


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų(rūsio) bus priskaičiuota 15,77 EUR darbų vadovė Genrika Liubertienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo II L butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-1585


Gerbiami gyventojai, Įspėjame, kad bendro naudojimo vietose laikomi daiktai padidina galimybę kilti gaisrui ir informuojame, kad kaupdami daiktus bendrojo naudojimo vietose (laiptinėje, rūsyje) Jūs pažeidžiate LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį), taip pat sudarote antisanitarines sąlygas kitiems gyventojams, kurie užtraukia piliečiams administracinę atsakomybę. Todėl prašome Jūsų pašalinti laiptinės ir rūsio bendrojo naudojimo patalpose paliktus daiktus, kitu atveju jie bus pašalinti ir už jų pašalinimą Jums bus priskaičiuotas mokestis.R7-1488


GERBIAMIEJI BIUVIDYŠKIŲ G. 2 GYVENTOJAI Pranešame, kad šių metų lapkričio mėn. Jūsų name bus atlikti lifto remonto darbai (paleidėjų ir kontaktų keitimas, kad liftas galėtų tinkamai funkcionuoti ). Darbus atliks UAB ,,KONE ‘‘, darbų vadovas A. Igaunis tel.(85) 203 1605).Sąmatinė darbų vertė 566,82 EUR. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-1360


Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus


Gerbiami Buivydiškių 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų name trūkus karšto vandens šilumokaičiui nutrauktas karšto vandens tiekimas. Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimą, buvo skubiai atliekami avariniai remonto darbai – šilumokaitis buvo keičiamas nauju. Šilumokaičio vertė –2865,28 EUR. Lėšos už avarinius remonto darbus bus paskirstytos viso namo butų savininkams per 2 mėn. proporcingai turimo buto plotui. Šilumokaitis užsakytas. Atsiprašome už nepatogumus.R7-1013


Gerbiami Buivydiškių 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų name trūkus karšto vandens šilumokaičiui nutrauktas karšto vandens tiekimas. Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimą, bus skubiai atliekami avariniai remonto darbai – šilumokaitis bus keičiamas nauju. Šilumokaičio vertė –2865,28 EUR. Lėšos už avarinius remonto darbus bus paskirstytos viso namo butų savininkams per 2 mėn. proporcingai turimo buto plotui. Šilumokaitis užsakytas. Atsiprašome už nepatogumus.R7-1001Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 28 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Atliktų darbų kaina –402,57 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-820


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 28 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –402,57 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-712


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 12 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528. R7-637


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2017-05-23, 00:00 val. iki 2017-05-26, 15:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2017-05-27 15;00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-327


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų bus priskaičiuota 7,25 EUR, darbų vadovas A. Suchovas (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-179


GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI! 2017-03-17 nuo 10.00 iki 2017-03-17 20.00 val. Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66 oC. Prašome Jūsų nuo 14.00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius) čiaupą/(us). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424.Nr. R7-167


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad bus atliekamas elektros šviestuvo su judesio daviklių montavimas. Sąmatinė darbų vertė-29,22 EUR. Darbų vadovas A. Igaunis (telefonas 203 1605). Mokestis už atliktus darbus bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėnesį. R7-38


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 22 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Atliktų darbų kaina – 391,59 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.R-1014


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2016-08-16, 00:00 val. iki 2016-08-19 20:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2016-08-19 20;00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-971


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 22 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 391,59 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.R-950


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. 2016 m. sausio 20 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. R7-41


GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO GYVENTOJAI Pranešame, kad šių metų lapkričio mėnesį Jūsų name buvo atlikti lifto remonto darbai. Darbus atliko UAB ,,Kone ‘‘, darbų vadovas R. Beglecovas tel. 8-61800165).Atliktų darbų vertė 152,90 EUR. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.R7-1684


GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO GYVENTOJAI Pranešame, kad šių metų lapkričio mėnesį Jūsų name bus atlikti lifto remonto darbai. Darbus atliks UAB ,,Kone ‘‘, darbų vadovas R. Beglecovas tel. 8-61800165).Sąmatinė darbų vertė 152,90 EUR. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.R7-1586


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name buvo atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas). Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Atliktų darbų vertė 17,09 darbų vadovė Dovilė Daugėlaitė (telefonas (8-5)203 1605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.R7-1512


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name bus atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas). Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. sąmatinė darbų kaina-17,09 darbų vadovė Dovilė Daugėlaitė (telefonas (8-5)203 1605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.R7-1482


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų bus priskaičiuota 6,75 EUR darbų vadovė Genrika Liubertienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-1253


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų savininkai! Pranešame, kad ties 61 bt. sienų plyšiais buvo atlikti širšių naikinimo darbai. Darbus atliko UAB ,, Dezinfa‘‘. Atliktų darbų vertė –80,00 EUR. Darbams sunaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui, paskirstant mokėjimus per 1 mėnesį. R7-1275


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų savininkai! Pranešame, kad ties 61 bt. sienų plyšiais bus atlikti širšių naikinimo darbai. Darbus atliks UAB ,, Dezinfa‘‘. Viso sąmatinė darbų kaina –100 EUR. Darbams sunaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui, paskirstant mokėjimus per 1 mėnesį. R7-1229


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. liepos 14 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Atliktų darbų kaina – 243,23 EUR. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-1046


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. liepos 14 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 247,49 EUR. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7- 969


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2015-05-18 00:00 val. iki 2015-05-22 16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2015- 05-22 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-462


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų savininkai! Kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos remonto darbų nuo 2015-05-19 d. 08:30 val. iki 2015-05-20 d. 18:00 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. R7-441


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad 2015 m. gegužės 14 d. 18:30 val. kviečiame Jus, gyvenamojo daugiabučio namo Buivydiškių g. 2 Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkus į susirinkimą, kuris vyks prie Jūsų gyvenamojo namo. Numatoma darbotvarkė: 1. Veiklos ataskaitos aptarimas už 2014 m. Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo! R7-401


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo gyventojai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 9,73 EUR.(33,60 Lt) Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems laiptinėms savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas. pasiteiravimui(8 5) 246 8808.R7-264


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G.NAMO BUTŲ SAVININKAI ! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 15 str. bei jį detalizuojančių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2008-12-04 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-617 365 punktu, nuo 2010-05-01 UAB „Vilniaus energija“ tapo Jūsų daugiabučio karšto vandens tiekėju. Vykdant šią prievolę 2015 m. vasario 04 d. UAB „Vilniaus energija“ pradės įrenginėti nuotoliniu būdu nuskaitomus karšto vandens skaitiklius Jūsų namo butuose (patalpose). Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į UAB „Vilniaus energija“, tel. 1899. R7-56


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.R7-1450


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad buvo įrengiama nauja šiukšlių konteinerio pastatymo aikštelė. Atliktų darbų vertė-999,83 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui . Nr. R7-1445


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad bus įrengiama nauja šiukšlių konteinerio pastatymo aikštelė. Sąmatinė darbų vertė-1403,33 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui . Nr. R7-1431


Informuojame, kad 2014 m. spalio 20 d. nuo 08:30 val. iki 09:30 val. prašome būti namuose 2, 12, 32, 42, 52, 62, 72, 92, 102, 112 butų gyventojams dėl karšto vandens cirkuliacijos patikrinimo.R7-1335


GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 NAMO GYVENTOJAI Pranešame, kad šių metų spalio mėnesį Jūsų name bus atlikti lifto remonto darbai. Darbus atliks UAB ,,Kone ‘‘.Sąmatinė darbų vertė 313,15Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš lifto kaupiamųjų lėšų Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.R7-1313.


GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 2 GYVENTOJAI! Kaip informavo AB Lesto, dėl tinklo remonto planuojamas elektros tiekimo nutraukimas Jūsų name 2014-10-03 nuo 08:30 iki 12:00. R7-1231


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 6-17 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85�C. Prašome būti atsargiems.R7-1216


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2014 m. liepos 04 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Atliktų darbų kaina – 825,82 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-787.


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2014 m. liepos 04 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 836,56 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.R7- 736


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. Birželio 4 d. buvo atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. R7-511


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir atsižvelgiant į nuolatinių kasmetinių apžiūrų rezultatus , 2014 m. gegužės mėn. buvo atliekami pažeistų namo mūro sienų remonto darbai. Atliktų remonto darbų vertė – 7894,51Lt. Darbus atliko UAB ,,Rakursas‘‘. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per du mėnesius.R7-454


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. Birželio 4 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. R7-411


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2014-05-13 00:00 val. iki 2014-05-16 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2014- 05-17 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. R7-252 . Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir atsižvelgiant į nuolatinių kasmetinių apžiūrų rezultatus , 2014 m. balandžio/gegužės bus atliekami pažeistų namo mūro sienų remonto darbai. Sąmatinė remonto darbų vertė – 7894,51Lt. Darbus atliks UAB ,,Rakursas‘‘. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per du mėnesius.R7-223


GER. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus. Pranešame, kad nuo 2014 m. balandžio mėn. bus didinamas komunalinių atliekų išvežimo tarifas. R7-192


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. vasario mėn. buvo atliekami skubūs avariniai lifto remonto darbai (variklio remontas.) .Atliktų darbų vertė- 1705,62Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-108


GERBIAMIEJI GYVENTOJAI! Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name. Nr. R7-4815


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2013 m. rugsėjo 17 d. buvo atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina –828,50 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7- 4775


Gerbiami butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugsėjo 2 d. buvo atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Atliktų darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr. R7-4773


Gerbiami Buivydiškių g. 2 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2013 m. rugsėjo 17 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina –828,50 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7- 4763


Gerbiami butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legioneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.R7-4754


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugsėjo 2 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr. R7-4607


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad siekiant užtikrinti leistiną triukšmą nakties metu ir laikantis Lietuvos higienos normų HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje‘‘ (Žin. 2011, Nr. 75-3638) bus sumontuotas laikmatis, kurio pagalba keleivinis liftas Nr.LF-01-04674 22 val. bus išjungtas, o 6 val. įjungtas. Sąmatinė remonto darbų vertė-97,02 Lt. Darbus atliks UAB ,,Kone‘‘. Mokestis už atliktus darbus bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 1 mėnesį.R7-4181


Informuojame, kad atlikus preliminarią apklausą dėl namo lėšų rinkimo liftų remontui (gervės keitimmo) , gauti tokie balsavimo rezultatai: įteikta (išsiųsta) apklausos biuletenių – 100 vnt., gauta -31 iš jų: 10 pritarė, 21 nepritarė, Nr.R7-4165


2013-06-04 R7-4109 Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2013-06-11 00:00 val. iki 2013-06-12 16:30 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2013- 06- 12 16:30. val. (R7-4109)


Pranešame, kad vadovaujantis STR 1.12.05:2010 "Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai" ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys", taip pat vykdant bendro naudojimo objektų atnaujinimo 2013 metų ilgalaikį darbų planą, 2013 metų balandžio mėn. buvo atlikti namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Atliktų darbų vertė- 696,02 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.(Nr.R7-3900)


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Gerbiami butų savininkai, pranešame, kad užrakindami holuose duris, Jūs pažeidžiate priešgaisrines saugos taisyklių XVIII skr. 505.1 ir 505.3 punktus, kur draudžiama: 3. Užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus. 4. Rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris. Norime paaiškinti, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 straipsnis už bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimą numato baudą R7-3717)


Informuojame, kad 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3641


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. rugsėjo 12 d. nuo 8-11 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85 C . Prašome būti atsargiems. (R7-3031)


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2012-07-10 00:00 val. iki 2012-07-11 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2012-07-12 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr 7-2365


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 laipsnių. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-2066


Gerbiami Buivydiškių g. 2 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. balandžio mėn. bus atliekami skubūs avariniai lifto remonto darbai (variklio remontas), kadangi šiuo metu liftas yra neveikiantis. Numatoma darbų vertė- 1382,65 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Darbai bus atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-2046


Informuojame, kad 2012 m. kovo mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (paleidėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 250 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1954


Dar kartą norime paaiškinti, kad vykdydama privalomuosius reikalavimus (STR 1.12.05.2010), UAB “Šilėja“ privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Šiuo atveju Jūsų namo sienos neatitinka privalomųjų reikalavimų, todėl jos privalo būti remontuojamos. Atsižvelgiant į tai, kad šiais metais sienų hermetizavimo ir atnaujinimo darbai nebus atliekami, surinktos lėšos bus įskaitytos kaip mokėjimai (permoka) už paslaugas. Nr.R7-1705


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. buvo atlikti lifto remonto darbai (variklio ardymas, surinkimas, variklio guolių, rotoriaus ašies keitimas). Atliktų darbų vertė- 564,15 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Darbai atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-1696


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai. Numatoma darbų vertė- 564,15 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Darbai bus atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-1678


2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 l.C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1450


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. Nr.R7-1394


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; garantijas; veiklos draudimą. Nr.R7-1136


Pranešame, kad vykdant kasmetines apžiūras ir vadovaujantis UAB “Eksergija“ 2008 m. atlikto statybinių konstrukcijų audito išvadomis, buvo nustatyta, kad pažeistas Jūsų namo išorės atitvarų mūras, galima materialinė žala butų ir kitų patalpų savininkams, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų) mechaninis patvarumas neatitinka STR 1.12.05.2010 reikalavimų. Informuojame, kad Jūsų namo sienų remonto darbus atliks Raimundo Gaidelio personalinė įmonė. Sąmatinė darbų vertė- 20728,17 Lt, numatoma darbų apimtis – 350 m2. Su darbų sąmata galite susipažinti skelbimų lentoje ir mūsų internetinėje svetainėje www.sileja.lt prisijungę prie savo namo. Lėšos remonto darbams bus priskaičiuotos per 4 mėnesius po 1,2/m2 (4 mėn. likutis). Darbus planuojama pradėti 2011 m. rugpjūčio mėn.Nr.R7-1228


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


Informuojame, kad 2011 m. balandžio mėn. buvo atliktas Jūsų laiptinės įėjimo durų remontas. Atliktų darbų vertė- 28,70 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1049


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2011-06-14 d. 00:00 val. iki 2011-06-15 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1021


Kadangi gavome Jūsų namo gyventojų paklausimų dėl padidėjusios lifto remonto darbų sąmatos lyginant su praeitais metais, norime papildomai paaiškinti, kad šios sąmatos skiriasi dėl atliekamų darbų apimties. 2010 m. buvo atlikta gyventojų apklausa ir apklausos biuletenyje atsispindėjo tuometinės sąmatos vertė (31029,72 Lt). Tuo metu liftas, pritarus gyventojams papildomai kaupti lėšas, būtų buvęs suremontuotas už šią sumą. Bet daugumos butų savininkų pritarimo nesulaukus, papildomos lifto lėšos nebuvo pradėtos rinkti. Tačiau vėliau sulaukus Jūsų namo gyventojų nusiskundimų dėl neveikiančio lifto bei realiai suvokiant situaciją, kad tokiam dideliam namui vieno lifto yra tikrai per mažai ir jam tenka per didelė apkrova, paprašėme UAB "Kone" dar kartą pateikti sąmatą lifto remonto darbams atlikti. 2011 m. kovo mėn. pateiktoje UAB “Kone“ sąmatoje (39698,53 Lt) yra numatoma atlikti daugiau darbų, t.y. keisti daugiau mechanizmo dalių, nei praeitų metų sąmatoje, todėl šių sąmatų vertė skiriasi. Abi sąmatos yra patalpintos Jūsų skelbimų lentoje, todėl galite jas palyginti. Taip pat sąmatas galite pasižiūrėti mūsų internetinėje svetainėje www.sileja.lt prisijungę prie Jūsų namo. Norint gauti vartotojo vardą, prašome namo vadybininkei L.Vitkutei atsiusti el.paštu vitkute@sileja.lt savo adresą, mokėjimo knygutės numerį, vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną. Norime paaiškinti, kad Jūsų namo butų savininkams kiekvieną mėnesį yra priskaičiuojama liftų amortizacinių atskaitymų po 0,1 Lt/m2. Praeitais metais iš viso buvo priskaičiuota 5155.80 Lt amortizacinių lėšų. Šios lėšos nebuvo niekur panaudotos. Jos iki šiol yra kaupiamos kaip ir ankstesniais metais rinktos lėšos. Liftų amortizacinėms lėšoms kaupti atskiros sąskaitos būtent Jūsų namui nėra. Yra kelios sąskaitos, kuriose kaupiamos visų UAB "Šilėja" administruojamų namų liftų amortizacinės lėšos. Kiekvieną mėnesį yra vedama apskaita ir per metus sukaupta liftų amortizacinių lėšų suma, panaudota pinigų suma remonto darbams ir galutinė likutinė suma atsispindi metinėse veiklos ataskaitose atskirai kiekvienam namui. Su 2010 m. veiklos ataskaita taip pat galite susipažinti prisijungę prie Jūsų namo mūsų internetinėje svetainėje arba atvykę į UAB “Šilėja“. Gerbiami gyventojai, norime Jums paaiškinti, kad apie numatomas papildomai kaupti lifto lėšas, skelbimų lentoje ir mūsų internetinėje svetainėje, Jūs buvote informuoti dar 2011 m. kovo mėnesį, tačiau gyventojų atsiliepimų nebuvo gauta. Jeigu Jus tenkina esama padėtis (veikia vienas liftas), pateikite šį pageidavimą raštiškai UAB „Šilėja“ ir lifto remontui papildomų lėšų nebekaupsime. Norint surinkti trūkstamą pinigų sumą (pagal dabartinę sąmatą) ir renkat po 0.1/m2, lėšas reiktų rinkti dar apie 3 metus. Taigi šį laiko tarpą liftas būtų neremontuojamas, nes paprasčiausiai neužtektų lėšų, o be to ir sąmata galimai keistųsi. Per trejus metus veikiantis liftas gali sugesti, o tokiu atveju liktumėte visai be lifto arba sukauptos lėšos būtų panaudotos jo remontui, ko pasėkoje antrą liftą remontuoti galimybė vėl nutoltų. Prašome atsižvelgti į susidariusią situaciją ir geranoriškai suprasti prie lifto remonto darbų paspartinimo būtinumą. Apie numatomą papildomų lėšų rinkimo dydį ir laikotarpį buvote papildomai informuoti, pateikiant informaciją į Jūsų pašto dėžutes. (Nr.R7-902)


Pranešame, kad 2009 m. spalio mėn. buvo apvogtas Jūsų namo keleivinis liftas ir jis dabar yra neveikiantis. UAB “Šilėja“ dėl lifto vagystės 2009-11-05 kreipėsi į Vilniaus m. 6-tajį policijos komisariatą. Kaip informavo policija, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio. Šiuo metu veikia tik vienas liftas, kuris dėl didelės apkrovos genda. Kadangi liftas yra potencialiai pavojingas įrenginys, naudotis vienu liftu tokiame dideliame name yra nesaugu. UAB „Kone“ informavo, kad apvogto lifto valdymo pulto atstatyti negalima, todėl norint sutvarkyti liftą reikia sumontuoti naują lifto valdymo pultą ir pakeisti elektros instaliaciją. UAB „Kone“ pateikė remonto darbų atstatymo sąmatą - 39698,53 Lt. 2011 m. kovo 1d. Jūsų namas turi sukaupęs apie 27,5 tūkst. amortizacinių lėšų. Lifto remonto darbai buvo įtraukti į 2011 m. ūkinį finansinį planą. UAB „Šilėja“, vykdydama privalomuosius reikalavimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 punktu, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų administravimo nuostatų III dalies 6.1 punktu, praneša, kad nuo 2011 m. kovo mėnesio bus papildomai priskaičiuojamos lėšos po 0,60 Lt/m2, balandžio ir gegužės mėn. po 1,2 Lt/m2 turimo buto bendro naudojimo plotui per mėnesį, Jūsų namo apvogto lifto remonto darbams atlikti. Lifto remonto darbus numatoma atlikti surinkus trūkstamas lėšas, t.y. apie 2011 m. birželio mėn. (Nr.R7-854)


Informuojame, kad 2011 m. sausio mėn. buvo atliktas Jūsų namo įėjimo durų domofono remontas. Atliktų darbų vertė –28,63 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams poporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. (Nr.R7-808)


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iškritus gausiam sniegui, ant viršutinių aukštų balkonų stogelių formuojasi varvekliai. Prašome viršutinių aukštų butų savininkų, pastebėjus susidariusius varveklius, juos atsargiai nudaužyti arba išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus, kurie iš balkono vidaus nudaužys besiformuojančius varveklius, kadangi lipti ant balkonų stogelių šiuo metu pavojinga. Išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus galima Ukmergės g. 221, dispečerinė tarnyba, tel.: (8 5) 246 6644 arba 8 616 59 953. (Nr.R7-756)


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį. (Nr.R7-753)


Informuojame, kad 2010 m. lapkričio mėn. buvo atlikti lifto remonto darbai. Atliktų darbų vertė – 257,65 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams, proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad 2010 m. lapkričio mėn. bus atlikti lifto remonto darbai (kabinos šliaužiklių keitimas). Numatoma darbų kaina- 257,65 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


Pranešame, kad užrakindami holuose duris, Jūs pažeidžiate Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 505.1 ir 505.3 punktus, pagal kuriuos draudžiama užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus, rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris. Norime paaiškinti, kad LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 str. už bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimą numato baudą iki 1000 Lt. Prašome užtikrinti patekimą į evakuacinius išėjimus.


Pranešame, kad 2010 m. spalio mėn. buvo atliktas Jūsų namo įėjimo durų telefonspynės remontas. Atliktų darbų vertė- 50,74 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad 2010 m. rugsėjo mėn. atlikti Jūsų namo balkonų stogelių ir stogo dangos remonto darbai. Darbus atliko UAB “Stelalita“. Atliktų darbų vertė- 25670,99 Lt. Garantinis darbų terminas- 10 metų.


Informuojame, kad statybines, stambiagabarites atliekas krauti į buitinių atliekų konteinerius, kaupti namo teritorijoje ar bendrojo naudojimo patalpose (koridoriuose, rūsiuose) draudžiama. Prašome iš rūsio nenaudojamų sandėliukų pašalinti statybines atliekas ir šiukšles iki 2010 m. spalio 10 dienos, priešingu atveju minėtąsias šiukšles išveš UAB“Šilėja“, o išlaidos už šias paslaugos bus priskaičiuotos visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


Informuojame, kad UAB „Šilėja“, atstovaudama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų interesus sudarė sutartį reklamos vietos nuomai namo laiptinėje. Nuomos kaina – 6 Lt/mėn (be PVM). Gauti pinigai paskirstomi: 1) 70% gaunamų pinigų – kaupiama namo atnaujinimui; 2) 30% - administratoriui UAB „Šilėja“ už tarpininkavimą, apskaitos vedimą ir sutarties sąlygų vykdymo kontrolę. Taip pat įmonė UAB „Infonamai“ pagal šią sutartį vykdys šių reklaminių stendų priežiūrą.


Pateikiame susipažinimui schemą, kurioje nurodyta požeminių šiukšlių konteinerių pastatymo vieta. Artimiausiu metu atliksime butų savininkų apklausą dėl požeminių šiukšlių konteinerių pastatymo. (schema pakabinta Jūsų skelbimų lentoje).


GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! UAB „Vilniaus energija“ prašymu pranešame, kad: 1.Karšto vandens tiekėjo taikomos tiekiamo karšto vandens kainos yra nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 209-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei patvirtintos/suderintos su Komisija ir(ar) miesto savivaldybę Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos, priklausomai nuo kintančių šilumos bei geriamojo vandens kainų, yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Apie naujas patvirtintas karšto vandens kainas vartotojai yra informuojami Šilumos ūkio įstatymo 22 str. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant karšto vandens kainas viešai vietinėje spaudoje bei UAB „Vilniaus energija“ internetiniame tinklapyje ardesu http://www.vilniaus-energija.lt/yourhome_prices.php 2.Remiantis Taisyklių 365 punktu, iki kol karšto vandens vartotojai su karšto vandens tiekėju nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekimo vartojimo sutartiniai santykiai bus grindžiami Taisyklių 10 priede išdėstytomis Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“ tel. pasiteiravimui 1899, 266 7199.


Gerbiami gyventojai, informuojame, kad Jūsų namo stogo dangos ir balkonų stogelių remonto darbus atliks UAB "Stelalita". Sąmatinė darbų vertė - 25670,99 Lt. Garantinis darbų laikotarpis-10 metų.


Gerbiami butų savininkai! Informuojame, kad atsinaujino vagystės iš liftų mašinų patalpų. Vagys įvairiais būdais įlenda į mašinų patalpas ir išardo dalis, kuriose yra vario ir aliuminio. Šiais veiksmais sugadinamos liftų valdymo spintos, suktuvai. Šiomis dienomis buvo apvogtas Ukmergės g. 198 namo IV laiptinės liftas. Atstatyti išdraskytą lifto valdymą gali kainuoti net iki 30 000 Lt. Gerbiami gyventojai, pastebėjus įtartinus žmones prie lifto mašinų patalpos, kurie nedėvi rūbų su UAB „Elektros Pavara“ logotipu, nedelsiant kreipkitės į policiją. Gerbiami gyventojai, būkite budrūs ir saugokite savo turtą.


Gerbiami butų savininkai, kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos trasų hidraulinių bandymų, remonto darbų nuo 2010-05-18 d. 00:00 val. iki 2010-05-19 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad atlikus Jūsų namo butų savininkų apklausą dėl karšto vandens pirkimo būdo pasirinkimo, daugumos butų savininkų sprendimas nepriimtas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1-255, nuo 2010-05-01 bus pradėtas taikyti 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, tai yra, kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“).


Pranešame, kad 2009 m. rudeninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad Jūsų namo stogo danga yra kritiškos būklės, gyventojams daroma žala, pastato pagrindinių konstrukcijų (stogo) mechaninis patvarumas neatitinka STR 1.12.05.2002 reikalavimų. UAB „Šilėja“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 punktu, 4.84 straipsnio 3 punktu, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų administravimo nuostatų III dalies 6.1 punktu, praneša, kad nuo 2010 m. balandžio mėnesio bus pradėtos kaupti lėšos po 1,2 Lt /m2 Jūsų namo stogo dangos remonto darbams atlikti. Numatoma remontų darbų vertė apie 25 tūkst. Lt. Tikslią sąmatą sudarys 2010 m. gegužės mėn. 6 d. konkurso būdu išrinktas rangovas. Apie darbų kainą informuosime papildomai. Mokestis už stogo dangos remontą bus priskaičiuotas Jūsų namo butų, patalpų savininkams proporcingai turimo buto, patalpų bendrajam naudingajam plotui.


Gerbiami, butų savininkai, Informuojame, kad baigėsi apklausa dėl papildomų lėšų kaupimo lifto remontui atlikti. Apgailestaujame, kad Jūsų namo butų savininkai apklausoje dalyvavo neaktyviai, t.y. mažiau nei pusė butų svavininkų, todėl sprendimas dėl papildomo lėšų kaupimo nebuvo priimtas.Papildomos lėšos nebus renkamos. Amortizacinės lifto lėšos bus renkamos toliau kaip ir iki šiol po 0,10 Lt/m2, o lifto remonto darbai bus atlikti tada, kai bus surinkta pakankamai lėšų šiam remontui.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2010 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį.


Dėl 2010 metų ūkinio ir finansinio plano projekto svarstymo Informuojame, kad nuo 2009 m. lapkričio 11 d. iki 2009 m. lapkričio 27 d. pateikiame svarstyti 2010 m. Jūsų namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano projektą. Išlaidos darbams ir paslaugoms planuojamos vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo nuostatais, Vilniaus miesto tarybos sprendimais, Tarifų nustatymo metodika ir kitais norminiais aktais. Su šiais planų projektais galite susipažinti laiptinėse įrengtose skelbimo lentose ir internetinėje svetainėje www.sileja.lt prisijungę prie savo namo ar kreipdamiesi į savo namo administratorių, bei klientų aptarnavimo centrą Ukmergės g. 221. Kas dar neturite prisijungimo vardo ir slaptažodžio, maloniai prašome kreiptis į Jūsų namą administruojantį vadybininką. Pastabas ir pasiūlymus galite pateikti raštu iki 2009 m. lapkričio 27 d. Klientų aptarnavimo centrui, Ukmergės g. 221, LT-07157 Vilnius, faksu (8 5) 246 4019 arba el. paštu: info@sileja.lt.


Vartotojai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
B2-28 Tatjana Djačenko uncarija@gmail.com 867384843
Buivydiškių g. 2 Vilniaus m. savivaldybė ... ...
BG2-48 Tomas Navickas suboksidas@gmail.com 867447212
B2-106 Saulius Striuogaitis striuo@yahoo.com ...
Buivydiškiųg.2-103 Irena Ignatienė irena.ignatoniene@gmail.com +370 650 74056
buivydiskiug2-18 Joana Slavinskienė kubiliukas@gmail.com 862129318

Administratoriai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Angele Angelė Raškevičienė raskeviciene@sileja.lt (8 5) 240 4580