Gelvonų g. 59

Gelvonų g. 59

Naujienos


GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI! 2018-12-17 nuo 9.00 iki 2018-12-18 12.00 val. Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66 oC. Prašome Jūsų   vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius) čiaupą/(us). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424 .Nr.R7-1351 


Gerbiami Gelvonų g. 59  namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. rugsėjo mėn. Jūsų namo rūsyje buvo  atliekama deratizacija (graužikų naikinimas). Atliktų darbų kaina – 51,27  Eur. Darbus atliko UAB “Kenkėjų kontrolės tarnyba”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimam plotui.R7-1176 


 Gerbiami Gelvonų g. 59  namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. rugsėjo mėn. Jūsų namo rūsyje bus atliekama deratizacija (graužikų naikinimas). Darbų kaina – 51,27  Eur. Darbus atliks UAB “Kenkėjų kontrolės tarnyba”. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimam plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580.R7-1155 


GERB. GELVONŲ G 59 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!

Informuojame, kad pagal gyventojų prašymą š.m. rugpjūčio mėn. ties 31 bt. buvo naikinamos širšės. Darbus atliko UAB „ Dezinfa“ ir UAB ,,Voluna''. Faktinės lėšos už širšių nakinimą (56, 00 EUR.), už automobilio bokštelio nuomos paslaugas 72,60 EUR. Mokestis bus paskirstytos visiems namo butų  savininkams pagal naudingą plotą.R7-1091

 


2018-08-07  R7-1021

GERB. GELVONŲ G 59 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI!

 

Informuojame, kad pagal gyventojų prašymą š.m. rugpjūčio mėn. ties 31 bt. bus naikinamos širšės. Darbus atliks UAB „ Dezinfa“. Faktinės lėšos už atliktus darbus bus paskirstytos visiems namo butų  savininkams pagal naudingą plotą.

 

UAB „Šilėja“ teritorijų priežiūros ir valymo tarnyba 246 8808


R7-728 GERB GELVONŲ G. 59 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m.liepos 12 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.


R7-540 GERB GELVONŲ G. 59 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m.liepos 12 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos.


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-14 d. 00:00 val. iki 2018-05-15 d. 16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-15 d. 16:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-349


Gerbiami Gelvonų g .59 (II L) namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų(rūsio) bus priskaičiuota 10,00 EUR darbų vadovė D. Jasutienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo (II L) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-328


INFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-12 nuo 09.00 iki 13.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. R7-13


Gerbiami Gelvonų g. 59 (I L, II L) namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų (I L laiptinės) bus priskaičiuota -6,24 EUR., (II L laiptinės) bus priskaičiuota -6,24 EUR. darbų vadovė Dovilė. Jasutienė (telefonas 2031605). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo I L ir II L butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-1508


Gerbiami gyventojai, Įspėjame, kad bendro naudojimo vietose laikomi daiktai padidina galimybę kilti gaisrui ir informuojame, kad kaupdami daiktus bendrojo naudojimo vietose (laiptinėje, rūsyje) Jūs pažeidžiate LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį), taip pat sudarote antisanitarines sąlygas kitiems gyventojams, kurie užtraukia piliečiams administracinę atsakomybę. Todėl prašome Jūsų pašalinti laiptinės ir rūsio bendrojo naudojimo patalpose paliktus daiktus, kitu atveju jie bus pašalinti ir už jų pašalinimą Jums bus priskaičiuotas mokestis.R7-1488


Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus


Gerbiami Gelvonų g. 59 (IL) laiptinės namo butų savininkai! Informuojame, kad 2017 m. Jūsų name I laiptinėje buvo atliekami įėjimo pritraukėjo keitimo darbai.Atliktų darbų vertė-77,69 EUR. Darbus atliko UAB “Šilėja“ darbų vadovas S. Tauras, tel. 861562432. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo pirmos laiptinės butų savininkams per mėn. proporcingai turimo buto plotui. R7-1017


Gerbiami Gelvonų g. 59 (IL) laiptinės namo butų savininkai! Informuojame, kad 2017 m. Jūsų name I laiptinėje bus atliekami įėjimo pritraukėjo keitimo darbai.Sąmatinė darbų vertė-77,69 EUR. Darbus atliks UAB “Šilėja“ darbų vadovas S. Tauras, tel. 861562432. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo pirmos laiptinės butų savininkams per mėn. proporcingai turimo buto plotui. R7-774


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2017-08-01, 00:00 val. iki 2017-08-04, 15:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2017-08-04 15;00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-751


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 13 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808).Atliktų darbų kaina –377,40 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-737


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai, Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. liepos 13 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –377,40 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 05 d. buvo atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Atliktų darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528. R7-486


GERBIAMI GELVONŲ G. 59 (II L) NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad buvo atliekami elektros šviestuvo su judesio davikliu keitimo darbai. Atliktų darbų vertė-30,89 EUR. Darbų vadovas A. Igaunis (telefonas 203 1605).Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo II-os laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-483


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 05 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528. R7-407


GERBIAMI GELVONŲ G. 59 (II L) NAMO BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad bus atliekami elektros šviestuvo su judesio davikliu keitimo darbai. Sąmatinė darbų vertė-30,89 EUR. Darbų vadovas A. Igaunis (telefonas 203 1605).Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo II-os laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-323


GERB. NAMO BUTŲ SAVININKAI! 2017-03-20 nuo 12.00 iki 2017-03-21 09.00 val. Jūsų name bus atliekama terminė dezinfekcija. Vandens temperatūra Jūsų čiaupuose pasieks 66 oC. Prašome Jūsų 2017-03-20 nuo 15.00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Po to nuimkite dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalykite nuosėdas ir pamerkite į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto karšto vandens įvadinį/(ius) čiaupą/(us). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424.Nr. R7-168


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo(I laiptinės ) butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų (rūsio ir sandėliukų) bus priskaičiuota 12,17 EUR darbų vadovė Violeta Kelerienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo (I laiptinės) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. R7-1297


Gerbiami Gelvonų g. 59 butų savininkai! Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo mėn. buvo atliekami sienų siūlių, blokų remonto darbai ties 24, ir 60 butais. Bendra atliktų darbų vertė –1052,52 EUR. Darbų apimtis 77,85 m. Darbus atliko UAB “Rakursas” darbų vadovas Aurimas Vengras (telefonas mob.8-640 22611).Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-1197


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugsėjo 06 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Atliktų darbų kaina – 367,11EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-1112


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugsėjo 06 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 367,11EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-1053


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad dėl didelės darbų apimties 2016 m. rugpjučio 08 d. nebuvo atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas.Darbus planuojama atlikti rugpjūčio men. Apie darbų atlikimą informuosime papildomai.R7-927


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. rugpjūčio 08 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 367,11EUR . Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. R7-741


2016-06-10 R 7-557 Gerbiami Gelvonų g. 59 butų savininkai! Informuojame, kad 2016 m. birželio/liepos mėn. esant palankiom oro sąlygom bus atliekami sienų siūlių, blokų remonto darbai ties 24, ir 60 butais. Bendra sąmatinė darbų vertė –1052,52 EUR. Darbų apimtis 77,85 m. Darbus atliks UAB “Rakursas” darbų vadovas Aurimas Vengras (telefonas mob.8-640 22611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2016-05-31 00:00 val. iki 2016-06-03 15:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2016-06-03 15:00. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.R7-431


Gerb. butų savininkai! Pranešame, kad UAB “Vilniaus energija” planuoja Jūsų name keisti karšto vandens skaitiklius. Siekiant užtikrinti savalaikį karšto vandens skaitiklių pakeitimą, o taip pat išvengti galimų avarijų, tuos butų savininkus, kurių butuose techniškai netvarkingi karšto vandens ventiliai (neužsidaro) prašome kreiptis į UAB “Šilėja” klientų aptarnavimo centrą tel.: 246 6644, 861514489 dėl ventilių pakeitimo darbų organizavimo. R7-64


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. 2016 m. sausio 19 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66�C (darbų vadovas M. Kapočius tel. 246 6424). Prašome būti atsargiems. R7-40


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. spalio mėn.atlikti sienų siūlių remonto darbai ties 52 bt. Atliktų darbų vertė –218,69 EUR. Darbų apimtis 18,00 m. Darbus atliko UAB “Rakursas” darbų vadovas Aurimas Vengras (telefonas mob.8-640 22611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn.R7-1490


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo/ spalio mėn. esant palankiom oro sąlygom bus atliekami sienų siūlių remonto darbai ties 52 bt. Sąmatinė darbų vertė –218,69 EUR. Darbų apimtis 18,00 m. Darbus atliks UAB “Rakursas” darbų vadovas Aurimas Vengras (telefonas mob.8-640 22611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn.R7-1341


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo mėn. buvo atliekami sienų siūlių remonto ir blokų hidrofobizacijos darbai ties 9 bt. Atliktų darbų vertė –309,43 EUR. Darbų apimtis 15,25 m. ir 14,28 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn. R7-1261


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekami sienų siūlių remonto ir blokų hidrofobizacijos darbai ties 9 bt. Sąmatinė darbų vertė –309,43 EUR. Darbų apimtis 15,25 m. ir 14,28 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn. R7-1215


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2015-08-18 00:00 val. iki 2015-08-20 23.59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2015-08-21 iki 12:00 val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 2466644, (8-5) 2466424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1190


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. liepos buvo atliekama sienų blokų hidrofobizacija ties 20 bt. Atliktų darbų vertė –148,64 EUR. Darbų apimtis 17,1 m2. Darbus atliko UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn. R7-1158


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekami sienų siūlių remonto darbai ties 20 bt. Sąmatinė darbų vertė –148,64EUR. Darbų apimtis 17,1 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn. R7-1120


Gerbiami Gelvonų g. 59 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. birželio 29 d. buvo atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Atliktų darbų kaina – 267,26 EUR (922,80 Lt).Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7- 913


Gerbiami Gelvonų g. 59 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2015 m. birželio 29 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 273,07 EUR (942,86 Lt).Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7- 845


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. birželio mėn. buvo atliekama sienų blokų hidrofobizacija ties 24 bt. Atliktų darbų vertė –183,74 EUR (634,42 Lt). Darbų apimtis 21,14 m2. Darbus atliko UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn. R7-752


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2015 m. gegužės/birželio mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekama sienų blokų hidrofobizacija ties 24 bt. Sąmatinė darbų vertė –183,74 EUR (634,42 Lt). Darbų apimtis 21,14 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per mėn. R7-578


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai, Pranešame, 2015 metų gegužės mėn. 05 d. Jūsų name atlikti namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Atliktų darbų vertė -124,63 Eur (430.32 )Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-442


GERBIAMI GELVONŲ G. 59 NAMO BUTŲ SAVININKAI ! Pranešame, kad vadovaujantis STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir LR Ūkio ministro 2001-10-24 įsakymu Nr. 141 „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“, taip pat vykdant bendro naudojimo objektų atnaujinimo 2015 metų ilgalaikį darbų planą, 2015 metų gegužės mėn. 05-08 d. bus atliekami namo elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. Darbų vertė –124,63 EUR (430,32Lt). Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. NR. R7-388


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų name buvo atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas). Darbus atliko UAB "Kenkėjų kontrolės tarnyba". Darbų kaina -51,26 Eur/176,99 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-128


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų name bus atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas). Darbus atliks UAB "Kenkėjų kontrolės tarnyba". Darbų kaina -51,27Eur/177,03Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4580 R7-102


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.R7-1450


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 6-17 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85�C. Prašome būti atsargiems.R7-1216


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 14 bt. Atliktų darbų vertė –2560,77 Lt. Darbų apimtis – 62,6 m. Darbus atliko UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.R7-1101


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 14 bt. Numatomų darbų vertė –2560,77 Lt. Darbų apimtis – 62,6 m. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.R7-991


Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų nuo 2014-08-04 00:00 val. iki 2014-08-05 09:00 val. ir dėl šilumos trasos planuojamo remonto darbų nuo 2014-08-25 00:00 val. iki 2014-08-29 20:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus. R7-925


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. buvo atliekami sienų bloko hidrofobizacijos darbai ties 17 bt. Numatoma darbų vertė –272,96 Lt. Darbų apimtis – 9,1 m2. Darbus atliko UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. R7-738


2014-06-18 Nr. R7-660 Gerbiami Gelvonų g. 59 butų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2014 m. birželio 13 d. buvo atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Atliktų darbų kaina – 877,75 Lt. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba, tel. (8-5) 240 4580 UAB „Šilėja“ teritorijų priežiūros ir valymo tarnyba, tel. ( 8-5)246 8808


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų, patalpų savininkai! Pranešame, kad karšto vandens tiekimo užtikrinimui buvo pakeistas sugedęs karšto vandens šilumokaitis Šilumokaičio kaina – 5868,50 Lt. Panaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų, patalpų savininkams per 3 mėn. proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-623


Gerbiami Gelvonų g. 59 butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2014 m. birželio 13 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 898,07 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.R7553


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekami sienų bloko hidrofobizacijos darbai ties 17 bt. Numatoma darbų vertė –272,96 Lt. Darbų apimtis – 9,1 m2. Darbus atliks UAB “Rakursas”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.06 R7-530


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų, patalpų savininkai! Pranešame, kad karšto vandens tiekimo užtikrinimui bus pakeistas sugedęs karšto vandens šilumokaitis Šilumokaičio kaina – 5868,50 Lt. Panaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų, patalpų savininkams per 3 mėn. proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-452


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. gegužės 22 d. buvo atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. R7-396


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. gegužės 22d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. R7-277


GER. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus. Pranešame, kad nuo 2014 m. balandžio mėn. bus didinamas komunalinių atliekų išvežimo tarifas. R7-192


Gerbiami Gelvonų g. 59 III-os laiptinės butų savininkai! Pranešame, kad adresu Gelvonų g. 59 namo 3-os laiptinės rūsyje bus atliktas kanalizacijos vamzdyno remontas (ties 41 butu stovo keitimas iš d50 į d100). Darbus atliks UAB ,,Šilėja''. Sąmatinė remonto darbų vertė –522,07 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas III –os laiptinės butų savininkams per vieną mėnesį proporcingai turimo buto plotui. R7-134


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. lapkričio mėn. buvo atliekami sienų ir sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 9 butu. Atliktų darbų sąmatinė vertė –990,08 Lt. Darbų apimtis – 28,00 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7-5048


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. lapkričio mėn. bus atliekami sienų ir sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 9 butu. Numatomų darbų sąmatinė vertė –990,08 Lt. Darbų apimtis – 28,00 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr. R7-4957


GERBIAMIEJI GYVENTOJAI! Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name. Nr. R7-4815


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 21 d. buvo atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Atliktų darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr R7-4587


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 21 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528 Nr.R7-4525


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. rūgpjūčio mėn. buvo atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 20 butu. Numatoma darbų vertė – 671,84 Lt. Darbų apimtis- 19 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (R7-4514)


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 20 butu. Numatoma darbų vertė – 671,84 Lt. Darbų apimtis- 19 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (R7-4381)


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. buvo atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 8 butu. Atliktų darbų vertė –1838,72 Lt. Darbų apimtis –52 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį proporcingai turimo buto plotui.(R7-4325)


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 8 butu. Numatoma darbų vertė – 1838,72 Lt. Darbų apimtis- 52 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (R7-4224)


Gerbiami butų savininkai! Gerbiami butų savininkai, kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų, nuo 2013-06-04 d. 00:00 val. iki 2013-06-04 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. (Nr. R7-4087)


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2013 m. gegužės 29 d. buvo atliekamas visų laiptinių šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 1021,16 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. (Nr. R7-4082)


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2013 m. gegužės 29 d. bus atliekamas visų laiptinių šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina – 1022,26 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. (Nr. R7-4047)


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Informuojame, kad atlikus preliminarią apklausą dėl namo renovacijos, gauti tokie balsavimo rezultatai: įteikta (išsiųsta) apklausos biuletenių – 60 vnt., gauta -30, iš jų: 22 pritarė, 7 nepritarė, 1 negaliojantis. (Nr. R7-3754)


Gerbiami butų savininkai, vvkdydami Vilniaus miesto savivaldybės pavedimą, norime sužinoti Jūsų nuomonę dėl namo renovacijos. Savo pašto dėžutėje rasite anketą, kurią maloniai prašome užpildyti iki 2013-03-12 ir įmesti į administratoriaus dėžutę 1-ame aukšte. Taip pat savo nuomonę dėl namo renovacijos, galite pareikšti el.paštu info@sileja.lt. (Nr. R7-3726)


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI ! 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. buvo atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 17 butu. Atliktų darbų vertė – 2293,19 Lt. Darbų apimtis- 37 m ir 12 m2. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (Nr. R7-3424)


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 17 butu. Numatoma darbų vertė – 2293.19 Lt. Darbų apimtis- 50 m ir 12 m2. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (Nr. R7-3309)


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2012 m. rugsėjo 12 d. apie 8:00 – 11:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85C. Prašome būti atsargiems. ( Nr. R7-3071)


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. birželio mėn. buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 38 ir 50 butais. Atliktų darbų vertė – 1221,7 Lt. Darbų apimtis- 38 m. Darbus atliko UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (Nr. R7-2394)


Gerbiami Gelvonų g. 59 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 38 ir 50 butais. Numatoma darbų vertė – 1543,20 Lt. Darbų apimtis- 48 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. (Nr. R7-2323)


GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų buvo pažeistos šiluminės trasos. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus pajungtas 2012-05-30 iki 17:00. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. (Nr. R7-2194)


GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų nuo 2012-05-29 00:00 val. iki 2012-05-29 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. ( Nr. R7-2163)


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Pranešame, kad buvo atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“. (Nr. R7-2155)


Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai! Vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2012 m. gegužės 21 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Prašome užsiklijuoti ventiliacijos groteles. Valymo darbų kaina – 36,62 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Valymo darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“. (Nr. R7-2132)


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI. 2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. (Nr.R7-1394)


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: 2.1. dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; 2.2. garantijas; 2.3. veiklos draudimą. (Nr. R7-1136).


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ. Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iškritus gausiam sniegui, ant viršutinių aukštų balkonų stogelių formuojasi varvekliai. Prašome viršutinių aukštų butų savininkų, pastebėjus susidariusius varveklius, juos atsargiai nudaužyti arba išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus, kurie iš balkono vidaus nudaužys besiformuojančius varveklius, kadangi lipti ant balkonų stogelių šiuo metu pavojinga. Išsikviesti UAB „Šilėja“ darbuotojus galima Ukmergės g. 221, dispečerinė tarnyba, tel.: (8 5) 246 6644 arba 8 616 59 953 (Nr. R7-756).


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje arba prisijungę prie namo ir įvedę savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis, prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką administratorių elektroniniu paštu kabliene@sileja.lt ir nurodyti savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį (Nr. R7-753).


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad stambiagabarites atliekas krauti į buitinių atliekų konteinerius, kaupti bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, holuose, rūsiuose) draudžiama. Prašome išnešti stambiagabarites atliekas į lauką prie laiptinės durų. UAB „Šilėja“ darbuotojai stambiagabarites atliekas išveš nemokamai.


GERBIAMIEJI III LAIPTINĖS BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad šių metų lapkričio mėn. atlikti Jūsų laiptinės stogo dangos remonto darbai. Atliktų darbų vertė 10225,92 Lt. Darbų rangovas - UAB „Nord Profil“.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad šių metų spalio mėn. Jūsų name atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai. Atliktų remonto darbų vertė 2323,20 Lt. Remontui sunaudotos lėšos per du mėnesius bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams, išskirstant mokestį proporcingai turimo buto plotui.


GERBIAMIEJI III LAIPTINĖS BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad šių metų lapkričio mėn. pradedami Jūsų laiptinės stogo dangos remonto darbai. Sąmatinė darbų vertė 10225,92 Lt. Darbų rangovas - UAB „Nord Profil“.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad šių metų rugsėjo mėn. Jūsų name atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai. Atliktų remonto darbų vertė 619,52 Lt. Remontui sunaudotos lėšos per vieną mėnesį bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams, išskirstant mokestį proporcingai turimo buto plotui.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos remonto 2010-09-23 nuo 09.00 val. iki 13.00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karštam vandeniui ruošti. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Pranešame, kad šių metų rugsėjo mėn. Jūsų name bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai. Darbus vykdys rangovinė įmonė UAB „Vikosta“. Remontui sunaudotos lėšos bus priskaičiuotos visiems namo butų savininkams, išskirstant mokestį proporcingai turimo buto plotui.


GERBIAMIEJI III LAIPTINĖS BUTŲ SAVININKAI! 2009 m. sausio mėn. Jūsų laiptinės kiekvieną buto savininką įspėjome, kad stogo danga yra kritiškos būklės, gyventojams gali būti padaryta žala, nes pastato pagrindinių konstrukcijų (stogo) mechaninis patvarumas neatitinka STR 1.12.05.2002 reikalavimų. 2009 m. sausio mėn. buvo pradėtos kaupti lėšos stogo dangos remontui, tačiau 2009 m. rugpjūčio mėn. Jūsų laiptinės dauguma butų savininkų pateikė prašymą neremontuoti stogo ir grąžinti sukauptas lėšas. 2009 m. rugpjūčio mėn. sukauptas lėšas grąžinome butų savininkams, įspėdami, kad nesutikdami dėl lėšų kaupimo ir III laiptinės stogo dangos remonto, butų savininkai prisiima visišką materialinę atsakomybę dėl šio sprendimo padarinių, t.y. dėl galimos žalos atlyginimo viršutinių aukštų butų savininkams. Šiuo metu žala padaryta 58 buto savininkui - lietaus metu užpiltas butas. UAB „Šilėja“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 punktu, 4.84 str. 3 punktu, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų administravimo nuostatų III skyriaus 6.1 punktu, praneša, kad nuo 2010 m. birželio mėn. pradėtos kaupti lėšos Jūsų laiptinės stogo dangos remonto darbams atlikti. Sąmatinė remonto darbų kaina 10225,93 Lt. Mokestis už stogo dangos remontą bus priskaičiuotas Jūsų laiptinės kiekvieno buto savininkui proporcingai turimo buto bendrajam plotui po 1,20 Lt už 1 kv. m per mėn. Stogo remonto darbai bus pradėti sukaupus 60 proc. planuojamos remonto darbų vertės.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! UAB „Vilniaus energija“ prašymu pranešame, kad: 1. Karšto vandens tiekėjo taikomos tiekiamo karšto vandens kainos yra nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 2009-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei patvirtintos/suderintos su Komisija ir (ar) miesto Savivaldybe Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos, priklausomai nuo kintančių šilumos bei geriamojo vandens kainų, yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Apie naujas patvirtintas karšto vandens kainas vartotojai yra informuojami Šilumos ūkio įstatymo 22 str. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant karšto vandens kainas viešai vietinėje spaudoje bei UAB „Vilniaus energija“ internetiniame tinklapyje ardesu http://www.vilniaus-energija.lt/yourhome_prices.php. 2. Remiantis Taisyklių 365 punktu, iki kol karšto vandens vartotojai su karšto vandens tiekėju nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekimo vartojimo sutartiniai santykiai bus grindžiami Taisyklių 10 priede išdėstytomis Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“, tel. pasiteiravimui: 1899, (8 5) 266 7199.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI, kaip mus informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl planinių šilumos trasų hidraulinių bandymų, remonto darbų nuo 2010-05-25 00.00 val. iki 2010-05-26 23.59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad atlikus Jūsų namo butų savininkų apklausą dėl karšto vandens pirkimo būdo pasirinkimo, daugumos butų savininkų sprendimas nepriimtas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1-255, nuo 2010 m. gegužės mėn. bus pradėtas taikyti 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, tai yra, kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“).


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2010 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje arba prisijungę prie namo ir įvedę savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis, prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką administratorių elektroniniu paštu kabliene@sileja.lt ir nurodyti savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį.