Gelvonų g. 4

Gelvonų g. 4

Naujienos


ERB GELVONŲ G. 4 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!

 Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. liepos 19 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-760

 


 

 

GERB GELVONŲ G. 4 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!

 Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. liepos 19 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-674

 

                                                          

 

 


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-14 d. 00:00 val. iki 2018-05-15 d. 16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-15 d. 16:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-349


2018-01-08 R7-13 INFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-12 nuo 09.00 iki 13.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424


Gerbiami gyventojai, Įspėjame, kad bendro naudojimo vietose laikomi daiktai padidina galimybę kilti gaisrui ir informuojame, kad kaupdami daiktus bendrojo naudojimo vietose (laiptinėje, rūsyje) Jūs pažeidžiate LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį), taip pat sudarote antisanitarines sąlygas kitiems gyventojams, kurie užtraukia piliečiams administracinę atsakomybę. Todėl prašome Jūsų pašalinti laiptinės ir rūsio bendrojo naudojimo patalpose paliktus daiktus, kitu atveju jie bus pašalinti ir už jų pašalinimą Jums bus priskaičiuotas mokestis. UAB „Šilėja“ Teritorijų priežiūros 2017-11-30 ir valymo tarnyba Nr. R7-1487


Informuojame, kad 2017 m. spalio mėn. Jūsų name atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 14, 42, 46, 54 bt. Atliktų darbų kaina –900,32 Eur, apimtis –51,7 m, 12,32 m2. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-10-13 Nr. R7-1237


2017-10-11 R7-1205 Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus


Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo/spalio mėn. Jūsų name planuojama atlikti sienų, sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 14, 42, 46, 54 bt. Numatoma darbų kaina –900,32 Eur, apimtis –51,7 m, 12,32 m2. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-11 Nr. R7-1074


2017-07-24 Nr. R7-787 Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 21 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 377,40 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 21 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-07-17 Nr. R7-748


Gerbiami butų savininkai, Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl planinių šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, nuo 2017-08-01 07:00 val. iki 2017-08-04 15:00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-07-17 Nr. R7-747


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 7 d. atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 EUR/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V. Freigofas, tel. 860537783, 86775452 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-07 Nr. R7-496


Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 7 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ , darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-361


Informuojame, kad 2017 m. lapkričio mėn. baigia galioti Gelvonų g. 4 namo butuose/patalpose įdiegtos daliklinės šilumos energijos paskirstymo sistemos sutartis 2017-04-10 19.00 val. prie namo I laiptinės organizuojamas gyventojų susirinkimas dėl minėtos sutarties pabaigos bei daliklinės šilumos energijos paskirstymo sistemos pakeitimo galimybių. Susirinkime dalyvaus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovas. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-03-24 Nr. R7-190


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. lapkričio mėn. Jūsų name atlikti balkono stogelio remonto darbai ties 17 bt. Atliktų darbų vertė - 399.14 Eur. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-12-01 Nr.R7-1419


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. lapkričio mėn. Jūsų name bus atliekami balkono stogelio remonto darbai ties 17 bt. Sąmatinė darbų vertė - 399.14 Eur. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-15 Nr.R7-1368


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Jūsų name bus atliekami balkono stogelio remonto darbai ties 17 bt. Sąmatinė darbų vertė - 399.14 Eur. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-09-20 Nr.R7-1173


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 367,11 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-08-16 R7-989


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 367,11 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-27 R7-815


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2016-05-31 00:00 val. iki 2016-06-03 15:00 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas. Telefonai pasiteirauti UAB „Vilniaus energija“ tinklo valdymo tarnyba (8-5) 265 3591, skambučių centras 1899, 2667199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-433


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2016 m. sausio 19 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)2404580 2016-01-13 Nr. R7-40


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje II a. sumontuotas judesio daviklis. Atliktų darbų kaina- 12,75 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-10-23 Nr.R7-1540


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje II a. bus sumontuotas judesio daviklis. Numatoma darbų kaina- 13,35 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1411


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2015-08-18 00:00 val. iki 2015-08-18 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas 2015-08-19 iki 16:30 val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1191


2015-07-08 Nr. R7-978 Gerbiami Gelvonų g. 4 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ š.m. liepos mėn. 7 d. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas Jūsų name. Valymo darbų kaina – 267,26 EUR. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Pagarbiai UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)240 4580


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2015 m. liepos mėn. 7 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Numatoma valymo darbų kaina- 273.07 Eur/942.86 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-862


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo III L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų laiptinės bendro naudojimo patalpų (rūsio) buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 4,74 EUR/ 16,37 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas pasiteiravimui 2468808. Nr.R7-413


Pranešame, 2015 metų balandžio mėn. 2 d. Jūsų name atlikti namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Atliktų darbų vertė -136,43 Eur/471,07 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-282


GERBIAMI GYVENTOJAI ! Rūkydami laiptinėse Jūs ne tik priverčiate kvėpuoti dūmais aplinkinius, bet ir pažeidžiate Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 dalies 3 punkto reikalavimą „nerūkyti bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru“. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 1 str. 2 d. numato už šiuos veiksmus administracinę nuobaudą – įspėjimą arba baudą iki 14 Eur (48 Lt). Taip pat norime įspėti, kad draudžiama nuorūkas mėtyti pro langus, balkonus. Nuorūka gali įkristi į kaimyninį butą, dėl ko gali kilti gaisras. Neterškite aplinkos ir būkite supratingi vieni kitų atžvilgiu.Nr.R7-279


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai! Pranešame, kad vadovaujantis STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“, taip pat vykdant bendro naudojimo objektų atnaujinimo 2015 metų ilgalaikį darbų planą, 2015 metų balandžio mėn. 1-3 d. bus atliekami namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Numatoma darbų vertė -136,43 Eur/471,07 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-248


Informuojame, kad 2015 m. vasario mėn. Jūsų name atlikti avariniai kanalizacijos vamzdynų remonto darbai ties 22, 42 bt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Atliktų darbų vertė- 237,31 Eur/ 819,38 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-138


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. vasario mėn. Jūsų laiptinėje įrengtos pašto dėžutės. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Atliktų darbų vertė- 217,93 Eur/ 752,47 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams po lygiai. Nr.R7-137


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. vasario mėn. Jūsų laiptinėje sumontuoti judesio davikliai. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Atliktų darbų vertė- 86,30 Eur/ 297,98 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-120


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. vasario mėn. atlikti Jūsų laiptinės remonto darbai. Darbus atliko UAB “Vladalsta“. Atliktų darbų vertė- 2774,56 Eur/ 9580,01 Lt. Mokestis už darbus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-93


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje, daugumos butų savininkų prašymu bus įrengti judesio davikliai. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Numatoma darbų vertė- 94,51 Eur/ 326,32 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-59


Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte pakeistas šilumokaitis karštam vandeniui ruošti. Šilumokaičio vertė-1748.45 Eur/6037.05 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per du mėnesius. Nr.R7-41


Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte sugedo šilumokaitis karštam vandeniui ruošti. Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimą, šilumokaitis bus skubiai pakeistas. Šilumokaičio vertė-1754,5 Eur/6057,94 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per du mėnesius. Nr.R7-34


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. sausio mėn. gyventojų prašymu Jūsų laiptinėje bus sumontuoti judesio davikliai. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Numatomų darbų vertė- 94,51 Eur (326,32 Lt). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.r7-22


Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-1450


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo, II L butų savininkai! Informuojame, kad gyventojų prašymu Jūsų laiptinėje po laiptinės remonto 2014 m. gruodžio mėn. bus sumontuoti nauji šviestuvai. Numatoma darbų vertė- 235,43 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1432


2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 06:00 val. iki 17:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1216


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2014-08-04 00:00 val. iki 2014-08-08 20:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-961


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje sumontuoti du judesio davikliai. Atliktų darbų vertė- 198,45 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-715


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. Jūsų name atlikti sienų, siūlių hermetizavimo darbai ties 14, 52 bt. Atliktų darbų vertė –3930,39 Lt. Darbų apimtis –73,1 m, 31,34 m2. Darbus atliko UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-669


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad gyventojų pageidavimu Jūsų laiptinėje bus sumontuoti judesio davikliai (2 vnt.). Numatoma darbų kaina- 202,54 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-587


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. Jūsų name bus atlikti sienų, siūlių hermetizavimo darbai ties 14, 52 bt. Numatoma darbų vertė –3930,39 Lt. Darbų apimtis –73,1 m, 31,34 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-552


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. birželio 3 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 877,75 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-514


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. gegužės mėn. pakeistas Jūsų laiptinės įėjimo durų pritraukėjas. Atliktų darbų vertė- 253,98 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-482


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. birželio mėn. 3 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 897,99 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-442


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. gegužės 15 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“. Nr.R7-313


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje bus atliekami laiptinės remonto ir pašto dėžučių montavimo darbai. Sąmatinė darbų vertė (laiptinės remontas- 9591,21 Lt; pašto dėžučių montavimas- 1036,40 Lt). 1m2 kaina butui (už laiptinės remontą ir pašto dėžutes) – 10,07 Lt. Laiptinės remonto darbus atliks UAB ”Verslo transformacija”. Pašto dėžučių montavimo darbus atliks UAB “Šilėja”. Mokestis už numatomas darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 5 mėnesius, pradedant nuo 2014 m. gegužės mėn. Su darbų sąmatomis galite susipažinti skelbimų lentoje. Nr.R7-283


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. gegužės 15 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. Nr.R7-257


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2014 m. gegužės mėn. bus atliekamas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 292,82 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-249


UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus: Be PVM – nuo 0,21 Lt/m2 iki 0,27 Lt/m2; Su PVM – nuo 0,254 Lt/m2 iki 0,326 Lt/m2. Nr.R7-192


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo III Laipt. butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2013 m. rugsėjo mėn. atliktas įėjimo durų telefonspynės remontas (kontrolerio pakeitimas). Atliktų darbų vertė- 140,20 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7-4852


Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name.Nr.4815


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-4754


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2013 m. rugpjūčio mėn. įrengti plastikiniai langai ir stoglangis. Atliktų darbų vertė- 5229,39 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Nr.R7-4742


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 7 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4488


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 7 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4446


Informuojame, kad 2013 m.liepos mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 18 butu. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų kaina- 1837,86 Lt, darbų apimtis- 19 kv.m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4261


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad atlikus Jūsų laiptinės butų savininkų apklausą dėl plastikinių langų ir stoglangio įrengimo ir daugumai butų savininkų pritarus, Jūsų laiptinėje bus įrengti plastikiniai langai ir stoglangis. Numatoma darbų vertė- 5229,39 Lt. Darbus atliks UAB “Iko Ram“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per keturis mėnesius, pradedant nuo 2013 m. gegužės mėn. Nr.R7-4075


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, nuo 2013-06-04 00.00 val. iki 2013-06-05 14.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Jūsų namui dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų.Nr.R7-4057


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 18 butu. Numatoma darbų apimtis- 19 m2., darbų vertė- 1837,86 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB "Vikosta" Nr.R7-4056


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2013 m. gegužės mėn. 10 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1022,26 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. 2013-05-06 Nr.R7-3931


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 15 str. bei jį detalizuojančių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2008-12-04 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-617 365 punktu, nuo 2010-05-01 UAB „Vilniaus energija“ tapo Jūsų daugiabučio karšto vandens tiekėju. Vykdant šią prievolę nuo 2013 m. balandžio mėnesio 11 d. UAB „Vilniaus energija“ pradės įrenginėti nuotoliniu būdu nuskaitomus karšto vandens skaitiklius Jūsų namo butuose (patalpose). Apie tikslų darbų atlikimo laiką papildomai informuos UAB „Vilniaus energija“. Taip pat UAB “Vilniaus energija” informavo, kad jei nustatytu terminu nebus sudarytos sąlygos įrengti minėtus karšto vandens skaitiklius, karšto vandens suvartoto kiekio apskaičiavimui bus taikomi maksimalūs karšto vandens suvartojimo normatyvai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. O3-26. Dėl detalesnės informacijos galite pasiteirauti UAB “Vilniaus energija” tel.: 1899, (8 5) 2667531. Nr.R7-3847


Informuojame, kad papildomai gavus butų savininkų atsiliepimus dėl 2013-03-06 – 2013-03-12 apklausos, pateikiami 2013-03-18 duomenys: renovacijai pritarė – 13, nepritarė 11, negalioja-0.Nr.R7-3820


Informuojame, kad atlikus preliminarią apklausą dėl namo renovacijos, gauti tokie balsavimo rezultatai: įteikta (išsiųsta) apklausos biuletenių – 60 vnt., gauta -22, iš jų: 12 pritarė, 10 nepritarė. Apklausa vyko nuo 2013-03-06 iki 2013-03-12. (R7-3779)


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85C. Prašome būti atsargiems. (R7-3641)


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. gyventojų prašymu buvo atliekami sienų siūlių ir bloko hermetizavimo darbai ties 16 ir 20 butais. Mokestis (2712,73 Lt) už atliktus darbus bus paskirstytas visiems namo butų savininkams pagal turimo buto plotą per vieną mėnesį. Darbus atliko UAB „Vikosta“. (R7-3217)


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. rugsėjo 12 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60C. Prašome būti atsargiems. (R7-3066)


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai! Informuojame, kad rugpjūčio mėn. gyventojų prašymu buvo atliktas Jūsų namo sienų siūlių hermetizavimas ties 17 butu. Mokestis (1157,40 Lt) už atliktus darbus bus paskirstytas visiems namo butų savininkams pagal turimo buto plotą per vieną mėnesį. Darbus atliko UAB „Vikosta“. (R7-2958)


GERB. GELVONŲ G. 4 NAMO I LAIPTINĖS BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. Jūsų prašymu bus atliekami medinių laiptinės langų keitimo plastikiniais darbai. Darbus atliks UAB “Egreda“”. Mokestis (3117,30 Lt) bus paskirstytas visiems Jūsų namo I laiptinės butų savininkams po lygiai per penkis mėnesius, pradedant rinkti nuo liepos mėn. (R7-2912)


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. liepos mėn. bus atliekami sienų bloko hermetizavimo darbai ties 17 butu. Sąmatinė darbų vertė – 1157,40 Lt. Numatoma darbų apimtis – 36 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (R7-2467)


(R7-2179) GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų nuo 2012-05-29 00:00 val. iki 2012-05-29 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


Nr. R7-2139/1 Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Pranešame, kad buvo atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“.


2012-05-08 Nr. R7-2095 Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2012 m. gegužės 14 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Prašome užsiklijuoti ventiliacijos groteles virtuvės ir tualeto patalpose. Valymo darbų kaina – 36,62 Lt/butui. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Valymo darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“.


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 C . Prašome būti atsargiems. (R7-2066)


GERB. GELVONŲ G. 4 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Spalio mėn. gyventojų prašymu buvo atliktas Jūsų namo sienų siūlių hermetizavimas ties 25 butu. Mokestis (965.52 Lt) už atliktus darbus bus paskirstytas visiems namo butų savininkams pagal turimo buto plotą per vieną mėnesį. Darbus atliko UAB „Ekolitas“. (R7-1721)


Gerb. butų patalpų savininkai Pranešame, kad UAB „Vilniaus energija“ nutraukus vykdyti Jūsų namo šilumos punkto, šildymo, karšto vandens sistemų priežiūros darbus, nuo 2011-11-01 šiuos darbus atliks mūsų bendrovės – UAB „Šilėja“ Eksploatavimo ir remonto tarnyba (atestatas Nr. T-0375, galioja iki 2013-12-15). Visais priežiūros klausimais maloniai prašome kreiptis tel. 246 66 44, mob. 861514489. Pagrindas: 1. UAB „Vilniaus energija“ 2011-10-24 raštas Nr. 008-04-19748 2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-1608. (R7-1698)


Gerbiami Gelvonų g. 4 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 25 butu. Numatoma darbų vertė – 1241,81 Lt. Numatoma darbų apimtis- 33,4 m. Darbus atliks UAB “Ekolitas”. Mokestis bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (R7-1630)


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60C. Prašome būti atsargiems. (R7-1450)


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. (R7-1394)


GERB. GELVONŲ G. 4 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Birželio mėn. gyventojų prašymu buvo atliktas Jūsų namo sienų siūlių hermetizavimas ties 40 butu. Mokestis (1040,18 Lt) už atliktus darbus bus paskirstytas visiems namo butų savininkams pagal turimo buto plotą per 1 mėnesį. Darbus atliko UAB „Ekolitas“. (R7-1162)


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


Gerbiami butų savininkai, kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų, nuo 2011-06-07 d. 00:00 val. iki 2011-06-07 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. (R7-598)


Informuojame, kad 2011 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 40 butu. Numatoma darbų vertė – 1041,04 Lt. Darbų apimtis- 28 m. Darbus atliks UAB “Ekolitas”. Mokestis bus paskirstytas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (R7-591)


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iškritus gausiam sniegui, ant viršutinių aukštų balkonų stogelių formuojasi varvekliai. Prašome viršutinių aukštų butų savininkų, pastebėjus susidariusius varveklius, juos atsargiai nudaužyti arba išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus, kurie iš balkono vidaus nudaužys besiformuojančius varveklius, kadangi lipti ant balkonų stogelių šiuo metu pavojinga. Išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus galima Ukmergės g. 221, dispečerinė tarnyba, tel.: (8 5) 246 6644 arba 8 616 59 953 (Nr. R7-756).


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje arba prisijungę prie namo ir įvedę savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis, prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką administratorių elektroniniu paštu kabliene@sileja.lt ir nurodyti savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį (Nr. R7-753).


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Prašome iki 2010 m. birželio 30 d. nuimti nuo namo stogo savavališkai įrengtus internetinio ryšio ir kitus kabelius. Po nurodytos datos savavališkai įrengtus kabelius UAB „Šilėja“ darbuotojai pašalins.


Gerbiami butų savininkai, kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos trasų hidraulinių bandymų, remonto darbų nuo 2010-05-25 d. 00:00 val. iki 2010-05-26 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2010 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu stoncius@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį.


Vartotojai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
G4-23 Agnė Sysnytė agnieskasu@gmail.com +37060116083
Gelvonų g. 4 Vilniaus m. savivaldybė ... ...

Administratoriai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Robert Robert Prokopovič prokopovic@sileja.lt (8 5) 240 4580