Dūkštų g. 8

Dūkštų g. 8

Naujienos


GERB. DŪKŠTŲ G. 8 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. birželio 05 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.R7-538


Gerbiami namo gyventojai! Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.07.03:2017 "Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai" ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys", 2018 metų gegužės mėn. 23 d. buvo atliekami namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Darbų vertė- 195,75 EUR. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Darbų vadovas – Arvidas Igaunis, tel.: (8 5) 203 1605. Darbai bus atlikti iš kaupiamųjų namo lėšų.R7-461.


GERB. DŪKŠTŲ G. 8 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. birželio 05 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 R7-385


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-21 d. 00:00 val. iki 2018-05-23 d.16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-23 16:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-370


Gerbiami namo gyventojai! Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.07.03:2017 "Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai" ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys", 2018 metų gegužės mėn. 2 d. bus atliekami namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Darbų vertė- 195,75 EUR. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Darbų vadovas – Arvidas Igaunis, tel.: (8 5) 203 1605. Darbai bus atlikti iš kaupiamųjų namo lėšų. UAB „Šilėja“ Administravimo. ir eksploatavimo tarnyba Telefonas (8 5) 240 (R7-307)


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I laiptinės butų, patalpų savininkai! Informuojame, kad, 2018 m. balandžio 12 d. buvo atlikta lifto techninė apžiūra, kurios metu nustatyta, jog susidėvėjo greičio ribotuvas bei lynas. Bus atliekami remonto darbai, kuriu vertė – 222, 10 Eur. Mokestis už atliktus lifto remonto darbus bus priskaičiuotas visiems I laiptinės butų savininkams per 1 mėn. proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir techninės priežiūros tarnyba Telefonas pasiteirauti: (8 5) 246 6424, (8 5) 240 4580. 2018-04-04 Nr. R7-268


Informuojame, kad Jūsų name (rūsiuose) atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas). Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų vertė – 51,27 Eur. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2018-03-19 Nr. R7-208


Informuojame, kad Jūsų name (rūsiuose) bus atliekama deratizacija (žiurkių naikinimas). Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų vertė – 51,27 Eur. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2018-03-13 Nr. R7-182


2018-03-02 R7-150 Gerb. Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų sprendimu (balsavimas raštu), 2018 m. kovo mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (suktuvo keitimas). Numatomas darbų terminas 2018-03-05 iki 2018-03-10. Sąmatinė darbų vertė 7343,71 Eur. Darbams bus panaudotos lifto amortizacinės ir kaupiamosios lėšos -5410,61 Eur . Likusi suma – 1933,10 Eur bus surinktos per šešis mėnesius po 0,94 EUR/1 m2 , pradedant nuo 2018 m. vasario 1 d. Darbus atliks UAB “Kone”. Darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


2018-01-08 R7-13 INFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-11 nuo 09.00 iki 13.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku sprendimu, Jūsų laiptinėje 2017 m. gruodžio mėn. įrengtos plastikinės tambūro durys ir stoglangis. Atliktų darbų vertė – 839,27 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas V.Tamošiūnas, tel. 868570404). Darbai atlikti iš kaupiamųjų namo lėšų. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-12-21 Nr. R7-1616


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti įėjimo durų klaviatūros remonto darbai. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Atliktų darbų vertė – 6,78 Eur. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-11-02 Nr. R7-1290


2017-10-11 R7-1205 Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad vadovaujantis balsavimo raštu rezultatais, Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas (pagrindinio suktuvo keitimas). Darbų kaina – 7343,71 Eur. Darbus atliko UAB "Kone". Darbai atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-10-03 Nr. R7-1171


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku sprendimu, Jūsų laiptinėje bus įrengtos plastikinės tambūro durys ir stoglangis. Sąmatinė darbų vertė – 839,27 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas V.Tamošiūnas, tel. 868570404). Darbai bus atlikti iš kaupiamųjų namo lėšų. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-10-02 Nr. R7-1166


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad vadovaujantis balsavimo raštu rezultatais, Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (pagrindinio suktuvo keitimas). Darbų kaina – 7343,71 Eur. Darbus atliks UAB "Kone".Darbai bus atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-07-12 Nr. R7-739


2017-06-06 Nr. R7-487 Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 6 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 513,36 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas (pagrindinio valdymo pulto ir kt. elektros instaliacijos keitimas). Atliktų remonto darbų vertė 7894,93 EUR. Darbus atliko UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel.861800165). UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-23 Nr. R7-409


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. gegužės mėn. Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku prašymu, buvo nupirktas kilimėlis patiesti prie įėjimo į laiptinę durų. Kilimėlio vertė – 16,13 Eur. Mokestis bus priskaičiuotas visiems laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-23 Nr. R7-405


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. gegužės 22 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“, darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-354


Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 6 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –770,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-352


Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl planinių hidraulinių bandymų ir remonto darbų, nuo 2017 m. gegužės 23 d. 07.00 val. iki 2017 m. gegužės 24 d. 16.00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-342


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad vadovaujantis pakartotinio balsavimo raštu rezultatais (protokolo Nr.R8-80), bus atliekamas Jūsų laiptinės lifto remontas (pagrindinio valdymo pulto ir kt. elektros instaliacijos keitimas). Sąmatinė remonto darbų vertė 7894,93 EUR. Kaip jau buvo minėta balsavimo biuletenyje, šiuo metu Jūs turite sukaupę 55,68 EUR amortizacinių lifto lėšų ir 1235,40 EUR kaupiamųjų lėšų, taip pat per 2017 m. bus sukaupta 741,24 EUR . Panaudojus šias lėšas (viso 2032,32 EUR), likusi suma – 5862,61 EUR bus surinkta per 11 (vienuolika) mėnesių, priskaičiuojant visiems Jūsų laiptinės butų savininkams po 0,26 EUR/1 m2 per mėn., pradedant nuo š.m.balandžio 1 d. Darbus atliks UAB „Kone“. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-04-25 Nr. R7-266


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Pranešame, kad gavus Jūsų laiptinės daugumos butų savininkų raštišką prašymą, Jūsų laiptinėje bus įrengti plastikiniai langai. Įvertinus tai, kad 1 ir iš dalies 4 a. langus 1, 2, 3, 12, 13, 15 butų savininkai įsirengė savo lėšomis (bendra darbų kaina - 423,29 Eur), bendra sąmatinė darbų kaina būtų 5802,89 Eur. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per keturis mėnesius.1, 2, 3, 12, 13, 15 butų savininkams mokestis už visų laiptinės langų pakeitimą bus sumažintas jų panaudotų lėšų dydžiui. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas V.Tomašiūnas, tel. 2054646). Darbus planuojama atlikti iki š.m. birželio mėn. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-04-06 Nr. R7-226


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad šiuo metu vykdomas pakartotinis butų savininkų balsavimas raštu dėl lifto remonto. Balsavimas vyks iki 2017-04-12. 1Prašome aktyviai dalyvauti. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-03-22 Nr. R7-182


GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI! 2017-03-21 nuo 12.00 iki 2017-03-22 09.00 val. Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66 oC. Prašome Jūsų 2017-03-21 nuo 15.00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius) čiaupą/(us). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje įrengtos konteinerinės durys. Atliktų darbų vertė – 386,45 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas G.Rudžianskas, tel. 2031617). Šios lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-01-31 Nr.R7-58


Informuojame, kad Jūsų name (III laiptinėje šilumos mazge) pakeistas šilumokaitis karštam vandeniui ruošti. Šilumokaičio vertė 1371,47 EUR. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M.Čiševič, tel. 2466424). Šios lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-09-07 Nr.R7-1104


Informuojame, kad Jūsų name (III laiptinėje šilumos mazge) prakiuro šilumokaitis karštam vandeniui ruošti. Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimą, šilumokaitis bus skubiai keičiamas. Šilumokaičio vertė 1372,14 EUR. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M.Čiševič, tel. 2466424). Šios lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-09-01 Nr.R7-1051


Informuojame, kad Jūsų name (I-II laiptinėse šilumos mazguose) pakeisti šilumokaičiai karštam vandeniui ruošti. Šilumokaičių vertė 2743,16 EUR. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M.Kapočius, tel. 2466424). Šios lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-08-31 Nr.R7-1045


Informuojame, kad Jūsų name (I-II laiptinėse šilumos mazguose) prakiuro šilumokaičiai karštam vandeniui ruošti. Siekiant užtikrinti karšto vandens tiekimą, šilumokaičiai bus skubiai keičiami. Šilumokaičių vertė 2744,28 EUR. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M.Kapočius, tel. 2466424). Šios lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-08-19 Nr.R7-999


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje daugumos butų savininkų raštišku prašymu bus įrengtos naujos pašto dėžutės. Sąmatinė vertė- 262,15 Eur. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams po lygiai per du mėnesius. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas G.Rudžianskas, tel. 2031617) Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-08-16 R7-993


2016-08-11 Nr. R7-975 Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“ dėl planinio šilumos tinklų hidraulinio bandymo ir remonto darbų nuo 2016-08-16 11 val. iki 2016-08-19 20.00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 265 3591, 1899, (8-5) 266 7199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8 5) 240 4580


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad daugumos butų savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje bus įrengtos naujos įėjimo durys su telefonspyne ir pasikalbėjimo rageliais butuose. Durų su telefonspyne vertė- 885,00 Eur (mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pasikalbėjimo rageliai – 15 Eur su PVM vienam butui. Darbus atliks UAB „Digitalas“ (darbų vadovas M.Vilutis, tel. 865612754) Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-29 R7-848


Informuojame, kad 2016-07-21 18.00 val. Jūsų name prie III-ios laiptinės organizuojamas namo butų savininkų susirinkimas einamaisiais namo administravimo ir priežiūros klausimais. Prašome aktyviai dalyvauti. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-14 R7-736


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. birželio 30 d. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 749,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-12 R7-710


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name 2016 m. birželio mėn. atliktii lifto remonto darbai (pažeidėjų, kontaktų keitimas). Atliktų darbų vertė- 330,71 Eur. Darbus atliko UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Begliacovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-12 R7-705


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. birželio 30 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 749,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-21 R7-602


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name 2016 m. birželio mėn. bus atliekami lifto remonto darbai (pažeidėjų, kontaktų keitimas). Šiuo metu liftas yra sustabdytas. Numatoma darbų vertė- 330,71 Eur. Darbus atliks UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Begliacovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-06-14 R7-567


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2016 m. sausio 20 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)2404580 2016-01-13 Nr. R7-41


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. gruodžio mėn. pakeisti judesio davikliai (7,8,9 a.) Atliktų darbų vertė- 42,64 Eur. Darbus atliko UAB “Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Panaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-12-30 Nr.R7-1786


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo, II L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. gruodžio mėn. bus pakeisti judesio davikliai (7,8,9 a.) Numatoma darbų vertė- 83,45 Eur. Darbus atliks UAB “Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Panaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1762


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. gruodžio mėn. Jūsų laiptinėje pakeistas judesio daviklis 1-ame aukšte. Atliktų darbų vertė- 20,46 Eur. Darbus atliko UAB “Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Panaudotos lėšos priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2015-12-15 Nr.R7-1746


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. gruodžio mėn. bus pakeistas judesio daviklis 1-ame aukšte. Numatoma darbų vertė- 21,49 Eur. Darbus atliks UAB “Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Panaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1704


Informuojame, kad Jūsų name 2015 m. lapkričio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 32, 104 bt. Atliktų darbų vertė- 843,85 Eur, apimtis- 69,45 m. Darbus atliko UAB “Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1700


Informuojame, kad Jūsų name 2015 m. lapkričio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 58 bt. Atliktų darbų vertė- 947.68 Eur, apimtis- 78 m. Darbus atliko UAB “Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1616


Informuojame, kad Jūsų name 2015 m. lapkričio mėn. planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 32, 104 bt. Numatoma darbų vertė- 843.85 Eur, apimtis- 69.45 m. Darbus atliks UAB “Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1563


Informuojame, kad Jūsų name 2015 m. spalio/ lapkričio mėn. planuojami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 58 bt. Numatoma darbų vertė- 947.68 Eur, darbų apimtis- 78 m. Darbus atliks UAB “Rakursas“ ( darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už darbus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1530


Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš laiptinių š.m. rugsėjo mėn. bus priskaičiuota: I laipt. – 2,40 EUR, II laipt. – 4,78 EUR (darbų vadovas G.Liubertienė, 2468808) Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo I, II laiptinių butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-1332


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio mėn., Jūsų laiptinėje atliktas laiptinės remotas. Atliktų darbų kaina- 5479,75 Eur. Darbus atliko UAB „ Vladalsta“. Mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui 2015-09-07 Nr.R7-1282


Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. ties 35, 39, 71, 79, 91, 95 bt. atlikti sienų, siūlių hermetizavimo darbai. Atliktų darbų kaina- 3155,85 Eur, darbų apimtis- 232,85 m; 37,6 m2. Darbus atliko UAB „Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1039


Informuojame, kad 2015 m. liepos mėn. ties 35, 39, 71, 79, 91, 95 bt. Palanuojama atlikti sienų, siūlių hermetizavimo darbus. Numatoma darbų kaina- 3155,85 Eur/10896,52 Lt, darbų apimtis- 232,85 m; 37,6 m2. Darbus atliks UAB „Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-881


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2015 m. gegužės mėn. 19 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Numatoma valymo darbų kaina- 490,95 Eur/1695.15 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-499


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name 2015 m. gegužės mėn. atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Atliktų darbų vertė -51,26 Eur/177,03 Lt. Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-478


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name bus atliekama deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Numatoma darbų vertė -51,27 Eur/177,03 Lt. Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-394


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. balandžio mėn. Jūsu laiptinėje po įėjimo į laiptinę stogeliu pakeistas judesio davilis. Atliktų darbų vertė- 7,59 Eur/ 26,21 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-345


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte (2) pakeista šildymo elektros pavara. Atliktų darbų vertė-477,41 Eur/ 1648,40 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-278


GERBIAMI GYVENTOJAI ! Rūkydami laiptinėse Jūs ne tik priverčiate kvėpuoti dūmais aplinkinius, bet ir pažeidžiate Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 dalies 3 punkto reikalavimą „nerūkyti bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru“. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 1 str. 2 d. numato už šiuos veiksmus administracinę nuobaudą – įspėjimą arba baudą iki 14 Eur (48 Lt). Taip pat norime įspėti, kad draudžiama nuorūkas mėtyti pro langus, balkonus. Nuorūka gali įkristi į kaimyninį butą, dėl ko gali kilti gaisras. Neterškite aplinkos ir būkite supratingi vieni kitų atžvilgiu.Nr.R7-279


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. balandžio mėn. Jūsų laiptinėje po įėjmo sogeliu bus pakeistas judesio daviklis. Numatoma darbų vertė- 7,62 Eur/ 26,31 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Nr.R7-274


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. balandžio mėn. Jūsų laiptinėje po įėjmo sogeliu bus pakeistas judesio daviklis. Numatoma darbų vertė- 7,62 Eur/ 26,31 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Nr.R7-274


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte (2) sugedo šildymo elektros pavara. Siekiant užtikrinti tinkamą šilumos tiekimą, reikia skubiai pakeisti elektros pavarą (avariniai darbai). Numatoma darbų vertė-478,03 Eur/ 1650,54 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-263


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų rūsio buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 4,34 EUR/14,99 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-27 Nr.R7-229


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės, rūsio buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 7,30 EUR/25,20 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-27 Nr.R7-228


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 5,73 EUR/ 19.78 Lt. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-27 Nr.R7-227


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Pranešame, kad vadovaujantis Jūsų laiptinės daugumos butų savininkų raštišku prašymu, 2015 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas. Atliktų darbų vertė- 4234,53 Eur/ 14620,97 Lt. Darbus atliko UAB „Kone“. Darbai atlikti iš kaupiamųjų lifto lėšų. Nr.R7-189


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. vasario mėn. atliktas lifto remontas (aukšto perjungėjo keitimo darbai). Darbus atliko UAB “Kone“. Atliktų darbų vertė- 92,79 Eur/ 320,39 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-131


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2015 m. vasario mėn. bus atliekamas lifto remontas (aukšto perjungėjo keitimo darbai). Darbus atliks UAB “Kone“. Numatoma darbų vertė- 92,79 Eur/ 320,39 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-66


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje atliktas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Atliktų darbų vertė- 253,98 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliko UAB“Šilėja“. Nr.R7-1488


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje bus atliekamas įėjimo durų remontas (pritraukėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 292,82 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB“Šilėja“. Nr.R7-1482


Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-1450


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo, II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje ties 69 bt. atliktas balkono stogelio remontas. Atlikta darbų vertė- 179,02 Lt. Darbus atliko UAB „Stelalita“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1420


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku prašymu, 2015 m. ( Jūsų laiptinėje bus atliekamas laiptinės remontas. Darbus atliks UAB „Vladalsta“. Lėšos už darbus bus priskaičiuotos visiems butų savininkams po lygiai pagal sąmatinę vertę ( 18920,49 Lt) per 7 mėnesius, pradedant nuo 2014 m. spalio mėn. Nr.R7-1392


Informuojame, kad Jūsų name 2014 m. rugsėjo mėn. šilumos punkte pakeistas karšto vandens vožtuvas. Darbų vertė- 520 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1294


Informuojame, kad Jūsų name sugedo karšto vandens vožtuvas. Norint užtikrinti karšto vandens tiekimą, vožtuvą būtina pakeisti. Vožtuvo vertė- 520,3 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1247


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo, II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje ties 69 bt. bus atliekamas balkono stogelio remontas. Numatoma darbų vertė- 179,02 Lt. Darbus atliks UAB „Stelalita“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.1229A


Informuojame, kad Jūsų name 2014 m. rugsėjo mėn. planuojama atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 91 bt. Numatoma darbų vertė- 1867,92 Lt, apimtis- 51,6 m. Darbus atliks UAB „Vikosta“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1171


Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 99 bt. Atliktų darbų vertė –861,56 Lt. Darbų apimtis –23,8 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1047


Informuojame, kad 2014 m. liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 99 bt. Numatoma darbų vertė –861,56 Lt. Darbų apimtis – 23,8 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-886


2014-07-09 Nr. R7-826 Gerbiami Dūkštų g. 8 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ liepos mėn. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas Jūsų name. Valymo darbų kaina – 1603,55 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Pagarbiai UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8-5)240 4580


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. liepos mėn. 8 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1627,80 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-755


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 101 bt. Atliktų darbų vertė –2224,79 Lt. Darbų apimtis –23 m2. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-341


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 84, 85 bt. Atliktų darbų vertė –1650,72 Lt. Darbų apimtis – 45,6 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-701


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 10 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-609


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 10 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. Nr.R7-505


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 84 bt. Numatoma darbų vertė –477,84 Lt. Darbų apimtis – 13,2 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-418


Informuojame, kad 2014 m. gegužės mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 85, 101 bt. Numatoma darbų vertė –3397,67 Lt. Darbų apimtis –32,4 m, 23 m2. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-325


Dūkštų g. 1 L. butų savininkai. Informuojame, kad Jūsų laiptinėje pakeistas įėjimo durų pritraukėjas. Atliktų darbų vertė- 252,39 Lt. Darbus atliko UAB "Šilėja". Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-193


UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus: Be PVM – nuo 0,21 Lt/m2 iki 0,27 Lt/m2; Su PVM – nuo 0,254 Lt/m2 iki 0,326 Lt/m2. Nr.R7-192


GER. DŪKŠTŲ G. 8 NAMO I-OS L BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2014 m. balandžio mėn. bus atliekamas lifto remontas (aukšto perjungėjo keitimo darbai). Numatoma darbų vertė- 338,56 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui Nr.R7-181


Informuojame, kad 2013 m. lapkričio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 43,72, 103, 105 butais. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų vertė- 4398,79 Lt, darbų apimtis- 124,4 m. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4994


Informuojame, kad 2013 m. lapkričio mėn., esant palankioms oro sąlygoms, Jūsų name bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 43, 72, 103, 105 butais. Darbus atliks UAB „Vikosta“. Numatoma darbų kaina – 4526,08 Lt, darbų apimtis- 128 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4954


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje sumontuotos naujos pašto dėžutės. Atliktų darbų vertė- 1425,22 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Nr.R7-4860


Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name.Nr.4815


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-4754


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 16 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4533


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. rugpjūčio mėn. atlikti šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbai. Atliktų darbų vertė- 1793,86 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliko UAB "Šilėja". Nr.R7-4519


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2013 m. rugpjūčio mėn. 12 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1793,92 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4476


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 16 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4470


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad gavus daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišką prašymą, 2013 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. Jūsų laiptinėje bus sumontuotos naujos pašto dėžutės. Numatoma darbų vertė- 1427,38 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėn. Nr.R7-4468


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinės daugumos butų savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje bus atliekami 1 a. laiptinės remonto darbai. Darbus atliks UAB „Verslo transformacija“. Numatoma darbų vertė- 4086,21 Lt. Mokestis už šiuos darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 2 mėnesius. Nr.R7-4301


Informuojame, kad 2013 m.liepos mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 73. 74 butais. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų kaina- 1485.12 Lt, darbų apimtis- 42 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4274


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, nuo 2013-06-11 00.00 val. iki 2013-06-12 16.30 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Jūsų namui dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų.Nr.R7-4069


Informuojame, kad 2013 m. gegužės/ birželio mėn. Jūsų name bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 73, 74 butais. Numatoma darbų kaina- 1485,12 Lt, darbų apimtis - 42 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4037


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų pageidavimu Jūsų laiptinėje bus sumontuoti plastikiniai langai. Sąmatinė darbų kaina- 20851,70 Lt. Darbus atliks UAB “Bavi“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams per keturis mėn. proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-4036


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. kovo mėn. atlikti avariniai darbai šilumos mazge ( pakeista elektros pavara). Atliktų darbų vertė- 1363,98 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3853


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. kovo mėn. bus atliekami avariniai darbai šilumos mazge ( keičiama elektros pavara). Numatoma darbų vertė- 1364,30 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3808


Informuojame, kad atlikus preliminarią apklausą dėl namo renovacijos, gauti tokie balsavimo rezultatai: įteikta (išsiųsta) apklausos biuletenių – 106 vnt., gauta -34, iš jų: 22 pritarė, 11 nepritarė, negaliojantis- 1.Apklausa vyko nuo 2013-03-06 iki 2013-03-12. Nr.R7-3750


Gerbiami butų savininkai, Vykdydami Vilniaus miesto savivaldybės pavedimą, norime sužinoti Jūsų nuomonę dėl namo renovacijos. Savo pašto dėžutėje rasite anketą, kurią maloniai prašome užpildyti iki 2013-03-12 ir įmesti į administratoriaus dėžutę 1-ame aukšte. Taip pat savo nuomonę dėl namo renovacijos, galite pareikšti el.paštu info@sileja.lt. Nr.R7-3726


Informuojame, kad 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3641


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą „Dėl Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-116 „ Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo Nr. 03-329, kuriame nustatytas karšto vandens normatyvas, kai karšto vandens cirkuliacijos stovas yra virtuvėje (80 Kwh/mėnesį), kartu su esamu normatyvu (160 Kwh/mėn.) sudaro 240 Kwh/mėn. butui. UAB “Vilniaus energija” pradės skaičiuoti nurodytą normatyvą Jūsų namuinuo 2012 m. lakpričio 1 d. UAB “Vilniaus energija” telefonas pasiteiravimui 1899. Nr.R7-3534


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. Jūsų laiptinėje atlikti judesio daviklių montavimo darbai. Atliktų darbų vertė–1123,67 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams po lygiai. Nr.R7-3532


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. Jūsų laiptinėje atlikti judesio daviklių montavimo darbai. Atliktų darbų vertė–948,82 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3531


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. Jūsų laiptinėje atlikti judesio daviklių montavimo darbai. Atliktų darbų vertė–948,82 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.r7-3530


Informuojame, kad Jūsų namo I-os laiptinės šilumos punkte pakeistas šilumokaitis karštam vandeniui tiekti. Atliktų darbų vertė – 4465,31 Lt. Mokestis už atliktus darbus būtų priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3515


Informuojame, kad Jūsų namo I-os laiptinės šilumos punkte trūko šilumokaitis karštam vandeniui tiekti. Dėl stipraus vandens pratekėjimo, I- ai laiptinei uždarytas karštas vanduo. Šilumokaitį būtina keisti nauju. Sąmatinė darbų vertė – 4501,05 Lt. Mokestis už atliktus darbus būtų priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Telefonas pasiteiravimui 2466424. Nr.R7-3494


Informuojame, kad prie Jūsų namo sienų augantys medžiai gali gadinti namo pamatus todėl vykdant STR 1.12.05.2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ privalomuosius reikalavimus, jie bus pašalinti.Nr.R7-3474


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad gavus daugumos butų savininkų raštišką prašymą, 2012 m. lapkričio mėn. bus atliekami judesio daviklių montavimo darbai Jūsų laiptinėje pagal suderintą sąmatą su Jūsų laiptinės įgaliota atstove. Numatoma darbų vertė–1135,51 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams po lygiai. Nr.R7-3406


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad gavus daugumos butų savininkų raštišką prašymą, 2012 m. lapkričio mėn. bus atliekami judesio daviklių montavimo darbai Jūsų laiptinėje pagal suderintą sąmatą su Jūsų laiptinės įgaliotu atstovu. Numatoma darbų vertė–971,34 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3405


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad gavus daugumos butų savininkų raštišką prašymą, 2012 m. lapkričio mėn. bus atliekami judesio daviklių montavimo darbai Jūsų laiptinėje pagal suderintą sąmatą su Jūsų laiptinės įgaliotu atstovu. Numatoma darbų vertė–971,57 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3404


Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 59 butu. Atliktų darbų vertė – 1554,85Lt, darbų apimtis – 37 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3257


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. atlikti šalto vandens į pašildytuvą vamzdyno remonto darbai. Atliktų darbų vertė – 859,52 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Išlaidos už atliktus darbus bus surinktos iš šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros lėšų.Nr.R7-3045


Kaip informavo UAB "Vilniaus energija", 2012 m. rugsėjo 12 d. apie 8-11 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3075


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 26 butu. Atliktų darbų vertė–803,75 Lt, darbų apimtis – 25 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3023


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 12, 40 butais. Atliktų darbų vertė– 811,60 Lt, darbų apimtis – 20 m., 6 m2. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3000


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio/ rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 59 butu. Numatoma darbų vertė– 1554,85 Lt, darbų apimtis apie 37 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2973


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo butų savininkai! Informuojame, kad šalto vandens vamzdžio karštam vandeniui ruošti keitimo darbai bus atlikti artimiausiu metu. Numatoma darbų vertė- 2218,05 Lt. Išlaidos už atliktus darbus bus surinktos iš šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros lėšų per tris (08,09,10 mėn) mėnesius. Nr.R7-2961


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. 22 d. trūkus šalto vandens vamzdžiui karšto vandens ruošimui atkarpoje tarp II- III laiptinių, uždarytas karštas vandens tiekimas III laiptinei. Avariniai darbai bus šalinami nedelsiant. Su numatoma darbų kaina bei apmokėjimo sąlygomis supažindinsime papildomai. Nr.R7-2957


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio/ rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 26 butu. Numatoma darbų vertė– 803,75 Lt, darbų apimtis apie 25 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2932


Informuojame, kad namo šiluminės trasos avariniai remonto darbai atlikti. Atliktų darbų vertė - 13189 Lt. Darbus atliko UAB „Liaras“. Nr.R7-2801


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl karšto vandens skaitiklių ventilių ir elektroninių karšto vandens skaitiklių keitimo, nuo 2012-07-30 d. 08:30 val. iki 16.15 val. bus išjungtas karštas vanduo. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Telefonai pasiteiravimui: UAB „SKDR“ – tel. 860710719 UAB „Šilėja“ -Eksploatavimo ir remonto tarnyba 246 6644 Nr.R7-2786


Informuojame, kad trūkus namo šiluminei trasai, 2012 m. liepos mėn. 12 d. bus atliekami avariniai trasos remonto darbai. Sąmatinė darbų vertė - 13794,00 Lt. Su sąmata galite susipažinti skelbimų lentoje. Darbus atliks UAB „Liaras“. Karštą vandenį namui planuojama atstatyti iki 2012-07-13 15.30 val. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per tris mėnesius. Telefonas pasiteiravimui: 2466424, 861861345. Nr.R7-2432


Informuojame, kad 2012 m. liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 12, 40 butais. Numatoma darbų vertė- 811,60 Lt, darbų apimtis apie 20 m, 6 m2. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2386


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2012-07-10 00:00 val. iki 2012-07-11 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2012-07-12 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-2365


Informuojame, kad 2012 m. birželio/liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 57 butu. Numatoma darbų vertė- 1060,95Lt, darbų apimtis apie 33 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2346


Pranešame, kad 2012 m. birželio mėn. atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“. Nr.R7-2314


Vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2012 m. birželio 14 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Prašome užsiklijuoti ventiliacijos groteles. Valymo darbų kaina – 36,62 Lt/butui. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Valymo darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-2284


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-2066


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 15 str. bei jį detalizuojančių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2008-12-04 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-617 365 punktu, nuo 2010-05-01 UAB „Vilniaus energija“ tapo Jūsų daugiabučio karšto vandens tiekėju. Vykdant šią prievolę 2011 m. gruodžio mėnesį UAB „Vilniaus energija“ pradės įrenginėti nuotoliniu būdu nuskaitomus karšto vandens skaitiklius Jūsų namo butuose (patalpose). Apie tikslų darbų atlikimo laiką papildomai informuos UAB „Vilniaus energija“. Taip pat UAB “Vilniaus energija” informavo, kad jei nustatytu terminu nebus sudarytos sąlygos įrengti minėtus karšto vandens skaitikius, karšto vandens suvartoto kiekio apskaičiavimui bus taikomi maksimalūs karšto vandens suvartojimo normatyvai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. O3-26. Dėl detalesnės informacijos galite pasiteirauti UAB “Vilniaus energija” tel.: 1899, (8 5) 266 7199.Nr.R7-1783


Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05.2010 privalomuosius reikalavimus, 2011 m. spalio mėn. buvo atlikti avariniai vidaus elektros instaliacijos darbai (automatų keitimas skydinėje). Atliktų darbų vertė- 288,10 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1748


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 67 butu. Atliktų darbų vertė-1128,60 Lt, darbų apimtis- 38 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1723


Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05.2010 privalomuosius reikalavimus, 2011 m. spalio mėn. bus atliekami avariniai vidaus elektros instaliacijos darbai (automatų keitimas skydinėje). Numatoma darbų vertė- 291,28 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1665


Informuojame, kad 2011 m. rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 67 butu. Numatoma darbų vertė- 1128,60, darbų apimtis- 38 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1553


2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 l.C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1450


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. Nr.R7-1394


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; garantijas; veiklos draudimą. Nr.R7-1136


Pranešame, kad 2011 m. birželio mėn. buvo atliktas įėjimo balkono stogelių remontas virš 35 buto. Atliktų darbų vertė- 531,18 Lt. Darbus atliko UAB ”Ekolitas”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1224


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai! Pranešame, kad 2011 m. birželio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekami lifto remonto darbai (el.variklio guolių keitimas). Numatoma darbų kaina – 257,81 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1115


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. birželio mėn. bus atliktas balkono stogelių remontas ties 35 bt. Numatoma darbų vertė –531,18 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1045


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2011-06-14 d. 00:00 val. iki 2011-06-15 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1021


Gerbiami Dūkštų g. 8 III L butų savininkai ! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje 2011 m. gegužės mėn. bus atliktas lifto remontas (greičio ribotuvo lyno keitimas). Numatoma atliktų darbų vertė – 443,51 Lt. Darbai bus atliekami iš lifto amortizacinių lėšų. Nr. R7-970


Gerbiami Dūkštų g. 8 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2011 m. sausio mėn. buvo atliktas Jūsų laiptinės įėjimo durų domofono remontas. Atliktų darbų vertė –57,23 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams poporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. (Nr.-R7-807)


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iškritus gausiam sniegui, ant viršutinių aukštų balkonų stogelių formuojasi varvekliai. Prašome viršutinių aukštų butų savininkų, pastebėjus susidariusius varveklius, juos atsargiai nudaužyti arba išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus, kurie iš balkono vidaus nudaužys besiformuojančius varveklius, kadangi lipti ant balkonų stogelių šiuo metu pavojinga. Išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus galima Ukmergės g. 221, dispečerinė tarnyba, tel.: (8 5) 246 6644 arba 8 616 59 953. (Nr.R7-756)


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu vitkute@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį. (Nr.R7-753)


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. rugsėjo mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo remonto darbai ties 9, 63 bt. Atliktų darbų vertė –1510,08 Lt. Mokesčiai bus priskaičiuojami visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Informuojame, kad UAB „Šilėja“, atstovaudama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų interesus sudarė sutartį reklamos vietos nuomai namo laiptinėje. Nuomos kaina – 6 Lt/mėn (be PVM). Gauti pinigai paskirstomi: 1) 70% gaunamų pinigų – kaupiama namo atnaujinimui; 2) 30% - administratoriui UAB „Šilėja“ už tarpininkavimą, apskaitos vedimą ir sutarties sąlygų vykdymo kontrolę. Taip pat įmonė UAB „Infonamai“ pagal šią sutartį vykdys šių reklaminių stendų priežiūrą.


Informuojame, kad Jūsų name 2010 m. rugpjūčio mėn. planuojami siūlių hermetizavimo darbai. Darbus atliks Raimundo Gaidelio IĮ. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.


Informuojame, kad 2010 m. liepos mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 93 butu. Atliktų darbų vertė - 964,13 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! UAB „Vilniaus energija“ prašymu pranešame, kad: 1.Karšto vandens tiekėjo taikomos tiekiamo karšto vandens kainos yra nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 209-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei patvirtintos/suderintos su Komisija ir(ar) miesto savivaldybę Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos, priklausomai nuo kintančių šilumos bei geriamojo vandens kainų, yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Apie naujas patvirtintas karšto vandens kainas vartotojai yra informuojami Šilumos ūkio įstatymo 22 str. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant karšto vandens kainas viešai vietinėje spaudoje bei UAB „Vilniaus energija“ internetiniame tinklapyje ardesu http://www.vilniaus-energija.lt/yourhome_prices.php 2.Remiantis Taisyklių 365 punktu, iki kol karšto vandens vartotojai su karšto vandens tiekėju nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekimo vartojimo sutartiniai santykiai bus grindžiami Taisyklių 10 priede išdėstytomis Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“ tel. pasiteiravimui 1899, 266 7199.


Gerbiami butų savininkai! Informuojame, kad atsinaujino vagystės iš liftų mašinų patalpų. Vagys įvairiais būdais įlenda į mašinų patalpas ir išardo dalis, kuriose yra vario ir aliuminio. Šiais veiksmais sugadinamos liftų valdymo spintos, suktuvai. Šiomis dienomis buvo apvogtas Ukmergės g. 198 namo IV laiptinės liftas. Atstatyti išdraskytą lifto valdymą gali kainuoti net iki 30 000 Lt. Gerbiami gyventojai, pastebėjus įtartinus žmones prie lifto mašinų patalpos, kurie nedėvi rūbų su UAB „Elektros Pavara“ logotipu, nedelsiant kreipkitės į policiją. Gerbiami gyventojai, būkite budrūs ir saugokite savo turtą.


Gerbiami butų savininkai, kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos trasų hidraulinių bandymų, remonto darbų nuo 2010-05-18 d. 00:00 val. iki 2010-05-19 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad atlikus Jūsų namo butų savininkų apklausą dėl karšto vandens pirkimo būdo pasirinkimo, daugumos butų savininkų sprendimas nepriimtas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1-255, nuo 2010-05-01 bus pradėtas taikyti 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, tai yra, kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“).


Vartotojai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Dūkštų g. 8 Vilniaus m. savivaldybė ... ...
Dukstu8-93 Rita Budrevičienė rituks@gmail.com 860324097

Administratoriai

Login Vardas Pavardė Email Tel.
Robert Robert Prokopovič prokopovic@sileja.lt (8 5) 240 4580