Dūkštų g. 5

Dūkštų g. 5

Naujienos


R7-1230  GERB. DŪKŠTŲ G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!   
informuojame, kad 2018 m. spalio mėn. jūsų name UAB "KONE" lifto elektromechanikas apžiūrėjo liftą. Apžiūros metu nustatyta, kad susidėvėjo lifto trečio aukšto perjungėjas. Kad liftas galėtu tinkamai funkcionuoti bus pakeistas perjungėjas, darbų vertė – 134,67 Eur.
Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. 
UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


Gerbiami Dūkštųg. 5  butų savininkai, Informuojame, kad 2018 m.rugpjūčio/ rugsėjo  mėn. Jūsų name bus atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 140 bt. Sąmatinė darbų vertė–895,94 Eur, apimtis –55 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-1063


Informuojame, kad 2018 m. birželio/liepos  mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 54 bt.Sąmatinė darbų kaina –421,78 Eur, apimtis –19,55 m. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-709


Informuojame, kad 2018 m. birželio/liepos  mėn. Jūsų name bus atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 54 bt.Sąmatinė darbų kaina –421,78 Eur, apimtis –19,55 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-28 Nr.R7-635


GERBIAMI DŪKŠTŲ G. 5 (IV) NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name buvo atliekami durų remonto darbai ( magneto reguliavimas ). Darbų vertė-11,66 EUR. Darbų vadovas A. Igaunis (telefonas 203 1605).Mokestis bus priskaičiuotas visiems III L butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-520


GERB. DŪKŠTŲ G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. gegužės 30 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808).Atliktų darbų kaina –1026,72,20 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos. R7-487


GERB. DŪKŠTŲ G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. gegužės 30 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –1026,72,20 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos. R7-384


Informuojame, kad 2018 m.gegužės mėn. Jūsų name buvo atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Atlikt7 darbų vertė-68,36 Eur. Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-374


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-21 d. 00:00 val. iki 2018-05-23 d.16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-23 16:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-370


Informuojame, kad 2018 m.gegužės mėn. Jūsų name bus atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Sąmatinė darbų vertė-68,36 Eur. Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-350


GERBIAMI DŪKŠTŲ G. 5 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name trūkus šilumokaičiui buvo nutrauktas karšto vandens tiekimas. Siekiant užtikrinti pastovų karšto vandens tiekimą, buvo atliekami avariniai remonto darbai – šilumokaitis buvo keičiamas nauju. Darbus atliko UAB ,,Šilėja'' (darbų vadovas M. Čiševič –tel. 246-6424). Šilumokaičio vertė –3617,90 EUR. Lėšos už avarinius remonto darbus bus paskirstytos visų namų butų savininkams per mėn. proporcingai turimo buto plotui. R7-318


GERBIAMI DŪKŠTŲ G. 5 NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų name trūkus šilumokaičiui bus nutrauktas karšto vandens tiekimas. Siekiant užtikrinti pastovų karšto vandens tiekimą, bus atliekami avariniai remonto darbai – šilumokaitis bus keičiamas nauju Darbus atliks UAB ,,Šilėja'' (darbų vadovas M. Čiševič –tel. 246-6424). Šilumokaičio vertė –3617,90 EUR. Lėšos už avarinius remonto darbus bus paskirstytos visų namų butų savininkams per mėn. proporcingai turimo buto plotui. R7-286


2018-01-08 R7-13 INFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-11 nuo 13.00 iki 17.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424


GERBIAMI GYVENTOJAI, PRAŠOME STATYTI AUTOMOBILIUS ATSAKINGAI SIEKIANT UŽTIKRINTI SUNKIOJO APTARNAUJANČIO TRANSPORTO PRIVAŽIAVIMĄ Į JŪSŲ KIEMĄ, BEI BUITINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMĄ. BŪKITE SUPRATINGI KITŲ GYVENTOJŲ ATŽVILGIU. UAB „Šilėja“ Teritorijų priežiūros ir valymo tarnyba


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų namo bendro naudojimo patalpų (rūsio) buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 7,76 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems laiptinėms butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas pasiteiravimui 2468808. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-12-04 Nr. R7-1554


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje įrengti plastikiniai langai. Atliktų darbų vertė – 6576,80 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Darbams atlikti panaudotos kaupiamosios lėšos (4504,52 Eur), likusi suma - 2072,28 Eur - priskaičiuota butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-12-05 Nr.R7-1515


Gerbiami gyventojai, Įspėjame, kad bendro naudojimo vietose laikomi daiktai padidina galimybę kilti gaisrui ir informuojame, kad kaupdami daiktus bendrojo naudojimo vietose (laiptinėje, rūsyje) Jūs pažeidžiate LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį), taip pat sudarote antisanitarines sąlygas kitiems gyventojams, kurie užtraukia piliečiams administracinę atsakomybę. Todėl prašome Jūsų pašalinti laiptinės ir rūsio bendrojo naudojimo patalpose paliktus daiktus, kitu atveju jie bus pašalinti ir už jų pašalinimą Jums bus priskaičiuotas mokestis. UAB „Šilėja“ Teritorijų priežiūros 2017-11-30 ir valymo tarnyba Nr. R7-1487


Informuojame, kad 2017 m. lapkričio mėn. Jūsų name atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 139 bt. Atliktų darbų kaina –55,15 Eur, apimtis –4 m. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-11-30 Nr. R7-1485


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. lapkričio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti 70 bt. balkono stogelio remonto darbai. Atliktų darbų vertė- 357,37 Eur. Darbus atliko UAB „Rakursas“. Darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611. Mokestis už atliktus arbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-11-30 Nr. R7-1484


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų laiptinės bendro naudojimo patalpų (rūsio) buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 17,39 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas pasiteiravimui 2468808. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-11-15 Nr. R7-1363


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje atlikti lifto remonto darbai (suktuvo, reduktoriaus išrinkimas/surinkimas, riebokšlių pakeitimas, stabdžių ritės išrinkimas/pervyniojimas). Darbus atliko UAB „Kone“. Atliktų darbų vertė – 596,02 Eur. Darbams bus panaudota 575,20 Eur amortizacinių lifto lėšų, 20,82 Eur bus priskaičiuota visiems laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėn. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-10-19 Nr. R7-1267


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad šiuo metu atliekamas Jūsų laiptinės lifto remontas. Kaip informavo UAB „Kone“, reikia keisti lifto riebokšlius, taip pat pervynioti stabdžių ritę. Sąmatinė darbų vertė – 596,02 Eur. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus planuojama atlikti artimiausiu metu. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-10-16 Nr. R7-1244


2017-10-11 R7-1205 Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų laiptinės bendro naudojimo patalpų (rūsio) buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 17,39 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-10-05 Nr. R7-1180


Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo mėn. Jūsų name atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 115 bt. Atliktų darbų kaina –468,16 Eur, apimtis –33,95 m. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-28 Nr. R7-1152


Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo mėn. Jūsų name atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 23 bt. Atliktų darbų kaina –176,51 Eur, apimtis –12,8 m. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-22 Nr. R7-1124


Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo/spalio mėn. Jūsų name planuojama atlikti sienų hermetizavimo darbus ties 115 bt. Numatoma darbų kaina –468,16 Eur, apimtis –33,95 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-22 Nr. R7-1123


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje planuojami 70 bt. balkono stogelio (6 m2), sienų siūlių (3 m.) remonto darbai. Numatoma darbų vertė- 357,37 Eur. Darbus atliks UAB „Rakursas“. Darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611. Mokestis už atliktus arbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-14 Nr. R7-1101


Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. Jūsų name planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 23, 139 bt. Sąmatinė darbų kaina –231,66 Eur, apimtis –16,8 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-08-22 Nr. R7-939


Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 20 d. atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-21 Nr. R7-627


Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 20 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-14 Nr. R7-577


2017-06-01 Nr. R7-458 Gerbiami Dūkštų g. 5 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. gegužės 31 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 1026,72 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. gegužės 31 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –1026,72 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-351


Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl planinių hidraulinių bandymų ir remonto darbų, nuo 2017 m. gegužės 23 d. 07.00 val. iki 2017 m. gegužės 24 d. 16.00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-342


2017-03-17 R7-168 GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI! 2017-03-20 nuo 12.00 iki 2017-03-21 09.00 val. Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66 oC. Prašome Jūsų 2017-03-20 nuo 15.00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius) čiaupą/(us). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. sausio mėn. Jūsų laiptinėje sumontuotas naujas liftas. Atliktų darbų vertė- 32484,87 Eur. Darbus atliko UAB „Shindler liftas“. Apmokėjimas už darbus bus priskaičuotas visiems Jūsų laiptinės butų savinikams proporcingai turimo buto plotui per 36 mėn. (mokestis pradėtas skaičiuoti nuo 2016 m. birželio mėn.) UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-01-17 Nr. R7-32


III L butų savininkai, informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio mėn. 18d. bus pradėti lifto keitimo darbai. Darbus atliks UAB "Shindler liftas". Darbai gali užtrukti iki mėnesio laiko. Nr.R7-1395


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. lapkričio mėn. Jūsų laiptinėje pakeistas judesio daviklis 1a. Atliktų darbų vertė- 27,96 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A. Igaunis, tel. 2031605). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-18 Nr. R7-1394


Gerbiami Dūkštų 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. lapkričio mėn. Jūsų laiptinėje bus pakeistas judesio daviklis 1a. Numatoma darbų vertė- 28,35 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A. Igaunis, tel. 2031605). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-02 Nr. R7-1329


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Jūsų name bus atliekami balkono stogelio remonto darbai ties 71 bt. Sąmatinė darbų vertė - 399.14 Eur. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-09-20 Nr.R7-1174


2016-08-11 Nr. R7-975 Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“ dėl planinio šilumos tinklų hidraulinio bandymo ir remonto darbų nuo 2016-08-16 11 val. iki 2016-08-19 20.00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 265 3591, 1899, (8-5) 266 7199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8 5) 240 4580


2016-08-04 Nr. R7-886 Gerbiami Dūkštų g. 5 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. 08 d. (pirmadienį) 18:00 val. prie Jūsų namo II laiptinės organizuojamas butų savininkų susirinkimas namo administravimo klausimais. Maloniai prašome aktyviai dalyvauti. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580


2016- 06-29 Nr. R7-650 GERBIAMIEJI DŪKŠTŲ G. 5 NAMO GYVENTOJAI ! Informuojame, kad š.m. birželio mėn. atliktas sienų sandūrų remontas ties 11 butu. Darbus vykdė UAB „Rakursas“, darbų vadovas Aurimas Vengras, tel. 864022611. Atliktų remonto darbų kaina 348,12 EUR (25,75 m sienos siūlių remonto). Mokestis bus padalintas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. birželio mėn. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Atliktų darbų kaina – 998.72 EUR. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. birželio 23 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 998,72 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-20 R7-593


Informuojame, kad 2016 m. birželio mėn. Jūsų name numatoma atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 11 bt. Numatoma darbų vertė – 348,12 Eur, apimtis 27,75 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-07 R7-515


Gerbiami Dūkštų g.5 namo IV L butų savininkai, Informuojame, kad šiuo metu vykdomas balsavimas raštu dėl judesio daviklių įrengimo Jūsų laiptinėje. Balsavimo biuletenius rasite savo pašto dėžutėse. Prašome aktyviai dalyvauti. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-05-23 Nr.R7-446


Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje atlikti įėjimo durų remonto darbai (pritraukėjo keitimas). Atliktų darbų vertė- 74,26 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas G. Rudžianskas, tel. 2031617). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-04-04 Nr.R7-260


Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje sumontuoti judesio davikliai. Atliktų darbų vertė – 550,65 Eur. Darbus atliko UAB ”Šilėja” ( darbų vadovas A.Igaunis tel.). Mokestis už darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų saivninkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-04-01 Nr.R7-256


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje daugumos butų savininkų sprendimu, bus atliekami judesio daviklių montavimo darbai. Sąmatinė vertė – 568.97 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per du mėnesius. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-03-10 Nr.R7-197


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekami įėjimo durų remonto darbai (pritraukėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 88,16 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas G. Rudžianskas, tel. 2031617). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-03-02 Nr.R7-170


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad UAB „Šilėja“, būdama Jūsų daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore ir vykdydama butų bei kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001.05.23 nutarimu Nr. 603 (LR vyriausybės 2015.08.05 nutarimo Nr. 831 redakcija) vykdo butų savininkų balsavimą raštu dėl lifto remonto. Balsavimo raštu biuletenių gražinimo data ir būdai yra nurodyti balsavimo raštu biuletenyje. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580 Nr.R7-136


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2016 m. sausio 20 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)2404580 2016-01-13 Nr. R7-41


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. gruiodžio mėn., vykdant privalomuosius reikalavimus, ties 71 bt. atlikti avariniai stogo dangos remonto ir įlajos keitimo darbai. Atliktų darbų kaina- 436,35 Eur, darbų apimtis – 16 m2, 1 vnt.. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas Aurimas Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-1724


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. lapkričio mėn. sumontuoti šviestuvai su judesio davikliais. Atliktų darbų vertė- 535,86 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel.2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-11-26 Nr.R7-1680


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. lapkričio mėn., vykdant privalomuosius reikalavimus, ties 71 bt. bus atliekami avariniai stogo dangos remonto ir įlajos keitimo darbai. Numatoma darbų kaina- 436,35 Eur, darbų apimtis – 16 m2, 1 vnt.. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas Aurimas Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-1674


Informuojame, kad Jūsų namo šilumos punkte pakeista karšto vandens elektros pavara. Elektros pavaros vertė- 437,75 Eur. Darbus atliko UAB “Šilėja“ (darbų vadovas M.Čiševič, tel. 2466424). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1643


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. lapkričio mėn. įrengtos plastikinės durys tambūre. Atliktų darbų vertė- 629,77 Eur. Darbus atliko UAB “Šilėja“ (darbų vadovas V.Tamošiūnas, tel. 2054646). Mokestis už atliktus darbus mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1634


Informuojame, kad Jūsų namo šilumos punkte sugedo karšto vandens elektros pavara. Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimą, elektros pavara bus pakeista nedelsiant. Numatoma darbų vertė- 513,04 Eur. Darbus atliks UAB “Šilėja“ (darbų vadovas M.Čiševič, tel. 2466424). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1608


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje sumontuoti loveliai laidams tvirtinti. Atliktų darbų kaina- 200,29 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1547


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje atliktas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Atliktų darbų kaina- 73,82 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas G.Rudžianskas, tel. 2031617). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1450


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo/spalio mėn. Jūsų laiptinėje daugumos butų savininkų raštišku prašymu, bus sumontuotos plastikinės durys tambūre. Numatoma darbų vertė -629,77 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas V.Tamošiūnas, tel. 2054646). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1354


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II, III L butų savininkai, Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendro naudojimo patalpų š.m. rugsėjo mėn. bus priskaičiuota: II laipt. –4,79 EUR, III laipt. – 3,20 EUR (darbų vadovas G.Liubertienė, tel. 2468808) Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo II, III laiptinių butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-09-15 Nr.R7-1345


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo, III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Numatoma darbų kaina- 87,71 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M. Kapočius, tel. 2466424). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1291


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn., daugumos Jūsų laiptinės savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje bus sumontuoti šviestuvai su judesio davikliais. Numatoma darbų kaina- 614,35 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-1228


Informuojame, kad Jūsų name bus atliekama deratizacija rūsiuose (žiurkių naikinimas). Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų kaina- 68,36 Eur. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-1221


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo, I L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. Jūsų laiptinėje sumontuoti šviestuvai su judesio davikliais. Atliktų darbų vertė- 630,60 Eur. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1166


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. birželio mėn. Jūsų laiptinėje sumontuotos naujos pašto dėžutės. Atliktų darbų vertė- 393,19 Eur. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams po lygiai. Nr.R7-1019


Informuojame, kad 2015 m. birželio mėn. Ties 104, 33 bt. atlikti sienų, siūlių hermetizavimo darbai. Atliktų darbų kaina- 1109,06 Eur/3829,36 Lt, darbų apimtis- 70,25 m, 29,4 m2. Darbus atliko UAB „Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-06-25 Nr.R7-878


Informuojame, kad 2015 m. birželio mėn. Jūsų name ties 33, 104 bt. planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus. Numatoma darbų vertė- 853,51 Eur/2947 Lt, darbų apimtis- 70,25 m. Darbus atliks UAB “Rakursas“.Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-741


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015m. birželio mėn. atliktas 1-o aukšto remontas. Darbus atliko UAB „Verslo transformacija“. Atliktų darbų kaina- 1831,15 Eur/6322,59 Lt. Mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-717


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl trasos remonto darbų, 2015-05-29 d. nuo 10.00-17.00 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-587


Papildomai pranešame, kad kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų, 2015-05-21 nuo 10.00 iki 13.00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-524


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2015 m. gegužės mėn. 13 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 623.26 Eur/2183.07 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-517


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“ dėl hidraulinių bandymų nuo 2015-05-18 00:00 val. iki 2015-05-18 17:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 265 3591, 1899, (8-5) 266 7199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-491


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2015 m. gegužės mėn. 13 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 644,64 Eur/2225,81 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-429


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. balandžio mėn. Jūsu laiptinėje atlikti įėjimo durų remonto darbai (kontrolerio keitimas). Atliktų darbų vertė- 31,23 Eur/ 107,83 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.R7-347


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. balandžio mėn. bus atliekamas įėjimo durų remontas (kontrolerio keitimas). Numatoma darbų vertė- 61,21 Eur/ 211,35 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-298


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje bus atliekamas 1 – mo aukšto remontas, sumontuotos naujos pašto dėžutės ir šviestuvai su judesio davikliais. Numatoma darbų vertė: 1-o aukšto laiptinės remontas- 1831,15 Eur/6322,59Lt; Pašto dėžučių įrengimas- 393,90 Eur/ 1360,06 Lt; Šviestuvų su judesio davikliais montavimas- 642,18 Eur/ 2217,32 Lt. Mokestis už darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 3 mėnesius. Nr.R7-287


GERBIAMI GYVENTOJAI ! Rūkydami laiptinėse Jūs ne tik priverčiate kvėpuoti dūmais aplinkinius, bet ir pažeidžiate Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 dalies 3 punkto reikalavimą „nerūkyti bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru“. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 1 str. 2 d. numato už šiuos veiksmus administracinę nuobaudą – įspėjimą arba baudą iki 14 Eur (48 Lt). Taip pat norime įspėti, kad draudžiama nuorūkas mėtyti pro langus, balkonus. Nuorūka gali įkristi į kaimyninį butą, dėl ko gali kilti gaisras. Neterškite aplinkos ir būkite supratingi vieni kitų atžvilgiu.Nr.R7-279


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas. Darbus atliko UAB „Kone“. Atliktų darbų vertė- 7225,21 Eur/ 24947,21 Lt. Darbai atlikti iš kaupiamųjų lifto lėšų (6501,57 Eur/22448,62 Lt) ir kaupiamųjų namo lėšų (723,64 Eur/ 2498,59 Lt). Nr.R7-270


Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-1450


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje sumontuoti plastikiniai langai. Darbų kaina- 19678,42 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už darbus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3168


2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 06:00 val. iki 17:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1216


Informuojame, kad 2014 m. rugsėjo/spalio mėn. bus atliekami sienų hermetizavimo darbai ties 33 bt. Numatoma darbų vertė –3965,92 Lt. Darbų apimtis – 41 m2. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1200


Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 89 bt. Atliktų darbų vertė –1325,20 Lt. Darbų apimtis –13,7 m2. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1077


Informuojame, kad 2014 m. liepos mėn. bus atliekami sienų hermetizavimo darbai ties 89 bt. Numatoma darbų vertė –1325,20 Lt. Darbų apimtis – 13,7 m2. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-887


2014-07-11 Nr. R7-846 Gerbiami Dūkštų g. 5 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ liepos mėn. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas Jūsų name. Valymo darbų kaina – 2103,97 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Pagarbiai UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)240 4580


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. liepos mėn. 10 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 2136,36 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-757


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. Jūsų name atlikti lifto remonto darbai (magnetinių daviklių keitimas). Darbus atliko UAB „Kone“. Atliktų darbų vertė- 483,76 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-694


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės raštišku butų savininkų prašymu Jūsų laiptinėje bus sumontuoti plastikiniai langai. Numatoma darbų vertė- 20189,44 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 5 mėnesius (pradedant nuo gegužės mėn.). Nr.R7-619


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 10 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-609


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 10 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. Nr.R7-504


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2014-05-13 00:00 val. iki 2014-05-16 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2014- 05-17 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-252


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2014 m. gegužės mėn. bus atliekamas lifto remontas (kontaktorių keitimo darbai). Numatoma darbų vertė- 350,66 Lt. Darbus atliks UAB “Kone”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems (išskyrus 1-2 a.) Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-248


UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus: Be PVM – nuo 0,21 Lt/m2 iki 0,27 Lt/m2; Su PVM – nuo 0,254 Lt/m2 iki 0,326 Lt/m2. Nr.R7-192


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. Jūsų laiptinėje atlikti avariniai lifto remonto darbai (greičio ribotuvo skriemulio keitimas). Atliktų darbų vertė- 382,12 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Darbai atliekami iš kaupiamųjų lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-4915


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. Jūsų laiptinėje bus atliekami avariniai lifto remonto darbai (greičio ribotuvo skriemulio keitimas). Numatoma darbų vertė- 382,12 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Darbai bus atliekami iš kaupiamųjų lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-4911


Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2013 m. spalio mėn. atliktas lifto remontas (įsakymo mygtukų keitimas). Atliktų darbų vertė- 143,59 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a. ) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4909


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2013 m. spalio mėn. bus atliekamas lifto remontas (įsakymo mygtukų keitimas). Numatoma darbų vertė- 143,59 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Telefonas pasiteiravimui 868731225. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a. ) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4900


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje atliktas lifto remonto (aukštų perjungėjo keitimas) darbai. Atliktų darbų vertė- 211,67Lt. Darbus atliko UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4844


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (aukštų perjungėjo keitimas).Numatoma remonto darbų vertė- 211,67 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4827


Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name.Nr.4815


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“ dėl šilumos trasos rekonstrukcijos ir pajungimo naujiems vartotojams, Jūsų name 2013-09-24 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas.Nr.R7-4802


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-4754


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 58, 143 butais. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų kaina- 1025,44 Lt, darbų apimtis- 29 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4711


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 14 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528.Nr.R7-4543


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 14 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4471


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2013 m. rugpjūčio mėn. 9 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 2391,89 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4448


Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. Jūsų name bus atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 58 butu. Darbus atliks UAB „Vikosta“. Numatoma darbų kaina- 141,44 Lt, darbų apimtis- 4 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-4373


Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. Jūsų name bus atliekami sienų, siūlių hermetizavimo darbai ties 143 butu. Darbus atliks UAB „Vikosta“. Numatoma darbų kaina- 884 Lt, darbų apimtis- 25 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4336


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, nuo 2013-06-11 00.00 val. iki 2013-06-12 16.30 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Jūsų namui dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų.Nr.R7-4069


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, nuo 2013-06-11 00.00 val. iki 2013-06-12 16.30 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Jūsų namui dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų.Nr.R7-4069


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. sausio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti įėjimo durų remonto darbai (durų pritraukėjo keitimas). Atliktų darbų vertė- 285,10 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3654


Informuojame, kad 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3641


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2013 m. sausio mėn. atlikti lifto remonto darbai (varančiojo skriemulio keitimas). Atliktų darbų vertė – 746,93 Lt. Darbai atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-3623


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2012 m. gruodžio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (varančiojo skriemulio keitimas). Numatoma darbų vertė – 746,93 Lt. Darbai bus atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-3572


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą „Dėl Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-116 „ Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo Nr. 03-329, kuriame nustatytas karšto vandens normatyvas, kai karšto vandens cirkuliacijos stovas yra virtuvėje (80 Kwh/mėnesį), kartu su esamu normatyvu (160 Kwh/mėn.) sudaro 240 Kwh/mėn. butui. UAB “Vilniaus energija” pradės skaičiuoti nurodytą normatyvą Jūsų namuinuo 2012 m. lakpričio 1 d. UAB “Vilniaus energija” telefonas pasiteiravimui 1899. Nr.R7-3534


Informuojame, kad prie Jūsų namo sienų augantys medžiai gali gadinti namo pamatus todėl vykdant STR 1.12.05.2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ privalomuosius reikalavimus, jie bus pašalinti. Nr.R7-3475


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. 25 d. atlikti Jūsų lifto avariniai remonto darbai (galinio išjungėjo keitimas). Atliktų darbų vertė–109,95 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3400


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. 25 d. bus atliekami Jūsų lifto avariniai remonto darbai (galinio išjungėjo keitimas). Numatoma darbų vertė–109,95 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3388


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. atlikti Jūsų laiptinės lifto remonto darbai (atsvaro spyruoklės keitimas). Atliktų darbų vertė–119,73 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės (išskyrus 1,2 a.) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3313


Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 54, 87 butais. Atliktų darbų vertė–643 Lt, darbų apimtis – 20 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3312


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. bus atliktas Jūsų laiptinės lifto remontas (atsvaro spyruoklės keitimas). Numatoma darbų vertė- 119,73 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės (išskyrus 1,2 a.) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3275


Kaip informavo UAB "Vilniaus energija", 2012 m. rugsėjo 12 d. apie 8-11 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3075


Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 87 butu. Numatoma darbų vertė–385,80 Lt, darbų apimtis - 12 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3061


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio/ rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 54 butu. Numatoma darbų vertė– 996,65 Lt, darbų apimtis apie 31 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2974


Informuojame, kad 2012 m. birželio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 36 butu. Atliktų darbų vertė- 505,01 Lt, darbų apimtis -15 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-2403


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2012-07-10 00:00 val. iki 2012-07-11 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2012-07-12 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-2365


Pranešame, kad 2012 m. birželio mėn. atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“. Nr.R7-2314


Vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2012 m. birželio 14 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Prašome užsiklijuoti ventiliacijos groteles. Valymo darbų kaina – 36,62 Lt/butui. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Valymo darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-2284


Informuojame, kad 2012 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 36 butu. Numatoma darbų vertė-676,20 Lt, darbų apimtis apie 19 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2206


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-2066


Pranešame, kad 2012 m.gegužės 10 d. 18 val. prie Jūsų namo II laiptinės kviečiamas namo butų savininkų susirinkimas namo įgaliotam (-iems) atstovui (-ams) išrinkti, taip pat kitiems namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo klausimams svarstyti. Įgaliotinių kandidatūras galite siūlyti tel. (8 5) 240 4580. Prašome aktyviai dalyvauti.Nr.R7-2052


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I laipt. butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. gruodžio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai ( paleidėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 250 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1827


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. buvo pakeistas Jūsų laiptinės įėjimo durų pritraukėjas. Atliktų darbų vertė- 283,20 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1750


Informuojame, kad 2011 m. rugsėjo mėn. buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 141 butu. Atliktų darbų vertė-871,89 Lt, darbų apimtis-29,8 m. Darbus atliko UAB “Ekolitas“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-1633


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. pagal Jūsų laiptinės daugumos butų savininkų raštišką prašymą buvo įrengtos įėjimo į laiptinę durys. Atliktų darbų vertė- 2924,80 Lt. Darbus atliko UAB“Digitalas“. Nr.R7-1505


Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 1, 23, 29, 144 butais. Atliktų darbų vertė- 5472,69 Lt, darbų apimtis- 187 m. Darbus atliko UAB “Ekolitas“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1496


2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 l.C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1450


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. Nr.R7-1394


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo IV L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. bus atliekamas balkono stogelio remontas virš 144 bt. Numatoma darbų vertė – 140 Lt, Darbus atliks UAB “Andarenas”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1364


Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 1, 23, 29, 144 butais. Numatoma darbų vertė – 7008,43 Lt, darbų apimtis 188,5– m. Darbus atliks UAB ”Ekolitas”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1361


Informuojame, kad 2011 m. rugpjūčio 10 d. bus atliekama šiukšlių šalintuvų dizenfekcija Jūsų name.Nr.R7-1349


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; garantijas; veiklos draudimą. Nr.R7-1136


Pranešame, kad 2011 m. birželio mėn. buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 65, 89 butais. Atliktų darbų vertė- 2458,30 Lt., darbų apimtis- 84 m. Darbus atliko UAB "Ekolitas". Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1216


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai! Pranešame, kad 2011 m. birželio mėn. Jūsų laiptinėje bus atlikti lifto remonto dabai (paleidėjo keitimas). Numatoma darbų kaina- 252,84 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1063


Gerbiami Dūkštų g. 5 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. gegužės mėn. buvo atliktas Jūsų laiptinės įėjimo durų remontas. Atliktų darbų vertė- 28,70 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1048


Informuojame, kad 2011 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 89 butu. Numatoma darbų vertė - 1345 Lt. Darbų apimtis apie 46 m. Darbus atliks UAB “Ekolitas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1035


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2011-06-14 d. 00:00 val. iki 2011-06-15 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1021


Informuojame, kad 2011 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 65 butu. Numatoma darbų vertė - 1628 Lt. Darbų apimtis- 43,8 m. Darbus atliks UAB “Ekolitas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7-584


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iškritus gausiam sniegui, ant viršutinių aukštų balkonų stogelių formuojasi varvekliai. Prašome viršutinių aukštų butų savininkų, pastebėjus susidariusius varveklius, juos atsargiai nudaužyti arba išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus, kurie iš balkono vidaus nudaužys besiformuojančius varveklius, kadangi lipti ant balkonų stogelių šiuo metu pavojinga. Išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus galima Ukmergės g. 221, dispečerinė tarnyba, tel.: (8 5) 246 6644 arba 8 616 59 953. (Nr.R7-756)


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį. (Nr.R7-753)


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. spalio mėn. buvo atlikti siūlių hermetizavimo remonto darbai ties 28, 38, 101 butais. Atliktų darbų vertė –4034,62 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuojamas visiems Jūsų namo butų savininkams, proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. rugsėjo mėn. atlikti sienų hermetizavimo remonto darbai ties 33 bt. Atliktų darbų vertė –766,20 Lt. Mokesčiai bus priskaičiuojami visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad esant palankioms oro sąlygoms, 2010 m. spalio mėn. ties 28, 101 butais bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai. Numatoma darbų apimtis apie 100 m. Vieno metro kaina- 38,72 Lt.Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. rugpjūčio mėn. atlikti siūlių hermetizavimo remonto darbai ties 72 butu. Atliktų darbų vertė –906,05 Lt. Mokesčiai bus priskaičiuojami visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. bus atliekami siūlių hermetizavimo darbai. Darbus atliks Raimundo Gaidelio IĮ. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


Informuojame, kad 2010 m. liepos mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 6,88,116 butais. Atliktų darbų vertė -6698,56 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. birželio mėn. bus atliekami siūlių hermetizavimo remonto darbai ties 6, 88, 116 butais. Numatoma darbų apimtis- 173 m., darbų vertė – 6698,56 Lt. Mokesčiai bus priskaičiuojami visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! UAB „Vilniaus energija“ prašymu pranešame, kad: 1.Karšto vandens tiekėjo taikomos tiekiamo karšto vandens kainos yra nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 209-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei patvirtintos/suderintos su Komisija ir(ar) miesto savivaldybę Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos, priklausomai nuo kintančių šilumos bei geriamojo vandens kainų, yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Apie naujas patvirtintas karšto vandens kainas vartotojai yra informuojami Šilumos ūkio įstatymo 22 str. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant karšto vandens kainas viešai vietinėje spaudoje bei UAB „Vilniaus energija“ internetiniame tinklapyje ardesu http://www.vilniaus-energija.lt/yourhome_prices.php 2.Remiantis Taisyklių 365 punktu, iki kol karšto vandens vartotojai su karšto vandens tiekėju nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekimo vartojimo sutartiniai santykiai bus grindžiami Taisyklių 10 priede išdėstytomis Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“ tel. pasiteiravimui 1899, 266 7199.


Gerbiami butų savininkai! Informuojame, kad atsinaujino vagystės iš liftų mašinų patalpų. Vagys įvairiais būdais įlenda į mašinų patalpas ir išardo dalis, kuriose yra vario ir aliuminio. Šiais veiksmais sugadinamos liftų valdymo spintos, suktuvai. Šiomis dienomis buvo apvogtas Ukmergės g. 198 namo IV laiptinės liftas. Atstatyti išdraskytą lifto valdymą gali kainuoti net iki 30 000 Lt. Gerbiami gyventojai, pastebėjus įtartinus žmones prie lifto mašinų patalpos, kurie nedėvi rūbų su UAB „Elektros Pavara“ logotipu, nedelsiant kreipkitės į policiją. Gerbiami gyventojai, būkite budrūs ir saugokite savo turtą.


Gerbiami butų savininkai, kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos trasų hidraulinių bandymų, remonto darbų nuo 2010-05-18 d. 00:00 val. iki 2010-05-19 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMI DŪKŠTŲ G. 5 NAMO IV L BUTŲ SAVININKAI, Informuojame, kad 2010 m. balandžio mėn. buvo atliktas įėjimo durų spynos remontas. Atliktų darbų vertė – 400,51 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad atlikus Jūsų namo butų savininkų apklausą dėl karšto vandens pirkimo būdo pasirinkimo, daugumos butų savininkų sprendimas nepriimtas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1-255, nuo 2010-05-01 bus pradėtas taikyti 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, tai yra, kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“).


Gerbiami III L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2010 m. sausio mėn. atliktas laiptinės durų telefonspynės remontas. Atliktų darbų vertė –92,57 Lt. Mokesčiai bus skaičiuojami visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2010 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį.


Informuojame, kad Jūsų name 2009 m. spalio mėn. buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 121 butu. Atliktų darbų vertė – 671,56 Lt. Mokesčiai bus skaičiuojami visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.2009-11-13


Vartotojai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Dūkštų g. 5 Vilniaus m. savivladybė ... ...
Dukstu g.5-6 Irena Paškovskaja pestenis@mail.ru +37065016566

Administratoriai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Robert Robert Prokopovič prokopovic@sileja.lt (8 5) 240 4580