Buivydiškių g. 12

Buivydiškių g. 12

Naujienos


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2018 m. 12 mėn. bus pakeistas durų pritraukėjas. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Sąmatinė  darbų kaina-90,19 EUR. (darbų vadovas S.Tauras telefonas (861562432). Mokestis už atliktus darbus  bus priskaičiuotas visiems Jūsų butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-1318


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Informuojame, kad  2018 lapkričio mėn.  buvo pakeistas šviestuvas su judesio davikliu. Darbus atliko  UAB „Šilėja“. Atliktų darbų kaina-32,33 EUR. (darbų vadovas A. Igaunis telefonas (862099661). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimam plotui. R7-1291.


GERB BUIVYDIŠKIŲ G. 12 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. liepos 26 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina 402,57 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-987


GERB BUIVYDIŠKIŲ G. 12 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. liepos 26 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina 402,57 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-689


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-21 d. 00:00 val. iki 2018-05-23 d.16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-23 16:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-370


GERBIAMIEJI BUIVYDIŠKIŲ G. 12 GYVENTOJAI Pranešame, kad šių metų spalio mėn. Jūsų name bus atlikti lifto remonto darbai (Variklio 4 AH 180 guoliai) . Darbus atliks UAB ,,KONE ‘‘, darbų vadovas A. Igaunis tel.(85) 203 1605).Sąmatinė darbų vertė 379, 94 EUR. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-173


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2018 vasario mėn., buvo atliekami avariniai šalto vandentiekio vamzdynų dalies rūsyje keitimo darbai. Atliktų darbų vertė - 898,64 EUR. Darbus atliko MB ,,Karvecko santechnika'' darbų vadovas P. Karveckas tel. 868719975. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-115


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2018 vasario mėn., bus atliekami avariniai šalto vandentiekio vamzdynų dalies rūsyje keitimo darbai. Sąmatinė darbų vertė - 898,64 EUR. Darbus atliks MB ,,Karvecko santechnika'' darbų vadovas P.Karveckas tel. 868719975. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-94


INFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-12 nuo 13.00 iki 15.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. R7-13


Gerbiami gyventojai, Įspėjame, kad bendro naudojimo vietose laikomi daiktai padidina galimybę kilti gaisrui ir informuojame, kad kaupdami daiktus bendrojo naudojimo vietose (laiptinėje, rūsyje) Jūs pažeidžiate LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį), taip pat sudarote antisanitarines sąlygas kitiems gyventojams, kurie užtraukia piliečiams administracinę atsakomybę. Todėl prašome Jūsų pašalinti laiptinės ir rūsio bendrojo naudojimo patalpose paliktus daiktus, kitu atveju jie bus pašalinti ir už jų pašalinimą Jums bus priskaičiuotas mokestis.R7-1488


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 lapkričio mėn., buvo atliekami avariniai bendrų balkonų grindų ir stogelių remonto darbai. Atliktų darbų vertė - 1535,52 EUR. Darbus atliko A. Šiaulys veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 142189/19-04-2013) tel.860503557).Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-1368


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 spalio mėn. ties 78 bt. buvo atliekami avariniai balkono grindų remonto darbai.Darbus atliko UAB „Šilėja“ darbų vadovas Saulius Tauras (telefonas mob.8-61562432 Atliktų darbų vertė - 214,27 EUR. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-1299.


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai ! Informuojame. kad pašto dėžutes pakeistos . Atliktų darbų vertė-1415,13 EUR. Darbus atliko UAB „Šilėja“ darbų vadovas Saulius Tauras (telefonas mob.8-61562432 .Mokestis už naujų pašto dėžučių pakeitimą bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo lygiomis dalimis. R7-1299


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 spalio/lapkričio mėn., bus atliekami avariniai bendrų balkonų grindų ir stogelių remonto darbai. Sąmatinė darbų vertė - 1535,52 EUR. Darbus atliks A. Šiaulys veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 142189/19-04-2013) tel.860503557).Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas iš namo sukauptų lėšų. R7-1284


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai ! Informuojame. kad Jūsų namo gyventojų pageidavimu atliktas namo pirmo aukšto laiptinės remontas. Atliktų darbų vertė -1621 EUR. Darbus atliko UAB ,,Verslo transformacija'' darbų vadovas A. Namajuška tel.862165125..Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per 3 mėnesius po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7- 1215


Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus � butų savininkų prašymą dalyvauti renovacijos procese, būtų organizuojamas balsavimas raštu, daugumos pritarimui gauti. Gavus daugumos pritarimą, investicinio plano parengimas užtruktų apie 1 mėnesį, plano derinimas ir tvirtinimas bei pateikimas BETA irgi apie 1 mėnesį. Smulkesnė informacija: www.am.lt → teisinė informacija → teisės aktai → ministro įsakymai Nr. 01-804, 805, 806.R7-1205


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai ! Informuojame. kad buvo gautas Jūsų namo gyventojų pageidavimas atlikti pirmo aukšto laiptinės remontą, pakeisti pašto dėžutes. Sąmatinė darbų vertė -3079,17 EUR. Darbus atliks UAB ,,Verslo transformacija'' darbų vadovas A. Namajuška tel.862165125, UAB „Šilėja“ darbų vadovas Saulius Tauras(telefonas mob.8-61562432 .Mokesčiui už pirmo aukšto remontą, naujų pašto dėžučių įrengimą bus panaudotos namo kaupiamos lėšos, o likusi dalis bus priskaičiuota visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-1168


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 12 NAMO BUTŲ SAVININKAI.Ryšium su 2017-08-30 pasirašytą sutartį tarp UAB ,,Šilėja‘‘ ir 2016-12-06 Buivydiškių g. 12 jungtinės veiklos daugiabučio namo savininkų nuo 2017-09-01 namą Buivydiškių g. 12 administruoja UAB ,,Šilėja‘‘.


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 28 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Atliktų darbų kaina –402,57 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-820


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 28 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –402,57 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-712


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 12 d. atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 EUR/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V. Freigofas, tel. 860537783, 86775452 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-14 Nr. R7-571


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 12 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Sąmatinė darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528. R7-425


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2017-05-23, 00:00 val. iki 2017-05-26, 15:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2017-05-27 15;00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-327


GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI! 2017-03-17 nuo 10.00 iki 2017-03-17 20.00 val. Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66 oC. Prašome Jūsų nuo 14.00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius) čiaupą/(us). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424.Nr. R7-167


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Informuojame, kad UAB „Šilėja“, būdama Jūsų daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore ir vykdydama butų bei kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001.05.23 nutarimu Nr. 603 (LR vyriausybės 2015.08.05 nutarimo Nr. 831 redakcija) vykdo butų savininkų balsavimą raštu apklausą dėl šalto ir karšto vandens uždaromosios armatūros keitimo darbų. Balsavimo raštu biuletenių gražinimo data ir būdai yra nurodyti balsavimo raštu biuletenyje. R7-322


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 22 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Atliktų darbų kaina – 391,59 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-1016


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2016-08-16, 00:00 val. iki 2016-08-19 20:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2016-08-19 20;00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-973


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 22 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 391,59 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-952


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 12 BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad dėl šalto vandentiekio tinklų avarinių remonto darbų ties 51 bt (buto savininko nėra namuose) Jūsų name pagal šį stovą nutrauktas šalto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-336


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų bus priskaičiuota 7, 25 EUR darbų vadovė Genrika Liubertienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-202


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. 2016 m. sausio 20 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. R7-41


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 12 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name trūkęs karšto vandens cirkuliacinis siurblys pakeistas nauju. Darbus atliko UAB ,,Šilėja''{darbų vadovas M. Čiševič {8-5} 246 6424). Atliktų darbų vertė –551,03 EUR. Lėšos už avarinius remonto darbus bus paskirstytos viso namo butų savininkams per 1 mėn. proporcingai turimo buto plotui 1487


GERBIAMI BUIVYDIŠKIŲ G. 12 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name trūkęs karšto vandens cirkuliacinis siurblys. Siekiant užtikrinti pastovų karšto vandens tiekimą, artimiausiu metu bus atliekami avariniai remonto darbai - karšto vandens cirkuliacinis siurblys pakeistas nauju. Darbus atliks UAB ,,Šilėja''{darbų vadovas M. Čiševič {8-5} 246 6424). Karšto vandens cirkuliacinio siurblio sąmatinė vertė –556,6 EUR. Lėšos už avarinius remonto darbus bus paskirstytos viso namo butų savininkams per 1 mėn. proporcingai turimo buto plotui 1481


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų bus priskaičiuota 10,13 EUR darbų vadovė Genrika Liubertienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-1324


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2015 m. birželio mėn. 16 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 243,23 Eur/839,82 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-06-17 Nr.R7-795


Gerbiami Buivydiškių g. 12 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. birželio 16 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 247,49 EUR (854,53Lt). Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7- 721


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2015-05-18 00:00 val. iki 2015-05-22 16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2015- 05-22 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424.R7-462


Gerbiami Buivydiškių g. 12 butų savininkai! Kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos remonto darbų nuo 2015-05-19 d. 08:30 val. iki 2015-05-20 d. 18:00 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. R7-441


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.R7-1450


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 6-17 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85�C. Prašome būti atsargiems.R7-1216


Gerbiami Buivydiškių g. 12 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2014 m. liepos 04 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Atliktų darbų kaina – 825,82 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-787.


Gerbiami Buivydiškių g.12 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir atsižvelgiant į Buivydiškių g. 12- 117 buto savininkės prašymą, 2014 m. birželio mėn. buvo atliekami balkono stogelio remonto darbai.. Atliktų remonto darbų vertė –1250,32 1Lt. Darbus atliko UAB ,,Rakursas‘‘. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.R7-737


Gerbiami Buivydiškių g. 12 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2014 m. liepos 04 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 836,56 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.R7- 736


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. Birželio 4 d. buvo atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. R7-511


Gerbiami Buivydiškių g.12 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir atsižvelgiant į Buivydiškių g. 12- 117 buto savininkės prašymą, 2014 m. birželio mėn. bus atliekami balkono stogelio remonto darbai.. Sąmatinė remonto darbų vertė –1250,32 1Lt. Darbus atliks UAB ,,Rakursas‘‘. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.R7-484


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. Birželio 4 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. R7-411


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2014-05-13 00:00 val. iki 2014-05-16 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2014- 05-17 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. R7-252 . Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GER. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus. Pranešame, kad nuo 2014 m. balandžio mėn. bus didinamas komunalinių atliekų išvežimo tarifas. R7-192


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Atliktų darbų kaina –828,50Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7- 4851


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2013 m. rugsėjo 30 d. bus atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina –828,50Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7- 4831


GERBIAMIEJI GYVENTOJAI! Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name. Nr. R7-4815


Gerbiami butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugsėjo 2 d. buvo atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Atliktų darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr. R7-4773


Gerbiami butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legioneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.R7-4754


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugsėjo 2 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr. R7-4608


2013-06-04 R7-4109 Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2013-06-11 00:00 val. iki 2013-06-12 16:30 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2013- 06- 12 16:30. val. (R7-4109)


Pranešame, kad šių metų balandžio mėnesį Jūsų namo elektros skydinėje buvo atliekami saugiklių ir jų lizdų keitimo darbai. Atliktų darbų sąmatinė vertė 725,79 Lt. Darbui sunaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui, paskirstant mokėjimus per 1 mėnesį. (R7-3933)


Pranešame, kad vadovaujantis STR 1.12.05:2010 "Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai" ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys", taip pat vykdant bendro naudojimo objektų atnaujinimo 2013 metų ilgalaikį darbų planą, 2013 metų balandžio mėn. buvo atlikti namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Atliktų darbų vertė- 697,06 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.(Nr.R7-3900)


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Pranešame, kad šių metų balandžio mėnesį Jūsų namo elektros skydinėje bus atliekami saugiklių ir jų lizdų keitimo darbai. Atliktų darbų sąmatinė vertė 732,35 Lt. Darbui sunaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui, paskirstant mokėjimus per 1 mėnesį. (R7-3878)


Gerbiami butų savininkai, pranešame, kad užrakindami holuose duris, Jūs pažeidžiate priešgaisrines saugos taisyklių XVIII skr. 505.1 ir 505.3 punktus, kur draudžiama: 3. Užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus. 4. Rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris. Norime paaiškinti, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 straipsnis už bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimą numato baudą (R7-3717)


Informuojame, kad 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3641


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. rugsėjo 12 d. nuo 8-11 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85 C . Prašome būti atsargiems. (R7-3031)


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. atlikti fasado sienos remonto darbai ties 71 butu. Atliktų darbų vertė - 1405,00, darbų apimtis- 50 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-2947


Informuojame, kad 2012 rugpjūčio mėn. bus atliekami fasado sienos remonto darbai ties 71 butu. Numatoma darbų vertė-1726,50Lt. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2881


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2012-07-10 00:00 val. iki 2012-07-11 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2012-07-12 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.7-2365


Pranešame, kad 2012 m. birželio mėn. atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-2294


Informuojame, kad 2012 m. gegužės mėn. atlikti lifto remonto darbai. Darbus atliko UAB ,, Kone ‘‘. Atliktų darbų vertė –290,38 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį (R7-2092).


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 laipsnių. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-2066


Informuojame, kad 2012 m. balandžio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (spyruoklių keitimas). Numatoma darbų vertė- 290,38 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-2044


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. kovo mėn. atlikti telefonspynės remonto darbai. Atliktų darbų vertė- 159,38 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-2010


Informuojame, kad sienų atnaujinimo ir hermetizavimo darbai atlikti 2011 m. spalio mėn. Atliktų darbų vertė –18840,24Lt, darbų apimtis- 320 m2. Darbus atliko PĮ Raimundo Gaidelio. Garantinis darbų terminas penkeri metai.Nr.R7-1771


Informuojame, kad 2011 m. lapkričio mėn. bus atliekami liftų remonto darbai (atsvaro spyruoklių keitimas). Numatoma darbų vertė - 602 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1764


Informuojame, kad UAB “Vilniaus vandenys“ 2011 m. lapkričio mėn. keis butų geriamojo vandens skaitiklius. Numatomų darbų grafikas: 1-36 butai 2011-11-15 nuo 8.00 : 19.30 37-72 butai 2011-11-16 nuo 8.00 : 19.30 73-120 butai 2011-11-17 nuo 8.00 : 19.30 Prašome nurodytu laiku būti namie ir sudaryti sąlygas pakeisti geriamojo vandens skaitiklius. R7-1754


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (greičio ribotuvo lyno keitimas). Numatoma darbų vertė- 553,97 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Darbai bus atliekami iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-1675


Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. atlikti Jūsų namo įėjimo durų remonto darbai. Atliktų darbų vertė- 58,20 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-1644


Papildydami 2011-07-13 skelbimą (Nr.R7-1227) informuojame, kad sienų hermetizavimo darbus Raimundo Gaidelio PĮ ( atestato Nr.6398) planuoja pradėti 2011 m. rugsėjo mėn. 14 d. Garantinis darbų terminas 5 metai.Nr.R7-1506


Gerbiami Buivydiškių g. 12 namo 10 a. butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. buvo gautas Jūsų aukšto daugumos butų savininkų raštiškas prašymas įrengti įėjimo prie butų. Numatoma darbų vertė- 3200 Lt. Darbus atliks UAB “Digitalas“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų aukšto butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per tris mėnesius.Nr.R7-1504


2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 l.C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1450


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. Nr.R7-1394


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; garantijas; veiklos draudimą. Nr.R7-1136


Papildomai informuojame, kad Jūsų namo sienų remonto darbus atliks Raimundo Gaidelio personalinė įmonė. Sąmatinė darbų vertė- 18955,43 Lt, numatoma darbų apimtis – 320 m2. Su darbų sąmata galite susipažinti skelbimų lentoje ir mūsų internetinėje svetainėje www.sileja.lt prisijungę prie savo namo. Lėšos remonto darbams bus priskaičiuotos per 4 mėnesius (4 mėn. likutis). Darbus planuojama pradėti 2011 m. rugpjūčio mėn. Nr.R7-1227


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2011-06-14 d. 00:00 val. iki 2011-06-15 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1021


Pranešame, kad 2010 m. rudeninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad Jūsų namo sienos yra blogos būklės, gyventojams daroma žala, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų) mechaninis patvarumas neatitinka STR 1.12.05.2010 reikalavimų. UAB „Šilėja“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 punktu, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-18 įsakymu Nr. 30-637 patvirtintų administravimo nuostatų III dalies 6.1 p. ir 2 priedo 3.1 p. praneša, kad nuo 2011 m. gegužės mėnesio bus pradėtos kaupti lėšos Jūsų namo sienų remonto darbams atlikti. Vadovaujantis 2011 m. ūkiniu finansiniu planu, numatoma remonto darbų kaina apie 36 tūkst. Lt. Tikslią remonto darbų sąmatą sudarys konkurso būdu išrinktas rangovas. Butų savininkai su sąmata bus supažindinti papildomai. Mokestis už sienų remontą bus priskaičiuotas Jūsų namo butų, patalpų savininkams, proporcingai turimo buto, patalpų bendrajam naudingajam plotui po 1,20 Lt už 1 kv. m per mėn. Sienų remonto darbai bus pradėti sukaupus 60 proc. planuojamos remonto darbų vertės. Nr.R7-980


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iškritus gausiam sniegui, ant viršutinių aukštų balkonų stogelių formuojasi varvekliai. Prašome viršutinių aukštų butų savininkų, pastebėjus susidariusius varveklius, juos atsargiai nudaužyti arba išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus, kurie iš balkono vidaus nudaužys besiformuojančius varveklius, kadangi lipti ant balkonų stogelių šiuo metu pavojinga. Išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus galima Ukmergės g. 221, dispečerinė tarnyba, tel.: (8 5) 246 6644 arba 8 616 59 953. (Nr.R7-756)


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį. (Nr.R7-753)


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį. (Nr.R7-753)


Informuojame, kad 2010 m. lapkričio mėn. buvo atlikti Jūsų namo liftų remonto darbai. Atliktų darbų vertė – 962,04 Lt. Darbai atlikti iš liftų amortizacinių lėšų.


Informuojame, kad 2010 m. lapkričio mėn., vykdant 2010 m. ūkinį finansinį planą, Jūsų name buvo atlikti balkonų stogelių remonto darbai. Atliktų darbų vertė- 1298,74 Lt. Darbus atliko UAB “Ekolitas“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Gerbiami gyventojai, informuojame, kad 2010 m. lapkričio mėn. bus atliekamas Jūsų namo liftų remontas (variklio ir skriemulio greičio ribotuvo remonto darbai). Numatoma darbų vertė- 1012,89 Lt. Darbai bus atliekami iš amortizacinių lifto lėšų.


Pranešame, kad užrakindami holuose duris, Jūs pažeidžiate Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 505.1 ir 505.3 punktus, pagal kuriuos draudžiama užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus, rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris. Norime paaiškinti, kad LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 str. už bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimą numato baudą iki 1000 Lt. Prašome užtikrinti patekimą į evakuacinius išėjimus.


Informuojame, kad vykdant 2010 m. ūkinį finansinį planą, spalio mėn., esant palankioms oro sąlygoms, bus atlikti balkonų stogelių remonto darbai. Darbus atliks UAB ”Ekolitas”. Numatoma darbų vertė- 1298,74 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


Informuojame, kad UAB „Šilėja“, atstovaudama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų interesus sudarė sutartį reklamos vietos nuomai namo laiptinėje. Nuomos kaina – 6 Lt/mėn (be PVM). Gauti pinigai paskirstomi: 1) 70% gaunamų pinigų – kaupiama namo atnaujinimui; 2) 30% - administratoriui UAB „Šilėja“ už tarpininkavimą, apskaitos vedimą ir sutarties sąlygų vykdymo kontrolę. Taip pat įmonė UAB „Infonamai“ pagal šią sutartį vykdys šių reklaminių stendų priežiūrą.


Pateikiame susipažinimui schemą, kurioje nurodyta požeminių šiukšlių konteinerių pastatymo vieta. Artimiausiu metu atliksime butų savininkų apklausą dėl požeminių šiukšlių konteinerių pastatymo. (schema pakabinta Jūsų skelbimų lentoje).


GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! UAB „Vilniaus energija“ prašymu pranešame, kad: 1.Karšto vandens tiekėjo taikomos tiekiamo karšto vandens kainos yra nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 209-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei patvirtintos/suderintos su Komisija ir(ar) miesto savivaldybę Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos, priklausomai nuo kintančių šilumos bei geriamojo vandens kainų, yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Apie naujas patvirtintas karšto vandens kainas vartotojai yra informuojami Šilumos ūkio įstatymo 22 str. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant karšto vandens kainas viešai vietinėje spaudoje bei UAB „Vilniaus energija“ internetiniame tinklapyje ardesu http://www.vilniaus-energija.lt/yourhome_prices.php 2.Remiantis Taisyklių 365 punktu, iki kol karšto vandens vartotojai su karšto vandens tiekėju nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekimo vartojimo sutartiniai santykiai bus grindžiami Taisyklių 10 priede išdėstytomis Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“ tel. pasiteiravimui 1899, 266 7199.


Gerbiami butų savininkai! Informuojame, kad atsinaujino vagystės iš liftų mašinų patalpų. Vagys įvairiais būdais įlenda į mašinų patalpas ir išardo dalis, kuriose yra vario ir aliuminio. Šiais veiksmais sugadinamos liftų valdymo spintos, suktuvai. Šiomis dienomis buvo apvogtas Ukmergės g. 198 namo IV laiptinės liftas. Atstatyti išdraskytą lifto valdymą gali kainuoti net iki 30 000 Lt. Gerbiami gyventojai, pastebėjus įtartinus žmones prie lifto mašinų patalpos, kurie nedėvi rūbų su UAB „Elektros Pavara“ logotipu, nedelsiant kreipkitės į policiją. Gerbiami gyventojai, būkite budrūs ir saugokite savo turtą.


Gerbiami butų savininkai, kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos trasų hidraulinių bandymų, remonto darbų nuo 2010-05-18 d. 00:00 val. iki 2010-05-19 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad atlikus Jūsų namo butų savininkų apklausą dėl karšto vandens pirkimo būdo pasirinkimo, daugumos butų savininkų sprendimas nepriimtas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1-255, nuo 2010-05-01 bus pradėtas taikyti 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, tai yra, kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“).


Informuojame, kad 2009 m. lapkričio mėn. Jūsų name buvo atlikti šviestuvų montavimo darbai. Atliktų darbų vertė- 1568,89 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2010 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį.


Vartotojai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Buivydiškių g. 12 Vilniaus m. savivaldybė ... ...
B12-85 Saulius Levaginas slevaginas@gmail.com 866374714
B12-72 Tadas Taučikas tadas.taucikas@gmail.com 861237963
B12-33 Nijole Alisuaskaite a_nyle@freemail.lt 2410225

Administratoriai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Angele Angelė Raškevičienė raskeviciene@sileja.lt (8 5) 240 4580