Buivydiškių g. 11

Buivydiškių g. 11

Naujienos


Informuojame, kad 2016 m. birželio mėn. Jūsų name atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 16, 101 bt. Atliktų darbų vertė – 959,25 Eur, apimtis 70,95 m. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-16 R7-574


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. birželio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti lifto remonto darbai. Atliktų darbų vertė –10435,31 Eur. Darbus atliko UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Darbai atlikti iš kaupiamųjų lifto amortizacinių lėšų. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-10 R7-561


Informuojame, kad 2016 m. birželio mėn. 21 d. 18 val. Jūsų name prie 3-ios laiptinės įvyks butų savininkų susirinkimas, aptariant klausimus dėl tolimesnio Jūsų namo administravimo. Prašome aktyviai dalyvauti. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-01 R7-477


Informuojame, kad 2016 m. birželio mėn. Jūsų name numatoma atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 16, 101 bt. Numatoma darbų vertė – 959,25 Eur, apimtis 70,95 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-01 R7-471


Buivydiškių g. 11 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (keičiamas 5 a. perjungėjas). Numatoma darbų vertė – 93,61 Eur.Darbus atliks UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-05-17 Nr.R7-417


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad UAB „Šilėja“, būdama Jūsų daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore ir vykdydama butų bei kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001.05.23 nutarimu Nr. 603 (LR vyriausybės 2015.08.05 nutarimo Nr. 831 redakcija) vykdo butų savininkų balsavimą raštu dėl lifto remonto. Balsavimo raštu biuletenių gražinimo data ir būdai yra nurodyti balsavimo raštu biuletenyje. Nr.R7-135


2016-01-25 R7-64 Gerb. butų savininkai! Pranešame, kad UAB “Vilniaus energija” planuoja Jūsų name keisti karšto vandens skaitiklius. Siekiant užtikrinti savalaikį karšto vandens skaitiklių pakeitimą, o taip pat išvengti galimų avarijų, tuos butų savininkus, kurių butuose techniškai netvarkingi karšto vandens ventiliai (neužsidaro) prašome kreiptis į UAB “Šilėja” klientų aptarnavimo centrą tel.: 246 6644, 861514489 dėl ventilių pakeitimo darbų organizavimo. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580, (8 5) 246 6424


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2016 m. sausio 20 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)2404580 2016-01-13 Nr. R7-41


Informuojame, kad 2015-12-18 įvyko Buivydiškių g. 11 namo butų savininkų apklausa dėl 31 bt. rekonstrukcijos. Balsavimo rezultatai: pritarė- 75, nepritarė- 1. Daugumos butų savininkų pritarimas gautas. Nr.R7-1761


Informuojame, kad 2015 m. lapkričio mėn. Jūsų name atlikti sienų, siūlių hermetizavimo darbus ties 27 bt. Atliktų darbų kaina- 210,38 Eur, apimtis- 8,3 m.; 12,6 m2. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1691


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. lapkričio mėn. Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas (kabinos šviestuvo keitimas). Atliktų darbų vertė- 48,62 Eur. Darbus atliko UAB “Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1689


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. spalio mėn. Jūsų name planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 27 bt. Numatoma darbų kaina- 210,38 Eur, apimtis- 8,3 m.; 12,6 m2. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1453


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje atliktas balkono stogelio remontas ties 69 bt. Atliktų darbų kaina- 349,05 Eur. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1452


2015-09-03 Nr. R7-1271 Gerb. Buivydiškių g. 11 namo savininkai, informuojame, kad š.m. rugpjūčio mėn. pakeistasas prakiuręs šilumokaitis karštam vandeniui Jūsų namo šiluminiame mazge. Šilumokaičio vertė 3593,70 Eur. Šios lėšos bus paskirstytos namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 2 mėnesius. Pagarbiai UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 240 4580


2015-08-27 Nr. R7-1252 Gerb. Buivydiškių g. 11 namo savininkai, informuojame, kad skubai keičiamas prakiuręs šilumokaitis karštam vandeniui Jūsų namo šiluminiame mazge. Šilumokaičio sąmatinė vertė 3605,80 Eur . Šios lėšos bus paskirstytos namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 2 mėnesius. Pagarbiai UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 240 4580


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. Jūsų name ties 43 bt. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai. Atliktų darbų vertė- 29,42 Eur, darbų apimtis- 2,8 m. Darbus atliko UAB “Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1204


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. liepos/ rugpjūčio mėn. Jūsų laiptinėje ties 69 planuojama atlikti balkono stogelio remonto darbus. Numatoma darbų vertė- 349,05 Eur, darbų apimtis 6 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1140


Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. Jūsų name ties 43 planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus. Numatoma darbų vertė- 29,42 Eur, darbų apimtis- 2,8 m. Darbus atliks UAB “Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1139


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. liepos 20 d. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 630,3 EUR. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1102


Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. Jūsų name ties 6, 69 bt. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai. Atliktų darbų vertė- 324,64 Eur, darbų apimtis- 21,3 m. Darbus atliko UAB “Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1031


2015-07-08 Nr. R7-960 Gerbiami Buivydiškių g. 11 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. liepos 20 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 644,64 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Pagarbiai UAB „Šilėja“ teritorijų priežiūros ir valymo tarnyba, tel. ( 8-5)246 8808 UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba, tel. (8-5) 240 4580


Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. Jūsų name ties 6, 69 bt. planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus. Numatoma darbų vertė- 324,64 Eur/1120,92 Lt, darbų apimtis- 21,3 m. Darbus atliks UAB “Rakursas“.Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-861


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 1-me a. įrengti judesio davikliai (3 vnt.)Atliktų darbų kaina- 82.86 Eur/286.10 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-688


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. gegužės mėn. Jūsų laiptinėje sumontuotos pašto dėžutės. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Atliktų darbų vertė- 395,72 Eur/1366,34 Lt. Mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams po lygiai. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-06-04 Nr.R7-685


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl trasos remonto darbų, 2015-05-29 d. nuo 10.00-17.00 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-587


Papildomai pranešame, kad kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų, 2015-05-21 nuo 10.00 iki 13.00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-524


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“ dėl hidraulinių bandymų nuo 2015-05-18 00:00 val. iki 2015-05-18 17:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 265 3591, 1899, (8-5) 266 7199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-491


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų laiptinės bendro naudojimo patalpų buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 2,95 EUR/ 10,19 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas pasiteiravimui 2468808. Nr.R7-385


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. balandžio mėn. Jūsų laiptinėje atliktas 1-o aukšto laiptinės remontas. Atliktų darbų vertė -1838,41 Eur/6347,66 Lt. Darbus atliko UAB „Verslo transformacija“. 2015-04-27 Nr.R7-350


GERBIAMI GYVENTOJAI ! Rūkydami laiptinėse Jūs ne tik priverčiate kvėpuoti dūmais aplinkinius, bet ir pažeidžiate Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 dalies 3 punkto reikalavimą „nerūkyti bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru“. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 1 str. 2 d. numato už šiuos veiksmus administracinę nuobaudą – įspėjimą arba baudą iki 14 Eur (48 Lt). Taip pat norime įspėti, kad draudžiama nuorūkas mėtyti pro langus, balkonus. Nuorūka gali įkristi į kaimyninį butą, dėl ko gali kilti gaisras. Neterškite aplinkos ir būkite supratingi vieni kitų atžvilgiu.Nr.R7-279


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II, III, IV L butų savininkai! Pranešame, kad 2015 m. balandžio mėn. atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Atliktų darbų vertė –51,26 Eur/176,99 Lt (vienai laiptinei 17,08 Eur/ 59 Lt). Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-276


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 2,95 EUR/10,19 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-26 Nr.R7-205


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo III L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 5,73 EUR/14,99 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-26 Nr.R7-204


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 8,69 EUR/ 30 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-26 Nr.R7-203


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II, III, IV L butų savininkai! Pranešame, kad 2015 m. kovo mėn. bus atliekama deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Numatoma darbų vertė –51,27 Eur/177 Lt (vienai laiptinei 17,09 Eur/ 59 Lt). Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-187


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje nešyla radiatoriai. Rūsyje po laiptais savavališkai įrengtas sandėliukas ir nėra priėjimo prie ventilių. Sandėliukas nenumeruotas. Žinantys, kieno tai sandėliukas prašome skubiai pranešti į UAB “Šilėja“ tel. 2466644, 2404580, 2466424. Iki 2015-01-22 neatsiradus minėtojo sandėliuko savininkui, durų spyna bus pašalinta, kad UAB “Šilėja“ darbuotojai galėtų atlikti reikiamus darbus. Nr.R7-27


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. gruodžio mėn. Jūsų laiptinėje buvo atlikti elektros darbai (kontaktų remontas). Darbus atliko UAB “Mano būstas“. Atliktų darbų vertė- 75 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-11


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje atliktas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Atliktų darbų vertė- 253,98 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliko UAB“Šilėja“. Nr.R7-1487


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo, IV L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje bus atliekamas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 292,82 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB“Šilėja“. Nr.R7-1480


Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-1450


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje 2015 m. bus atliekami remonto darbai (1-mo aukšto laiptinės remontas, pašto dėžučių keitimas, šviestuvų su judesio davikliais įrengimas 1-mame aukšte). Lėšos numatytiems darbams bus surinktos per 7 mėn., priskaičiuojant visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. 1-mo aukšto laiptinės remonto darbų sąmatinė vertė- 6346,38 Lt Pašto dėžučių keitimo sąmatinė vertė- 1499,60 Lt Šviestuvų su judesio davikliais įrengimo sąmatinė vertė- 339,43 Lt. Nr.R7-1381


2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 06:00 val. iki 17:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1216


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų name 2014 m. rugpjūčio mėn. atlikta deratizacija rūsyje (žiurkių naikinimas). Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų kaina- 59 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1165


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje (rūsyje) daugumos butų savininkų raštiškų prašymu bus atliekama deratizacija rūsiuose (žiurkių naikinimas). Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų kaina- 59 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1098


2014-07-11 Nr. R7-847 Gerbiami Buivydiškių g. 11 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ liepos mėn. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas Jūsų name. Valymo darbų kaina – 2103,97 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Pagarbiai UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)240 4580


2014- 07-09 Nr. R7-810 GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 11 NAMO GYVENTOJAI! Informuojame, kad š.m. liepos mėn. atliktas sienos siūlių remontas ties 19 butu. Darbus vykdė UAB „Vikosta“. Atliktų remonto darbų kaina 1093,24 Lt (30,2 m sienos siūlių). Mokestis bus padalintas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotą. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580


Informuojame, kad 2014 m. liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 19 bt. Numatoma darbų vertė –1093,24 Lt. Darbų apimtis –30.2 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-769


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. liepos mėn. 10 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 2136,36 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-757


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 23 bt. Atliktų darbų vertė –3040,80 Lt. Darbų apimtis –84 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-703


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. Jūsų name atlikti lifto remonto darbai (įsakymo mygtuko keitimas). Darbus atliko UAB „Kone“. Atliktų darbų vertė- 259,91 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-695


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo 1-os laiptinės butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. Jūsų name atlikti lifto remonto darbai (kabinos durų atidarymo reduktoriaus keitimas). Darbus atliko UAB „Kone“. Atliktų darbų vertė- 1064,56 Lt. Darbai atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-692


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 5 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“. Nr.R7-532


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 5 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. Nr.R7-466


Informuojame, kad 2014 m. gegužės mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 23 bt. Numatoma darbų vertė –3040,80 Lt. Darbų apimtis –84 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-324


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2014-05-13 00:00 val. iki 2014-05-16 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2014- 05-17 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-252


UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus: Be PVM – nuo 0,21 Lt/m2 iki 0,27 Lt/m2; Su PVM – nuo 0,254 Lt/m2 iki 0,326 Lt/m2. Nr.R7-192


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekami lifto remonto darbai. Sąmatinė darbų vertė- 251,56 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1 ,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-119


Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte pakeista karšto vandens pavara. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Pavaros vertė- 1846,88 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-03


Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte pakeista karšto vandens pavara. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Pavaros vertė- 1846,88 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-03


Informuojame, kad Jūsų namo šilumos punkte sugedo karšto vandens pavara. Karšto vandens tiekimui užtikrinti reikalingas pavaros keitimas. Darbai bus atliekami nedelsiant. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Pavaros vertė- 1875,50 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-5132


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. gruodžio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekami lifto remonto darbai. Numatoma darbų kaina- 250 Lt. Darus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-5089


Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name.Nr.4815


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“ dėl šilumos trasos rekonstrukcijos ir pajungimo naujiems vartotojams, Jūsų name 2013-09-24 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas.Nr.R7-4802


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-4754


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 24, 26, 135 butais. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų kaina- 2369,12 Lt, darbų apimtis- 67 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4713


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje bus skubiai atliekami avariniai karšto vandens vamzdyno tarp rūsio ir pirmo aukšto remonto darbai (keičiama 5 m vamzdžio). Darbų vertė- 610,45 Lt. Darbai bus atlikti iš šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijos lėšų. Nr.R7-4612


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 14 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528.Nr.R7-4543


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 14 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4471


Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. Jūsų name bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 24, 26, 135 butais. Darbus atliks UAB „Vikosta“. Numatoma darbų kaina- 2369,12 Lt, darbų apimtis- 67 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-4363


Informuojame, kad 2013 m. birželio mėn atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 2391,27 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4193


2013- 06-05 Nr. R7-4138 GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 11 NAMO GYVENTOJAI! Informuojame, kad š.m. gegužės mėn. atliktas sienų siūlių remontas ties 87 butu. Darbus vykdė UAB „Vikosta“. Atliktų remonto darbų kaina 1060,81Lt. Mokestis bus padalintas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir techninės priežiūros tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2013 m. birželio mėn. 6-7 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 2391,60 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4083


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, nuo 2013-06-11 00.00 val. iki 2013-06-12 16.30 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Jūsų namui dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų.Nr.R7-4069


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. gegužės mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 87 butu. Numatoma darbų apimtis- 30 m, darbų vertė- 1060,80 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3965


Informuojame, kad 2013 m. balandžio mėn. atlikti namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Darbų vertė- 696,02 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3927


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Pranešame, kad vadovaujantis STR 1.12.05:2010 "Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai" ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys", taip pat vykdant bendro naudojimo objektų atnaujinimo 2013 metų ilgalaikį darbų planą, 2013 metų balandžio mėn. bus atliekami namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Darbų vertė- 705,48 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3875


Informuojame, kad 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3641


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą „Dėl Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-116 „ Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo Nr. 03-329, kuriame nustatytas karšto vandens normatyvas, kai karšto vandens cirkuliacijos stovas yra virtuvėje (80 Kwh/mėnesį), kartu su esamu normatyvu (160 Kwh/mėn.) sudaro 240 Kwh/mėn. butui. UAB “Vilniaus energija” pradės skaičiuoti nurodytą normatyvą Jūsų namuinuo 2012 m. lakpričio 1 d. UAB “Vilniaus energija” telefonas pasiteiravimui 1899. Nr.R7-3534


Informuojame, kad prie Jūsų namo sienų augantys medžiai gali gadinti namo pamatus todėl vykdant STR 1.12.05.2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ privalomuosius reikalavimus, jie bus pašalinti.Nr.R7-3479


Pranešame, kad 2012 m. lapkričio 6 d. 18 val. Jūsų namo I laiptinėje kviečiamas namo butų savininkų susirinkimas dėl namo renovacijos (atnaujinimo) klausimo svarstymo. Prašome aktyviai dalyvauti.Nr.R7-3358


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo atlikti Jūsų laiptinės įėjimo durų telefonspynės remonto darbai. Atliktų darbų vertė – 29,10 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-3077


Kaip informavo UAB "Vilniaus energija", 2012 m. rugsėjo 12 d. apie 8-11 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3075


Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 43, 75 butais. Atliktų darbų vertė–2797,05 Lt, darbų apimtis – 87m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3055


Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 43,75 butais. Numatoma darbų vertė–2797,05 Lt, darbų apimtis apie 87 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3013


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 28, 37, 112 butais. Atliktų darbų vertė–5272,60 Lt, darbų apimtis – 164 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3012


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. birželio mėn. Jūsų laiptinėje atliktas įėjimo durų remontas. Atliktų darbų vertė- 29,10 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-2407


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2012-07-10 00:00 val. iki 2012-07-11 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2012-07-12 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.r7-2365


Informuojame, kad 2012 m. birželio/liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 37 butu. Numatoma darbų vertė- 2636,30 Lt, darbų apimtis apie 82 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R-2338


Pranešame, kad 2012 m. birželio mėn. atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-2294


Vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2012 m. birželio 11 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Prašome užsiklijuoti ventiliacijos groteles. Valymo darbų kaina – 36,62 Lt/butui. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iki šildymo sezono po darbų atlikimo. Valymo darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-2253


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. gegužės mėn. atlikti lifto remonto darbai Jūsų laiptinėje (atsvaro spyruoklių keitimas). Atliktų darbų vertė- 301,52 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-2109


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. gegužės mėn. atlikti lifto remonto darbai Jūsų laiptinėje (stabdžių spyruoklių keitimas). Atliktų darbų vertė- 145,20 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-2108


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-2066


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. balandžio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (atsvaro spyruoklių keitimas). Numatoma darbų vertė- 301,52 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-2042


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. balandžio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (spyruoklių keitimas). Numatoma darbų vertė- 145,20 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2041


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. kovo mėn. atlikti telefonspynės remonto darbai. Atliktų darbų vertė- 162,89 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R1-2009


Informuojame, kad kaip pranešė UAB „Vilniaus vandenys“, 2011-12-05 dėl darbų vandentiekio tinkluose, nebus tiekiamas šaltas ir karštas vanduo Jūsų name nuo 9-16 val. Nr.R7-1791


Kaip informavo AB Lesto, dėl tinklo remonto planuojamas elektros tiekimo nutraukimas Jūsų name 2011-11-24 nuo 12:00 iki 17:00 Nr.R7-1773


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. buvo pakeista Jūsų rūsio durų spyna. Atliktų darbų vertė- 79,99Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1753


2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 l.C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1450


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. Nr.R7-1394


Gerbiami Buivydiškių g. 11 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. bus atliekamas balkono stogelio remontas virš 71 bt. Numatoma darbų vertė – 105 Lt, Darbus atliks UAB “Andarenas”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1363


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; garantijas; veiklos draudimą. Nr.R7-1136


Pranešame, kad 2011 m. birželio mėn. buvo atliktas įėjimo balkono stogelių remontas virš 33,34,35 butų. Atliktų darbų vertė- 1205,43 Lt. Darbus atliko UAB ”Ekolitas”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1223


Pranešame, kad 2011 m. birželio mėn. buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 30, 35, 50 butais. Atliktų darbų vertė- 4552,63 Lt., darbų apimtis- 128,8 m, 34 m2. Darbus atliko UAB "Ekolitas". Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1217


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.