Ukmergės g. 208

Ukmergės g. 208

Naujienos


Gerbiami Ukmergės g.208 butų savininkai, informuojame, kad Šiuo metu reikia atlikti jūsų laiptinės lifto paleidėjų keitimo darbus. Remonto darbų, kaip informavo UAB "Kone" vertė 1597,30 Eur darbai bus apmokėti iš namo sukauptų "Lifto amortizacinių" lėšų.


Gerbiami Ukmergės g.208 butų savininkai, informuojame, kad Šiuo metu reikia atlikti jūsų laiptinės lifto paleidėjų keitimo darbus. Remonto darbų, kaip informavo UAB "Kone" vertė 1597,30 Eur darbai bus apmokėti iš namo sukauptų "Lifto amortizacinių" lėšų.


2018-06-13 R7-581 Gerbiami Ukmergės g. 208 namo butų savininkai! Informuojame, kad 2018 m. birželio mėn. Jūsų name bus atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbus ties 61bt. ir 70bt. Sąmatinė darbų vertė –1159,83 Eur, apimtis – 71,20 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 8 5 240 4580


2018-06-12 R7-565 GERB. UKMERGĖS G. 208 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI! Vykdant STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2018 m. birželio 18 d. bus atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 770,04 EUR. Už šiukšlių šalintuvų valymo ir biocheminio apdorojimo darbus apmokėti bus panaudotos namo sukauptos lėšos. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


2018-05-14 R7-373 Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2018-05-21 00:00 val. iki 2018-05-23 16:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2018-05-23 16:00. val. Informaciją apie planuojamus atjungimus (hidraulinį bandymą ir šilumos tinklų remontą)skelbiama AB „Vilniaus šilumos tinklai“ viešojo interneto tinklapyje (www.chc.lt) ir laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba


2018-04-30 R7-336 Gerbiami Ukmergės g. 208 II laipt. namo butų savininkai! Pranešame, kad už stambiagabaričių daiktų išnešimą iš bendrojo naudojimo patalpų(rūsio) bus priskaičiuota 11,25 EUR darbų vadovė D. Jasutienė (telefonas 246 8808). Šios lėšos bus priskaičiuotos Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2018 m. balandžio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti įėjimo durų remonto darbai (durų centralės remontas). Atliktų darbų kaina- 5,83 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2018-04-19 Nr.R7-284


2018-03-06 R7-160 Gerb. Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2018 m. vasario mėn. atlikti Jūsų laiptinės įėjimo durų telefonspynės remonto darbai. Atliktų darbų vertė – 10,70 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“, darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580


2018-01-08 R7-13 INFORMACININIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS! BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! 2018-01-11 nuo 13.00 iki 17.00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66 0C. Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba 8 5 246 6644, 246 6424


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo I L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų namo bendro naudojimo patalpų (rūsio) buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 13,14 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems laiptinėms butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas pasiteiravimui 2468808. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-12-11 Nr. R7-1551


Gerbiami gyventojai, Įspėjame, kad bendro naudojimo vietose laikomi daiktai padidina galimybę kilti gaisrui ir informuojame, kad kaupdami daiktus bendrojo naudojimo vietose (laiptinėje, rūsyje) Jūs pažeidžiate LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį), taip pat sudarote antisanitarines sąlygas kitiems gyventojams, kurie užtraukia piliečiams administracinę atsakomybę. Todėl prašome Jūsų pašalinti laiptinės ir rūsio bendrojo naudojimo patalpose paliktus daiktus, kitu atveju jie bus pašalinti ir už jų pašalinimą Jums bus priskaičiuotas mokestis. UAB „Šilėja“ Teritorijų priežiūros 2017-11-30 ir valymo tarnyba Nr. R7-1487


2017-10-11 R7-1205 Gerbiami butų savininkai Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas renovacijai. Paruošus investicinį planą ir 55 % namo butų savininkų patvirtinus planą, su kitais dokumentais galima teikti būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) derinimui ir tvirtinimui. Paraiškų priėmimo terminas nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01. Šiuo metu valstybės parama yra 30 % investicijų sumos ( iki 2020 m.). Paraiškų priėmimas yra neribotas. Gautos paraiškos bus reitinguojamos nustatyta tvarka; kriterijai: kvartalinė renovacijos galimybė, energetinio naudingumo klasė, panaudotos taupymo priemonės ir t.t. Gavus


Informuojame, kad Jūsų name 2017 m. rugpjūčio mėn. atlikti avariniai šalto vandens vamzdyno keitimo darbai. Atliktų darbų vertė – 240,21 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“, darbų vadovas M.Čiševič tel. 2466424.Darbai atlikti iš kaupiamųjų namo lėšų. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-09-07 Nr. R7-1045


Informuojame, kad 2017 m. liepos mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 45 bt. Atliktų darbų kaina –477,83 Eur, apimtis –34,65 m. Darbus atliko UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-07-17 Nr. R7-744


Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 19 d. bus atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –770,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-20 Nr. R7-615


Vykdant STR 1.07.03:2017 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. birželio 19 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina –770,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-14 Nr. R7-578


Informuojame, kad 2017 m. birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 45 bt. Numatoma darbų kaina – 477,83 Eur, apimtis –34,65 m. Darbus atliks UAB „Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-06-14 Nr. R7-565


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo butų savininkai, Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. gegužės 26 d. atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 EUR/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V. Freigofas, tel. 860537783, 86775452 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-31 Nr. R7-446


Informuojame, kad 2017 m. gegužės mėn. Jūsų name atlikta deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Atliktų darbų vertė- 51,27 Eur. Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-23 Nr. R7-408


Informuojame, kad 2017 m. gegužės mėn. Jūsų name bus atliekama deratizacija (žiurkių naikinimas rūsiuose). Numatoma darbų vertė- 51,27 Eur. Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-05-22 Nr.R7-397


Pranešame, kad vykdant STR 1.07.03:2017 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2017 m. gegužės 26 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 13,18 Eur/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel., darbų vadovas V.Freigofas, tel. 860537783, 867754528 UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-357


Kaip informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl planinių hidraulinių bandymų ir remonto darbų, nuo 2017 m. gegužės 23 d. 07.00 val. iki 2017 m. gegužės 24 d. 16.00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-05-15 Nr. R7-342


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. vasario mėn. Jūsų name atlikti įėjimo durų remonto darbai (durų magneto remonto darbai). Atliktų darbų vertė – 6,76 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-03-08 Nr. R7-145


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. sausio/vasario mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (kabinos durų kontakto keitimas.). Sąmatinė darbų vertė – 68,74 Eur. Darbus atliks UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-01-30 Nr. R7-51


Gerbiami Ukmergės g. 208, II L butų savininkai, Informuojame, kad 2017 m. sausio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (įsakymo mygtuko keitimas 3 a.). Sąmatinė darbų vertė – 57.12 Eur. Darbus atliks UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2017-01-20 Nr.R7-45


Gerbiami Ukmergės g.208 namo I L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. gruodžio mėn. Jūsų laiptinėje numatomas lifto remontas (iškvietimo mygtuko keitimas). Numatoma darbų vertė – 41,36 Eur. Darbus atliks UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas tel.861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-29 Nr. R7-1414


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte pakeistas karšto vandens cirkuliacinis siurblys. Atliktų darbų vertė – 558,29 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M.Čiševič, tel. 2466424). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-23 Nr. R7-1404


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo butų savininkai, Informuojame, kad Jūsų name šilumos punkte sugedo karšto vandens cirkuliacinis siurblys. Siekant užtikrinti karšto vandens tiekimą, avariniai siurblio keitimo darbai bus atliekami nedelsiant. Numatoma darbų vertė – 558,29 Eur. Darbus atliks UAB „Šilėja“ (darbų vadovas M.Čiševič, tel. 2466424). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB„Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-21 Nr. R7-1399


Gerbiami Ukmergės g. 208, II L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas (kabinos šliaužiklių su indėklais keitimas). Atliktų darbų vertė – 359,90 Eur. Darbus atliko UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-11-04 Nr.R7-1339


Gerbiami Ukmergės g. 208, II L butų savininkai, Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo/spalio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (kabinos šliaužiklių su indėklais keitimas). Sąmatinė darbų vertė – 359,90 Eur. Darbus atliks UAB „Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-09-26 Nr.R7-1205


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai, Informuojamame, kad Jūsų laiptinėje 2016 m. rugsėjo mėn. atliktas lifto remontas (pakeistas pagrindinis suktuvas). Atliktų darbų vertė-7343,71 Eur. Lifto remonto darbus atliko UAB “Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-09-16 Nr.R7-1154


2016-08-11 Nr. R7-975 Gerbiami butų savininkai! Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“ dėl planinio šilumos tinklų hidraulinio bandymo ir remonto darbų nuo 2016-08-16 11 val. iki 2016-08-19 20.00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 265 3591, 1899, (8-5) 266 7199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB „Šilėja“ Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. (8 5) 240 4580


2016-08-10 Nr. R7-945 Gerb. Ukmergės g. 208 namo butų savininkai, informuojame, kad š.m. rugpjūčio mėn. atlikta deratizacija (žiurkių, pelių naikinimas) I-III laiptinių rūsiuose. Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Deratizacijos darbų kaina 51,26 EUR. Lėšos už atliktus darbus bus paskirstytos visiems namo butų savininkams per 1 mėn. proporcingai turimo buto plotui. UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba UAB „Šilėja“ teritorijų priežiūros ir valymo tarnyba, 2468808


2016-08-05 Nr. R7-903 Gerb. Ukmergės g. 208 namo butų savininkai, informuojame, kad š.m. rugpjūčio mėn. bus atlikta deratizacija (žiurkių, pelių naikinimas) I-III laiptinių rūsiuose. Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Deratizacijos darbų kaina 51,27 EUR (17,09 EUR viena laiptinė). Lėšos už atliktus darbus bus paskirstytos visiems namo butų savininkams per 1 mėn. UAB „Šilėja“ administravimo ir eksploatavimo tarnyba UAB „Šilėja“ teritorijų priežiūros ir valymo tarnyba, 2468808


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. liepos 15 d. atliktas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 749,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-18 R7-755


Vykdant STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 2016 m. liepos 15 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvo valymas ir biocheminis apdorojimas. Rangovas - UAB "Freiga ir partneriai", subrangovas - UAB "Šilėja" ( darbų vadovas A. Suchovas, tel. 246 8808). Valymo darbų kaina – 749,04 EUR . Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-07-12 R7-716


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai, Informuojamame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų sprendimu (2016-03-16 protokolas Nr. 8-41), nuo 2016 m. kovo mėn. bus pradėtos kaupti lėšos po 0,385 Eur/m2 proporcingai turimo buto plotui. Lėšos bus renkamos devynis mėnesius. Sąmatinė darbų vertė-7343,71 Eur. Lifto remonto darbus atliks UAB “Kone“ (darbų vadovas R.Beglecovas, tel. 861800165). Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-03-16 Nr.R7-212


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo I L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) informuojame, kad iš Jūsų laiptinės bendro naudojimo patalpų buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina – 9.56 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus priskaičiuota visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. Telefonas pasiteiravimui 2468808. Administravimo ir eksploatavimo tarnyba Tel. 2404580 2016-03-16 Nr.R7-206


Gerbiami II-os laiptinės butų savininkai, Informuojame, kad UAB „Šilėja“, būdama Jūsų daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore ir vykdydama butų bei kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001.05.23 nutarimu Nr. 603 (LR vyriausybės 2015.08.05 nutarimo Nr. 831 redakcija) vykdo butų savininkų balsavimą raštu dėl lifto remonto. Balsavimo raštu biuletenių gražinimo data ir būdai yra nurodyti balsavimo raštu biuletenyje.Nr.R7-146


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2016 m. sausio 19 d. nuo 10-14 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 66


Informuojame, kad Jūsų name 2015 m. spalio mėn. atlikti sienų remonto darbai ties 28 bt. Atliktų darbų vertė- 81.10 Eur. Darbus atliko UAB“Rakursas“ (darbų vadovas A.Vengras, tel. 864022611). Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1506


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti įėjimo durų remonto darbai (durų centralės keitimas).Atliktų darbų kaina- 109,96 Eur. Darbus atliko UAB „Šilėja“ (darbų vadovas A.Igaunis, tel. 2031605). Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1300


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo, II L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas įėjimo durų remontas (telefonspynės centralės keitimas). Sąmatinė darbų vertė- 123,90 Eur. Darbus atliks UAB “Šilėja“.Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1156


Informuojame, kad 2015 m. liepos/ rugpjūčio mėn. Jūsų name ties 28 planuojama atlikti nuskilusio bloko kampo atstatymo darbus. Numatoma darbų vertė- 81,10 Eur. Darbus atliks UAB “Rakursas“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1142


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad 2015 m. birželio mėn. Jūsų laiptinėje sumontuoti plastikiniai langai. Atliktų darbų vertė- 5558,78 Eur/ 19193,36 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-820


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2015 m. birželio 2 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Numatoma valymo darbų kaina- 490,95 Eur/1695,15 Lt. Darbus atliks UAB „Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-615


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl trasos remonto darbų, 2015-05-29 d. nuo 10.00-17.00 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-587


Papildomai pranešame, kad kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų, 2015-05-21 nuo 10.00 iki 13.00 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-524


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“ dėl hidraulinių bandymų nuo 2015-05-18 00:00 val. iki 2015-05-18 17:00 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Telefonai pasiteirauti (8-5) 265 3591, 1899, (8-5) 266 7199. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-491


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai, Informuojame, kad daugumos Jūsų laiptinės butų savininkų raštišku prašymu, Jūsų laiptinėje bus sumontuoti plastikiniai langai. Sąmatinė darbų vertė- 5558,78 Eur (19193,36 Lt). Darbus atliks UAB“Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 5 mėnesius. Nr.R7-304


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos trasos remonto darbų, 2015-04-20 nuo 14 iki 16.30 val. bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7303


GERBIAMI GYVENTOJAI ! Rūkydami laiptinėse Jūs ne tik priverčiate kvėpuoti dūmais aplinkinius, bet ir pažeidžiate Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 dalies 3 punkto reikalavimą „nerūkyti bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru“. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 1 str. 2 d. numato už šiuos veiksmus administracinę nuobaudą – įspėjimą arba baudą iki 14 Eur (48 Lt). Taip pat norime įspėti, kad draudžiama nuorūkas mėtyti pro langus, balkonus. Nuorūka gali įkristi į kaimyninį butą, dėl ko gali kilti gaisras. Neterškite aplinkos ir būkite supratingi vieni kitų atžvilgiu.Nr.R7-279


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina –2,95 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-27 Nr.R7-212


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės, rūsio buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina –8,69 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-27 Nr.R7-211


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo I L butų savininkai, Vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ ir 158 str. „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo pažeidimas“ (naudojimas ne pagal paskirtį) ir pateikta informacija mokestiniuose pranešimuose už vasario mėnesį, informuojame, kad iš Jūsų laiptinės, rūsio buvo pašalinti stambiagabaričiai ir kiti daiktai, kurių išnešimo kaina –8,69 EUR. Šis mokestis bus paskirstytas Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Pranešame, kad ir toliau sandėliuojant daiktus bendrojo naudojimo patalpose bei esant priešgaisrinės tarnybos baudai, kuri gali siekti iki 579 EUR, ji bus išstatyta visiems namo (laiptinėms) butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Todėl prašome drausminti kaimynus ir prižiūrėti tvarką savo name. 2015-03-27 Nr.R7-210


Informuojame, kad Jūsų name įrengti judesio davikliai. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Atliktų darbų vertė- 792,59 Eur/ 2736,65 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-172


Informuojame, kad Jūsų name, daugumos butų savininkų prašymu bus įrengti judesio davikliai. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Numatoma darbų vertė- 836,65 Eur/ 2888,79 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-65


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 15 str. bei jį detalizuojančių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2008-12-04 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-617 365 punktu, nuo 2010-05-01 UAB „Vilniaus energija“ tapo Jūsų daugiabučio karšto vandens tiekėju. Vykdant šią prievolę nuo 2015 m. vasario mėn. 5 d. UAB „Vilniaus energija“ pradės įrenginėti nuotoliniu būdu nuskaitomus karšto vandens skaitiklius Jūsų namo butuose (patalpose). Apie tikslų darbų atlikimo laiką papildomai informuos UAB „Vilniaus energija“. Taip pat UAB “Vilniaus energija” informavo, kad jei nustatytu terminu nebus sudarytos sąlygos įrengti minėtus karšto vandens skaitiklius, karšto vandens suvartoto kiekio apskaičiavimui bus taikomi maksimalūs karšto vandens suvartojimo normatyvai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. O3-26. Dėl detalesnės informacijos galite pasiteirauti UAB “Vilniaus energija” tel.: 1899, (8 5) 266 7199 Nr.R7-54


Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 4 d. nuo 08:00 val. iki 16:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 65 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-1450


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo, I L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. lapkričio mėn. Jūsų laiptinėje atliktas lifto remontas (pakeistas iškvietimo mygtukas). Darbus atliko UAB „Kone“. Atliktų darbų vertė- 137,82 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1440


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo I L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (keičiamas iškvietimo mygtukas). Darbus atliks UAB „Kone“. Numatoma darbų vertė- 137,82 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1,2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1345


2014 m. rugsėjo 23 d. nuo 06:00 val. iki 17:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1216


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. liepos 3 d. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1603,55 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-782


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2014 m. liepos mėn. 3 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1627,80 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-730


Všį „Atnaujinkime miestą“ prašymu informuojame, kad 2014-06-18 nuo 18.00-21.00 val. Socialinės Paramos Centre, Šeškinės bendruomenės soc. paslaugų skyriuje (Šeškinės g. 28, LT-07156, Vilnius) įvyks Jūsų namo renovacijos investicinio plano projekto viešas aptarimas. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. 2104371. Su investiciniais planais galima susipažinti www.vilnius.lt skiltyje“ Viskas apie renovaciją“. Maloniai, prašome aktyviai dalyvauti visus butų savininkus. Nr.R7-613


Informuojame, kad 2014 m. birželio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 105 bt. Atliktų darbų vertė – 1042,56 Lt. Darbų apimtis –28,8 m. Darbus atliko UAB “ Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-520


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 3 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-512


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2014 m. birželio 3 d. bus atliekami ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Šių darbų kaina – 36,82 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 860537783, 867754528. Nr.R7-441


Informuojame, kad Jūsų name atlikta deratizacija rūsiuose (žiurkių naikinimas). Darbus atliko UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų kaina- 177 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-394


Informuojame, kad 2014 m. gegužės mėn. esant palankioms oro sąlygoms bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 105 bt. Numatoma darbų vertė –1042,56 Lt. Darbų apimtis – 28,8 m. Darbus atliks UAB “Vikosta”. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-319


Informuojame, kad Jūsų name bus atliekama deratizacija rūsiuose (žiurkių naikinimas). Darbus atliks UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“. Darbų kaina- 177 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-256


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2014-05-13 00:00 val. iki 2014-05-16 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2014- 05-17 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424 Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-252


UAB „VSA Vilnius“ teikia Jums komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai panešame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1732 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“, Savivaldybė tvirtina ir keičia komunalinius atliekų tvarkymo paslaugų tarifus: Be PVM – nuo 0,21 Lt/m2 iki 0,27 Lt/m2; Su PVM – nuo 0,254 Lt/m2 iki 0,326 Lt/m2. Nr.R7-192


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2014 m. kovo mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekami lifto (reduktoriaus, variklio guolių) remonto darbai. Sąmatinė darbų vertė- 1136,92 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Darbai bus apmokėti iš lifto amortizacinių kaupiamųjų lėšų. Nr.R7-118


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. lapkričio mėn. šilumos punkte pakeistas šilumokaitis karštam vandeniui ruošti. Šilumokaičio vertė- 9310,07 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-5071


Informuojame, kad Jūsų name prakiuro karšto vandens šilumokaitis, dėl ko šiuo metu atjungtas karšto vandens tiekimas. Avariniai šilumokaičio keitimo darbai bus atliekami skubiai. Šilumokaičio vertė- 9341,20 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per 2 mėnesius.Nr.R7-5044


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 108 butu. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų remonto darbų vertė- 1414,40 Lt, darbų apimtis- 40 m. Mokestis bus priskaičiuotas visiems namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4834


Primename, kad nuotekų tinklų eksploatacijos taisyklės griežtai draudžia į klozetus mesti maisto, statybines, sauskelnes, skudurus, kietus daiktus, vaisių, daržovių bei kitas atliekas. Dėl netinkamo nutekamųjų tinklų naudojimo užkemšami vamzdynai, užpilami rūsiai, gyventojų sandėliukai. Nustačius, kad nuotekų vamzdynų užsikimšimo priežastis yra gyventojų netinkamas ir neatsakingas naudojimasis nutekamaisiais vamzdžiais, lėšos, panaudotos vamzdynų pravalymui, bus priskaičiuotos butų ir kitų patalpų savininkams pagal plotą. Būkite supratingi, saugokite tvarką ir švarą savo name.Nr.4815


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“ dėl šilumos trasos rekonstrukcijos ir pajungimo naujiems vartotojams, Jūsų name 2013-09-24 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas.Nr.R7-4802


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. nuo 10:00 val. iki 13:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-4754


Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 72 butu. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų kaina- 1025,44 Lt, darbų apimtis- 29 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4712


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 72, 108 butais. Numatoma darbų apimtis -69 m., darbų vertė- 2439,84 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB "Vikosta". Nr.R7-4559


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 12 d. Jūsų name atlikti ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4508


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2013 m. liepos mėn. atliktas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1793.68 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-4485


Pranešame, kad vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2013 m. rugpjūčio 12 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbai. Valymo dieną patartina uždengti buto vėdinimo kanalų groteles. Šių darbų kaina – 33,05 Lt/butui. Mokestis bus priskaičiuotas per vieną mėnesį po darbų atlikimo. Darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“ tel. 867754528. Nr.R7-4472


Informuojame, kad 2013 m. liepos mėn. Jūsų name buvo atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 83 butu. Darbus atliko UAB „Vikosta“. Atliktų darbų kaina- 1060,80 Lt, darbų apimtis- 30 m. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.r7-4376


Vykdant STR 1.12.05 :2010 "Privalomieji statinių (gyvenamų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" 2013 m. liepos mėn. 29 d. bus atliekamas šiukšlių šalintuvų valymas ir biocheminis apdorojimas. Valymo darbų kaina- 1793,92 Lt. Mokestis bus priskaičiuotas visiems butų savininkams per vieną mėnesį po darbų atlikimo proporcingai turimo buto plotui. Nr.4355


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija“, nuo 2013-06-11 00.00 val. iki 2013-06-12 16.30 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Jūsų namui dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų.Nr.R7-4047


Informuojame, kad Jūsų name 2013 m. gegužės/ birželio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 83 butu. Numatoma darbų apimtis- 30 m., darbų vertė- 1060,80 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Darbus atliks UAB "Vikosta" Nr.R7-4040


Informuojame, kad 2013 m. balandžio 24 d. nuo 15:00 val. iki 21:00 val. legeneliozės prevencijos atlikimui bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 60 C. Prašome būti atsargiems.Nr.R7-3892


Informuojame, kad atlikus preliminarią apklausą dėl namo renovacijos, gauti tokie balsavimo rezultatai: įteikta (išsiųsta) apklausos biuletenių – 108 vnt., gauta -39, iš jų: 27 pritarė, 12 nepritarė.Apklausa vyko nuo 2013-03-06 iki 2013-03-12. Nr.R7-3747


Gerbiami butų savininkai, Vykdydami Vilniaus miesto savivaldybės pavedimą, norime sužinoti Jūsų nuomonę dėl namo renovacijos. Savo pašto dėžutėje rasite anketą, kurią maloniai prašome užpildyti iki 2013-03-12 ir įmesti į administratoriaus dėžutę 1-ame aukšte. Taip pat savo nuomonę dėl namo renovacijos, galite pareikšti el.paštu info@sileja.lt. Nr.R7-3726


Informuojame, kad 2013 m. sausio 23 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra virš 85 C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3641


Kaip informavo UAB “Vilniaus energija”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą „Dėl Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-116 „ Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo Nr. 03-329, kuriame nustatytas karšto vandens normatyvas, kai karšto vandens cirkuliacijos stovas yra virtuvėje (80 Kwh/mėnesį), kartu su esamu normatyvu (160 Kwh/mėn.) sudaro 240 Kwh/mėn. butui. UAB “Vilniaus energija” pradės skaičiuoti nurodytą normatyvą Jūsų namuinuo 2012 m. lakpričio 1 d. UAB “Vilniaus energija” telefonas pasiteiravimui 1899. Nr.R7-3534


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. lapkričio mėn. atlikti Jūsų laiptinės įėjimo durų telefonspynės remonto darbai. Atliktų darbų vertė–688,65 Lt. Darbus atliko UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3529


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje atlikti lifto remonto darbai (el.variklio ardymas, surinkimas). Atliktų darbų vertė–1382,65 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Darbai atlikti iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-3426


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. bus atliekami įėjimo durų telefonspynės remonto darbai. Numatoma darbų vertė–694,87 Lt. Darbus atliks UAB “Šilėja“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3375


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo III L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. Jūsų laiptinėje bus atliekami lifto remonto darbai (el.variklio ardymas, surinkimas). Numatoma darbų vertė–1382,65 Lt. Darbus atliks UAB “Kone“. Darbai bus atliekami iš lifto amortizacinių lėšų. Nr.R7-3370


Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. atlikti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 104 butu. Atliktų darbų vertė–1607.50 Lt, darbų apimtis – 50 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3352


Informuojame, kad 2012 m. spalio mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 104 butu. Numatoma darbų vertė–1607.50 Lt, darbų apimtis - 50 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-3310


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo mėn. 19 d. atlikti Jūsų laiptinės lifto remonto darbai (išjungėjo keitimas). Atliktų darbų vertė– 109,84 Lt. Darbus atliko UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams (išskyrus 1-2 a.) proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3229


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad Jūsų laiptinėje bus atliekamas lifto remontas (išjungėjo keitimas). Numatoma darbų vertė- 109, 84 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-3215


Kaip informavo UAB "Vilniaus energija", 2012 m. rugsėjo 12 d. apie 8-11 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 85C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-3075


Informuojame, kad 2012 m. liepos mėn. 26 d. atliekti sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 66 butu. Atliktų darbų vertė – 643,00 Lt, darbų apimtis- 20 m. Darbus atliko UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-2805


Informuojame, kad 2012 m. liepos mėn. bus atliekami sienų siūlių hermetizavimo darbai ties 66 butu. Numatoma darbų vertė- 643.00 Lt, darbų apimtis apie 20 m. Darbus atliks UAB “Vikosta“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-2454


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2012-07-10 00:00 val. iki 2012-07-11 23:59 val. bus išjungtas termofikacinio vandens tiekimas karšto vandens ruošimui. Karšto vandens tiekimas Jūsų namui bus atstatytas iki 2012-07-12 16:30. val. Telefonai pasiteirauti (8-5) 246 6644, (8-5) 246 6424. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.Nr.R7-2365


Pranešame, kad 2012 m. birželio mėn. atliktas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Valymo darbus atliko UAB „Freiga ir partneriai“. Nr.R7-2263


Vykdant STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2012 m. birželio 6 d. bus atliekamas ventiliacijos kanalų biocheminis valymas. Prašome užsiklijuoti ventiliacijos groteles. Valymo darbų kaina – 36,62 Lt/butui. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas per 1 mėnesį po darbų atlikimo. Valymo darbus atliks UAB „Freiga ir partneriai“.Nr.R7-2197


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. gegužės mėn. atliktas Jūsų laiptinės įėjimo durų telefonspynės remontas. Atliktų darbų vertė- 29,10 Lt.. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį. Nr.R7-2110


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS BUTŲ, PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 2012 m. balandžio 26 d. nuo 8 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-2066


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. kovo mėn. atlikti lifto remonto darbai (iškvietimo mygtuko keitimas). Atliktų darbų vertė- 210,30. Darbus atliks UAB “Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1963


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai! Informuojame, kad 2012 m. vasario mėn. bus atliekamas Jūsų laiptinės lifto remontas (iškvietimų mygtukų keitimas). Numatoma darbų vertė- 218,19 Lt. Darbus atliks UAB „Kone“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų laiptinės butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1931


Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05.2010 privalomuosius reikalavimus, 2011 m. spalio mėn. buvo atlikti avariniai vidaus elektros instaliacijos darbai (automatų keitimas skydinėje). Atliktų darbų vertė- 282,33 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1749


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. atlikti sienų hermetizavimo darbai ties 53 butu. Atliktų darbų vertė – 128,74 Lt, darbų apimtis- 4,4 m. Darbus atliko UAB “Ekolitas“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui per vieną mėnesį.Nr.R7-1735


Informuojame, kad vykdant STR 1.12.05.2010 privalomuosius reikalavimus, 2011 m. spalio mėn. bus atliekami avariniai vidaus elektros instaliacijos darbai (automatų keitimas skydinėje). Numatoma darbų vertė- 291,28 Lt. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui. Nr.R7-1665


Informuojame, kad 2011 m. spalio mėn. bus atliekami sienų įtrūkimų hermetizavimo darbai ties 53 butu. Numatoma darbų vertė apie 150 Lt, darbų apimtis apie 5 m. Darbus atliks UAB “Ekolitas“. Mokestis už atliktus darbus bus priskaičiuotas visiems Jūsų namo butų savininkams proporcingai turimo buto plotui.Nr.R7-1586


2011 m. rugsėjo 7 d. nuo 10 val. bus padidinta karšto vandens temperatūra iki 60 l.C. Prašome būti atsargiems. Nr.R7-1450


Gerbiami namo butų savininkai! Pranešame, kad siekant tinkamai paruošti Jūsų namo šildymo sistemą 2011/2012 m. šildymo sezonui, prašome Jūsų iki 2011-09-10 informuoti UAB “Šilėja” tel. 2468818, 2466644 apie vamzdynų šiluminės izoliacijos stovį (ar nenuplyšusi) Jūsų sandėliukuose. Nr.R7-1394


Gerbiami Šeškinės gyventojai! Pastaruoju metu Šeškinės mikrorajone platinami skelbimai, kuriuose atskiri asmenys prisistato galintys atlikti įvairius (siūlių, fasadų ir kt.) darbus. Norime paaiškinti, kad: 1. UAB „Šilėja“ neturi nieko bendro su minėta informacija; 2. Jeigu jau sutinkate, kad už Jūsų lėšas remontuotų namo konstrukcijas, kurios priklauso visiems namo butų savininkams, tai paprašykite remontuotojų pateikti: dokumentus, suteikiančius teisę atlikti šiuos darbus; garantijas; veiklos draudimą. Nr.R7-1136


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II L butų savininkai! Pranešame, kad 2011 m. gegužės/birželio mėn. buvo atlikti avariniai Jūsų laiptinės lifto remonto darbai. Atliktų darbų vertė-21495,06 Lt. Darbai atlikti iš namo lifto amortizacinių lėšų.Nr.R7-1225


DĖL SUDAROMŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu UAB „Šilėja“ buvo pateikta keletas Jungtinės veiklos sutarčių, informuojame, jog sudarant Jungtinės veiklos sutartį yra keičiama valdymo forma - už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kt. atsakingais tampa butų ir kitų patalpų savininkai (Jungtinės veiklos sutarties dalyviai). Atkreipiame dėmesį, jog, tuo atveju, kai dėl sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, namo dokumentacijos perdavimo fizinių asmenų vardu kreipiasi jų įgaliotas atstovas, toks įgaliojimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka (LR CK 2.138 str.). Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, jog už parašų tikrumą, prisiimdamas atsakomybę už parašų klastojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsako parašus renkantis asmuo.


Kaip informavo UAB „Vilniaus energija“, dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų nuo 2011-06-14 d. 00:00 val. iki 2011-06-15 23:59 val. bus išjungtas karšto vandens tiekimas Jūsų namui. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nr.R7-1021


Gerbiami Ukmergės g. 208 namo II laipt. butų savininkai! UAB „Šilėja“, vadovaudamasi privalomaisiais reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų administravimo nuostatų 2 priedo 3.1 p. praneša, kad UAB ”Kone” Jūsų laiptinėje atlieka avarinius lifto atstatymo remonto darbus. Sąmatinė darbų vertė- 18462,95 Lt. Darbai atliekami iš namo liftų amortizacinių lėšų. Atliekant remonto darbus, liftas laikinai neveiks. Darbus planuojama pabaigti iki 2011-05-24. Atsiprašome už nepatogumus. Nr. R7-951


GERB. UKMERGĖS G. 208 III – laipt. BUTŲ SAVININKAI, Pranešame, kad 2011 m. vasario mėnesį Jūsų namo III – laipt. įrengtos laiptinės stogelio atramos. Atliktų darbų vertė 442,30 Lt. Lėšos už atliktus darbus bus paskirstytos III – laipt. butų savininkams pagal turimą buto plotą per 1 mėnesį.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! Informuojame, kad yra patvirtintas 2011 m. Jūsų namo priežiūros ūkinis – finansinis planas. Jį pamatyti galite savo namo skelbimų lentoje, bei prisijungę prie namo, įvedę savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti prisijungimo duomenis prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką – administratorių elektroniniu paštu svelniene@sileja.lt nurodydami savo adresą, atsiskaitymo knygelės numerį bei telefono numerį. UAB „Šilėja“ Administravimo ir techninės priežiūros tarnyba Tel. (8-5)2404580 2010-12-22 Nr. R7-753


GERB. UKMERGĖS G. 208 NAMO BUTŲ SAVININKAI, Pranešame, kad 2010 m. spalio mėnesį Jūsų name atlikti sienų sandūrų remonto darbai virš 13 buto. Atliktų darbų vertė 1355,20 Lt. Lėšos už atliktus darbus bus paskirstytos viso namo butų savininkams pagal turimą buto plotą per 1 mėnesį.


Pranešame, kad 2010 m. liepos mėnesį Jūsų name atlikti sienų sandūrų remonto darbai ties 13,69,107 butais. Atliktų darbų vertė 1846,94 Lt. Lėšos už atliktus darbus bus paskirstytos viso namo butų savininkams pagal turimą buto plotą per 1 mėnesį.


ĮGERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI! UAB „Vilniaus energija“ prašymu pranešame, kad: 1. Karšto vandens tiekėjo taikomos tiekiamo karšto vandens kainos yra nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 2009-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei patvirtintos/suderintos su Komisija ir (ar) miesto Savivaldybe Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos, priklausomai nuo kintančių šilumos bei geriamojo vandens kainų, yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį. Apie naujas patvirtintas karšto vandens kainas vartotojai yra informuojami Šilumos ūkio įstatymo 22 str. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant karšto vandens kainas viešai vietinėje spaudoje bei UAB „Vilniaus energija“ internetiniame tinklapyje ardesu http://www.vilniaus-energija.lt/yourhome_prices.php. 2. Remiantis Taisyklių 365 punktu, iki kol karšto vandens vartotojai su karšto vandens tiekėju nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekimo vartojimo sutartiniai santykiai bus grindžiami Taisyklių 10 priede išdėstytomis Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“, tel. pasiteiravimui: 1899, (8 5) 266 7199.


GERBIAMIEJI BUTŲ SAVININKAI ! Informuojame, kad atlikus Jūsų namo butų savininkų apklausą dėl karšto vandens pirkimo būdo pasirinkimo, daugumos butų savininkų sprendimas nepriimtas. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1-255, nuo 2010-05-01 bus pradėtas taikyti 1 apsrūpinimo karštu vandeniu būdas, tai yra, kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo (UAB "Vilniaus energija").