Santariškių g. 31A

Santariškių g. 31A

Naujienos


2018-12-13 Nr. R7-1351 GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI !
Pranešame, kad 2018-12-17  nuo 09.00 val. iki 2018-12-18  12.00 val.  Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66oC. Prašome Jūsų vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę.
Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius)  čiaupą/(us).