Naujienos

Dėl ventiliacijos kanalų ir šiukšlių šalintuvų valymo

Informuojame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, įsigaliojusio nuo 2017-01-01, 6 priedo (Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas), 1.3.3 punktas. Nuo 2017 m. gegužės mėn. bus atliekamas ventiliacijos kanalų ir šiukšlių šalintuvų valymas. Ventiliacijos kanalų valymas, kaip tai atliekama:

a) Mechaninis valymas

b) Dezinfekavimas video

Smulkesnė informacija bus pateikiama skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje www.sileja.lt prie kiekvieno namo. Namų savininkams nenorintiems atlikti šių darbų prašome iki valymo darbų dienos pateikti butų/patalpų savininkų daugumos (50%+1) rašytinį prašymą (į Klientų aptarnavimo centrą) dėl darbų atsisakymo.

Visos naujienos